Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 16

Tom V, część 16 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą, 1977

 

Nota biograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z POLSKIM EPISKOPATEM 1939-1945

Biskup Józef Gawlina do kard. Augusta Hlonda

- 07.04.1941
- 28.04.1941
- 19.08.1941
- [brak daty]
- 27.10.1941
- 08.11.1941

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny

- 28.07.1941
- 02.07.1941

Bp Stanisław Okoniewski do kard. A. Hlonda - 19.12.1941

Bp Edward O'Rourke do kard. A. Hlonda - 03.10.1941

II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z POLSKIMI WŁADZAMI EMIGRACYJNYMI 1939-1945

Hr Hutten-Czapski Emeryk do kard. A. Hlonda - 22.12.1941

Leonard Kociemski do kard. A. Hlonda - 20.12.1941

Ambasada Polska w Paryżu do kard. A. Hlonda - 23.09.1940

- Załącznik do listu Polskiej Ambasady /Mańkowskiego/ w Paryżu z 23 IX 1940 roku
- Spis księży - sierpień 1941
- Spis duszpasterzy na dzień 1 sierpnia 1941 roku pracujących z ramienia P.C.K.

Kazimierz Papèe do kard. A. Hlonda

- 26.09.1941
- 27.101941
- 14.12.1941

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 01.12.1941

- Telegram - [brak daty]

Ks. Andrzej Soczówka do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Gen. Prugar-Ketling Bronisław do kard. A. Hlonda - 09.12.1941

Stanisław Zabiełło do kard. A. Hlonda - 05.01.1942

Zygmunt L. Zaleski do kard. A. Hlonda - 04.01.1942

Harry M. Donaldson do kard. A. Hlonda - 05.01.1942

Kard. A. Hlond do ministra Węgier przy rządzie franc. w Vichy - [brak daty]

Przekład francuski - 04.11.1941

Kard. A. Hlond do regenta Węgier, Miclos Horthy - 04.11.1941

Minister węgierski do kard. A. Hlonda - 24.11.1941

Notatka kard. A. Hlonda

Leon Rigollet do kard. A. Hlonda - 04.01.1942

III. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z STOLICĄ APOSTOLSKĄ I EPISKOPATEM ZAGRANICZNYM 1939-1945

Mons. Louis Blanc do kard. A. Hlonda - 28.09.1941

Kard. A. Hlond do Louis Blanc, wik. gen. biskupa Marsylii - [brak daty]

Przekład francuski - 04.10.1941

Bp Jean Delay ord. Marsylii do kard. A. Hlonda - 13.06.1941

Kard. A. Hlond do bpa Jean Delay - [brak daty]

Przekład francuski - 04.10.1941

Opat Fidelis von Stotzingen OSB do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Abp Gugliemo Godfrey do kard. A. Hlonda - 26.11.1941

Carlo Kolb, vik. gen. Strassburga do kard. A. Hlonda - 31.07.1941

Kard. Lorenzo Lauri do kard. A. Hlonda - 15.08.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 15.03.1940

