Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 17

Tom V, część 17 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą, 1977

 

Nota biograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA PRZEŁOŻONYCH I CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO Z LAT 1892-1922

Ks. Michele Rua do polskich i niemieckich aspirantów w Valsalice - 07.10.1892

P. Enrico Abel SJ do ks. M. Rua - 10.06.1903

Ks. Luigi Terrone do ks. Michele Rua - 25.03.1904

Ks. M. Rua do ks. Teodora Kurpisza

- 24.10.1904
- 27.10.1904
- 17.11.1904
- 09.10.1905
- 11.11.1905
- 11.01.1906

Ks. M. Rua do ks. Emanuele Manassero - 27.03.1907

Zezwolenie ks. Michele Rua na zawarcie kontraktu w sprawie Zakładu Salezjańskiego w Wiedniu - 12.11.1907

Ks. Emanuele Manassero do Vittor Coglievina - 21.01.1910

Ks. M. Rua do ks. Em. Manassero - 08.09.1908

Ks. Pietro Tirone do ks.ks. dyrektorów Zakładów Salezjańskich - 20.02.1912

Ks. Franz Niedemayer do ks. Pietro Tirone - 27.04.1913

Ks. Aurelio Guadagnini do ks.ks. dyrektorów Inspektorii Węgiersko-Austriacko-Niemieckiej - 23.11.1922

II. KORESPONDENCJA PRZEŁOŻONYCH I CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO Z KSIĘDZEM AUGUSTEM HLONDEM 1909-1922

Ks. Michele Rua do ks. Augusta Hlonda

- 16.11.1909
- 05.01.1910
- 09.01.1910

Ks. Paolo Albera do ks. A. Hlonda

- 03.12.1910
- 04.01.1911
- 02.07.1912

Mons. Luigi Farrugio do ks. P. Albera - 27.06.1912

Ks. P. Albera do ks. A. Hlonda

- 09.08.1912
- 16.08.1912
- 07.11.1913

Ks. Francesco Cerutti do ks. A. Hlonda - 21.12.1910

- Załącznik do listu ks. Fr. Cerrutti z 21.12.1910

Ks. Giovanni Francesia do ks. A. Hlonda

- 03.08.1910
- 04.07.1911
- 02.07.1913
- 30.07.1913
- 14.03.1914
- 04.08.1914
- 14-15.04.1914
- 04.05.1914
- 22-23.04.1914
- 12.09.1914

Ks. Calogero Gusmano do ks. A. Hlonda

- 22.10.1910
- 14.11.1910
- 11.10.1911
- 28.08.1911
- 17.12.1911
- 08.05.1914
- 20.01.1911
- 12.06.1912
- 27.10.1911
- 25.06.1912
- 18.03.1914

Ks. Teodor Kurpisz do ks. A. Hlonda - 09.12.1913

Ks. Dante Munerati do ks. A. Hlonda

- 28.06.1912
- 18.07.1912
- 20.08.1912
- 23.08.1912
- 02.12.1912
- 10.09.1913
- 10.10.1913

Ks. Pietro Ricaldone do ks. A. Hlonda - 26.10.1911

Ks. Filippo Rinaldi do ks. A. Hlonda

- 25.01.1910
- 13.05.1911
- 15.05.1911
- 17.01.1919
- 27.01.1911
- 13.07.1911
- 23.05.1911
- 01.08.1911
- 29.02.1912
- 30.08.1912
- 03.03.1913
- 13.03.1913
- 07.05.1915
- 09.04.1920
- 22.11.1913

Ks. Paolo Albera do ks. A. Hlonda

- 12.10.1920
- 12.03.1921

Pismo kard. Pietro Gasparri do ks. A. Hlonda z okazji 10-lecia istnienia Salesianum we Wiedniu - 24.09.1920

Kard. Fr. G. Piffel, arcybiskup Wiednia do ks. A. Hlonda - 05.03.1921

Ks. Pietro Tirone do ks. A. Hlonda - 30.06.1919

Sekretariat Inspektoriatu Wiedeńskiego w odpowiedzi na pismo ks. [...] z Paderborn z 22 VIII 1926 w sprawie udziału salezjanów w wojnie 1914/1918

III. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1936-1939

/Abp Józef Teodorowicz/ Przypuszczalne motywy zarządzeń Św. Oficjum - [brak daty]

Mons. Filippo Cortesi do kard. A. Hlonda. Tłumaczenie - 18.11.1937

S. Bernardyna, albertynka do kard. A. Hlonda - 03.09.1938

IV. KORESPONDENCJA WOJENNA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1939-1945

Ks. Antonio Candela do kard. A. Hlonda - 06.04.1941

H. W. Sztolcman do kard. A. Hlonda - 18.06.1941

Wypis z not dyplomatycznych Stolicy Ap. i III Rzeszy

Kard. Pietro Segura y Saenz do kard. A. Hlonda - 02.07.1941

Ks. Pietro Tirone do kard. A. Hlonda

- 17.07.1941
- 28.10.1941

Kard. Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 21.10.1941

Zaświadczenie Poselstwa RPL w Peru wystawione ks. dr. Kazimierzowi Rytlowi - 14.11.1942