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda

- 11.07.1941
- 31.08.1941
- 10.12.1941
- 14.12.1941

Bp Pla Y Deniel Henricus do kard. A. Hlonda - 14.12.1941

Mgr Valeriano Valeri do kard. A. Hlonda - 31.12.1941

Kard. F. Vidal Y Barraquer, abp Tarragony do kard. A. Hlonda - 25.11.1941

IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 1939-1945

Ks. Lucjan Bernacki do kard. A. Hlonda

- 11.07.1941
- 03.12.1941

Ks. Karol Brzezina OMI do kard. A. Hlonda - 22.12.1941

Ks. Czesław Czartoryski TChr do kard. A. Hlonda

- 24.11.1941
- 11.12.1941
- 17.01.1942

Ks. Filip Dachowski do ks. Fr. Cegiełki - 03.01.1940

Franciszek Darnowski SDB do kard. A. Hlonda - 06.12.1941

O. Efrem z Kcyni do ks. A. Baraniaka - [brak daty]

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda - 20.12.1941

Ks. Franciszek Forecki do ks. A. Baraniaka i ks. B. Filipiaka - 29.12.1941

Ks. Ludwik Gorczaty SDB do kard. A. Hlonda - 03.12.1941

Wacław Grochowski do kard. A. Hlonda - 02.05.1940

Ks. Antoni Baraniak do abpa Stanisława Galla - 23.10.1940

Ks. Hipolit Grządka do kard. A. Hlonda - 22.12.1941

X. Augustyn Jakubisiak do ks. Bolesława Filipiaka - 16.07.1941

Ks. Józef Myrda do kard. A. Hlonda - 20.01.1941

Ks. Antoni Baraniak do ks. Stanisława Janasik - 01.04.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 05.12.1941
- 06.01.1942
- 07.02.1942

Kard. August Hlond do ks. Stanisława Janasika - 20.01.1942

Ks. Józef Kołodziejczyk do kard. A. Hlonda

- 28.07.1941
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Kołodziejczyka - 11.09.1941

Ks. Antoni Baraniak do ks. Władysława Kulczyckiego - 11.01.1940

Notatka dotycząca siostry Marii Brooke Smith, wizytki - [brak daty]

Lina Martone do ks. Antoniego Baraniaka - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Kulczyckiego - 21.02.1940

Ks. Antoni Baraniak do ks. Władysława Kulczyckiego

- 19.02.1940
- 24.01.1940
- 31.01.1940
- [powtórzony list z 31.01.1940 tylko na maszynie]

Pismo urzędu niemieckiego z Krakowa w sprawie dewiz - [brak daty]

Ks. Antoni Baraniak do bpa Karola Radońskiego 25.04.1940

Ks. Władysław Kulczycki do ks. Antoniego Baraniaka

- 21.12.1939
- 31.01.1940
- 12.02.1940
- 21.03.1940
- 10.06.1941

Ks. Władysław Kulczycki do kard. A. Hlonda

- 12.09.1941
- 01.10.1941

Ks. Czesław Krzyszkowski do ks. Antoniego Baraniaka - 31.12.1941

Ks. prof. Antoni Liedtke do kard. A. Hlonda - 11.04.1943

Kard. A. Hlond do ks. Nikodema Mędlewskiego - 06.07.1941

Ks. Walerian Meysztowicz do kard. A. Hlonda - 18.03.1940

Ks. Paweł Miczko do kard. A. Hlonda

- 16.12.1941
- 07.12.1941
- Załącznik 1: Kopia raportu ks. P. Miczki do generała OO. Oblatów - 25.11.1941
- Załącznik 2: Generał OO. Oblatów do ks. P. Miczki - 01.12.1941
- 23.12.1941
- 22.12.1941

Ks. Wł. Mroczek MIC do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. prof. Zdzisław Obertyński do kard. A. Hlonda - 18.06.1946

Ks. Herybert Paruzel do kard. A. Hlonda - 11.12.1941

Ks. J. Przygoda do kard. A. Hlonda - 15.04.1945

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 16.12.1941

- Postulaty i dezyderaty - marzec 1941

O. Jozefat /Kazimierz/ Rytel SS.CC. do kard. A. Hlonda - 05.1945

Ks. Stanisław Rzepko-Łaski do kard. A. Hlonda - 06.06.1941

Władysław Sadowski do kard. A. Hlonda

- 10.07.1941
- Curriculum vitae
- 24.10.1941
- 15.12.1941

Klerycy salezjańscy do kard. A. Hlonda - 01.12.1941

Salezjanie Polacy do kard. A. Hlonda - 03.12.1941

Kard. August Hlond do salezjanów Polaków w Bilbao - 18.12.1941

Ks. Antoni Sawicki do kard. A. Hlonda - 31.12.1941

Ks. Kazimierz Sołowiej do kard. A. Hlonda

- 12.12.1941
- 20.12.1941
- 30.12.1941

Ks. Paweł Śliwiński SDB do kard. A. Hlonda - 06.12.1941

Ks. Walerian Święcicki do kard. A. Hlonda

- 17.12.1941
- 20.01.1942

Ks. Wojciech Turowski do kard. A. Hlonda - 21.12.1941

Kard. A. Hlond do admirała [...], ambasadora USA - [brak daty]

Przekład - 06.01.1941

O. Piotr Wilk-Witosławski do kard. A. Hlonda

- 09.05.1941
- 14.06.1941

Kard. A. Hlond do o. P. Wilka-Witosławskiego - 19.07.1941

O. Piotr Wilk-Witosławski do kard. A. Hlonda - 27.07.1941

Kard. A. Hlond do o. Piotra Wilka-Witosławskiego - 12.09.1941

Alumn Zygmunt Woźniak do kard. A. Hlonda

- 02.10.1941
- 23.12.1941

Bernard Augustyn Witucki do kard. A. Hlonda - 22.07.1941

- [Hymn ku czci św. Kazimierza]

Kard. A. Hlond do ks. Bernarda Wituckiego - 13.10.1941

Franciszek Pułaski do kard. A. Hlonda - 30.12.1941

Blokisz Ernest do ks. A. Baraniaka - 25.02.1941

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 30.06.1941

Adam Gąsiorek SCJ do kard. A. Hlonda - 21.12.1941

Paul Aguelon do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. B. Bozowski do kard. A. Hlonda - 24.12.1941

Adam Meysner do kard. A. Hlonda - 31.12.1941

Kard. Rodriguez Villeneuve do kard. A. Hlonda - 12.02.1942

Polska Misja Kat. w Portugalii do kard. A. Hlonda - 22.01.1942

Ks. Lucjan Bernacki do ks. B. Filipiaka - 12.02.1941

M. Skolimowski do ks. Antoniego Baraniaka - 13.12.1941

G. M. Trèbaol OMI do kard. A. Hlonda - 02.10.1941

O. Denis Buzy OMI do kard. A. Hlonda - 01.11.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.11.1941]

Ks. kanonik Gidieu do kard. A. Hlonda - 04.01.1942

A. Heiligenstein do kard. A. Hlonda - 26.12.1941

Ks. Pietro Ricaldone do kard. A. Hlonda

- 27.08.1941
- 20.12.1941

Ks. Pietro Tirone do kard. A. Hlonda - 08.11.1941

Ks. Eusebio Vismara SDB do kard. A. Hlonda

- 21.12.1941
- 25.01.1942

V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA A. HLONDA Z SIOSTRAMI ZAKONNYMI 1939-1945

S. Germana, służebniczka NMP do kard. A. Hlonda - 10.12.1941

M. Teresa Kalkstein do kard. A. Hlonda - 10.12.1941

S. Maria Teresa C.S.M.I do kard. A. Hlonda - 20.12.1941

Siostry salezjanki do kard. A. Hlonda

- 19.12.1941
- 16.12.1941

S. A. Martinoni do kard. A. Hlonda - [brak daty]

S. Rozalia Szczerbowska do kard. A. Hlonda - 21.12.1941

Carmel N.D. de Lourdes do kard. A. Hlonda - 06.11.1941

VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OSOBAMI PRYWATNYMI 1939-1945

Bardach Wiktor do kard. A. Hlonda - 28.12.1941

Jan Basista do kard. A. Hlonda - 28.01.1942

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 02.02.1942]

Aleksander Bernstein do kard. A. Hlonda - 12.11.1941

Artur Dombrowski do kard. A. Hlonda - 03.10.1940

Maria Bisping do kard. A. Hlonda - 06.12.1941

Ernest Blokisz do kard. A. Hlonda - 13.11.1941

W. Doria-Dernałowicz do kard. A. Hlonda - 04.01.1942

Książę Jan Drucki-Lubecki do kard. A. Hlonda - 02.07.1941

Danuta Drużbacka do kard. A. Hlonda - 05.12.1941

Tadeusz Ertel do kard. A. Hlonda - 30.10.1941

Stefania Filipowicz do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Zofia Goetz-Okocimska do kard. A. Hlonda - 16.11.1941