Sac. Eugenio Ceria do kard. A. Hlonda - 29.06.1943

Osenga Giuseppe do kard. A. Hlonda - 30.06.1943

N. Gabeu OMI do kard. A. Hlonda - 15.07.1945

Ks. François Blanchet OMI do kard. A. Hlonda - 17.07.1943

Ks. Karol Brzezina do kard. A. Hlonda - 18.07.1943

Przełożona SS. Dominikanek Bourgin do kard. A. Hlonda - 13.08.1943

Odpowiedź kard. A. Hlonda - 14.08.1943

Kard. A. Hlond do brygadiera Peto - [brak daty]

Ks. Eusebio Vismara SDB do kard. A. Hlonda - 27.08.1943

Mons. Filippo Bernardini do kard. A. Hlonda - 06.09.1943

Maria Winowska do... - 03.06.1944

Maria Winowska do kard. Augusta Hlonda - 04,06.1944

Camille Paul Joignon do kard. A. Hlonda - 08.08.1944

Andre Perreau do konsula... - 25.09.1944

Comte Pierre de Faydit de Terssac do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. J. Carlot do kard. A. Hlonda - 10.03.1945

N.N. do kard. A. Hlonda - 10.04.1945

Kard. Achilles Lienart do kard. A. Hlonda - 10.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 17.04.1945]

Armand Bled do kard. A. Hlonda - 10.04.1945

[Telegram kard. A. Hlonda - 16.04.1945]

Bp Jean Delay do kard. A. Hlonda - 11.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 18.04.1945]

Jacques Fenot do kard. A. Hlonda - 11.04.1945

Abp Jules Saliege do kard. A. Hlonda - 12.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 16.04.1945]

Tekst ostateczny telegramu wysłanego do abpa Saliege - 16.04.1945

Martial Massiani do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

Ks. Henri Faure SDB do kard. A. Hlonda - 20.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 18.04.1945]

Pierre Chatel do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

Hans Oppersdorff do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

Bp George Choquet do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

Ks. Gidieu do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 18.04.1945]

Armando M. de Rosa SDB do kard. A. Hlonda - 14.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 23.04.1945]

Ks. Renato Pastol do kard. A. Hlonda - 15.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 20.04.1945]

Jacques des Roches do kard. A. Hlonda - [brak daty]

- Zał: Artykuł Jacques des Roches: Le retour du Primat de Pologne

Bp Ottave Pasquet do kard. A. Hlonda - 18.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 23.04.1945]

Daniel Rops do kard. A. Hlonda - 19.04.1945

Rektor sanktuarium w Lourdes do kard. A. Hlonda - [brak daty]

S. Loise de Neville SC do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Bp Alessaner Evreinoff do kard. A. Hlonda - 28.04.1945

Kard. A. Hlond do kan. Schiess, Strassburg - 23.04.1945

Jean A. Reggid do kard. A. Hlonda - 26.04.1945

Pierre Chatel do kard. A. Hlonda - 25.07.1944

Andrée Faure-Esperes do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- maj 1945

Bp Paul Georges Petit do kard. A. Hlonda - [brak daty]

O. Pier Tommaso della Vergine del Carnelo do kard. A. Hlonda - 05.05.1943

Carlo Hoffmann PSM do kard. A. Hlonda - 14.05.1945

[Bilet wizytowy]

Alfred Gittler do kard. A. Hlonda - 20.05.1945

Kard. G. Granito di Belmonte do kard. A. Hlonda - 28.05.1945

Mons. Domenico Tardini do kard. A. Hlonda - 14.06.1945

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 10.11.1945

S. Elvira Reizzi FMA do kard. A. Hlonda - 07.05.1945

P. Giorgio Mario Carena do kard. A. Hlonda - 01.08.1945

Telegramy gratulacyjne do kard. A. Hlonda z okazji jego uwolnienia

- Konsul Polski w Bar-le-Duc
- S. B. Rodziewicz USJK do kard. A. Hlonda
- Sylwin Strakacz
- Stefan Glaser
- Ks. Hieronim Goździewicz
- Florian Piskorski
- Ks. Henryk Misiak
- Ks. Edmund Wołkowski
- Aleksander Krzeczunowicz
- Opat Edoward Dupriez
- Gen. Norwid Neugebauer
- Ks. Marian Wójcik OMC
- Ks. Zdzisław Obertyński
- Ks. Szewczyk
- Ks. Fr. Forecki
- Marian Lisiewski
- Ksawery Bogusz
- Stanisław Gryziewicz
- Ks. H. Paruzel
- Alfred Poniński
- Ks. Aleksy Wietrzykowski
- Wacław Schmidt
- Ks. Kazimierz Czajka
- Roman Fengler
- S. Innocenta
- Ks. Tomasz Reginek
- Michał Sokolnicki
- Ks. Pietro Ricaldone
- Ks. Adam Cieślar

Janina Hlondowa do ks. Artura Słomki - 19.08.1941

Genowefa Sośnicka do kard. A. Hlonda - 04.09.1941

Ks. Tomasz Reginek do kard. A. Hlonda - 11.04.1945

- Załącznik do listu ks. T. Reginka z 11 IV 1945: Poufne sprawozdanie z wizytacji po osiedlach polskich w Afryce od 6-go lutego do 21 kwietnia 1944 r.

Ks. Antoni Wąsik SDB do kard. A. Hlonda - 15.05.1945