S. Gordziałkowski do kard. A. Hlonda - 20.03.1941

Zofia Gordziałkowska do kard. A. Hlonda - 06.02.1942

Marcel Guerne do kard. A. Hlonda - 27.12.1941

Janina Hlond do ks. Artura Słomki - 14.12.1941

Piotr Jasiok do kard. A. Hlonda - 02.07.1941

Klemens Jędrzejewski do kard. A. Hlonda - 06.12.1941

M. Karnowska do kard. A. Hlonda - 17.12.1941

J. Kundegórski do ks. Antoniego Baraniaka - [brak daty]

Konrad Lasek do kard. A. Hlonda - 17.11.1941

Marian Lisiewski do kard. A. Hlonda - 16.12.1941

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda

- 24.09.1941
- 27.09.1941
- 24.12.1941

Maria Meysnerowa do kard. A. Hlonda - 21.12.1941

Tomisław Morawski do kard. A. Hlonda - 20.12.1941

Nowicki Antoni i Komecki Marian do kard. A. Hlonda - 23.09.1941

Comte Oppersdorff do kard. A. Hlonda

- 1942
- 02.01.1942
- 30.12.1941
- 30.12.1941
- Załącznik do listu hr. Oppersdorffa z 30.12.1941

Jerzy Peszke do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Florian Piskorski do ks. Antoniego Baraniaka - 20.01.1942

Adam Roze do kard. A. Hlonda - 01.01.1942

Książę Woroniecki do kard. A. Hlonda. Telegram - [brak daty]

Notatka złożona Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Hlondowi, Prymasowi Polski w sprawie biblioteki pozostawionej w Paryżu - 23.12.1941

Tadeusz Sokolnicki do kard. A. Hlonda - 14.12.1941

Helena Stupkiewiczowa do kard. A. Hlonda - 15.11.1941

Zofia Szwaja do ks. Antoniego Baraniaka - 17.12.[brak roku]

Abraham Tanenbaum i Edmund Russ do kard. A. Hlonda - 14.10.1941

Notatka z wiadomości dla kard. A. Hlonda /pismo ks. B. Filipiaka/

Jadwiga Tomasik do kard. A. Hlonda - 08.12.1941

A. Walczuk do kard. A. Hlonda - 14.12.1939

Ks. Antoni Baraniak do Antoniego Walczuka - 20.01.1940

- [List S. Walczukowej - 01.04.1940]

Roman Zawadzki do ks. Antoniego Baraniaka - 14.10.1941

Józefa Zimniak do ks. Antoniego Baraniaka - 11.12.1939

Eustachy Zub do kard. A. Hlonda - 30.12.1941

Życzenia świąteczne Centrali Duszpasterstwa polskiego Francji Nieokupowanej - [brak daty]

Zaświadczenie wystawione przez kard. Augusta Hlonda dla ks. Antoniego Baraniaka w sprawie pełnomocnictwa odnośnie do konta banku przy Administracji Dzieł Religijnych - 27.03.1940

Wykaz wpływów i odpływów na koncie bankowym kard. A. Hlonda

Ks. Antoni Baraniak do N.N. z podziękowaniem za przesyłkę pieniężną

- 02.02.1942
- 05.02.1942

Notatka kard. A. Hlonda

Lista księży, pracujących we Francji w 1941 roku, którym kard. A. Hlond przekazał intencje mszalne

- 29.04.1941
- 01.05.1941

VII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OKRESU PRZEDWOJENNEGO I PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1929-1948

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 28.04.1929

- Załącznik do listu prof. St. Dąbrowskiego z 28 IV 1929

Książę Adam Czartoryski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Ignacy Czechowski do kard. A. Hlonda - 31.09.1931

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 10.02.1931]

Ks. Józef Kłos do kard. A. Hlonda - 10.04.1933

- Załącznik: We wdzięcznej pamięci o zasługach. Uczczenie śp. X. Arcybiskupa Floriana Stablewskiego - 05.07.1935

Edward Potworowski do kard. A. Hlonda - 26.04.1939

Ks. Tomasz Reginek do kard. A. Hlonda - 15.08.1946

Kard. A. Hlond do ks. Tomasza Reginka - 30.08.1946

Ks. Romuald Rak do kard. A. Hlonda - 23.05.1947

- [Załącznik: List ks. Jana Brandysa do bpa S. Adamskiego - 08.05.1947]

Regencja opolska do Regencji kwidzyńskiej w sprawie uczniów Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu, pochodzących z Torunia

Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. prof. Mariana Banaszaka - 16.06.1976


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2374 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone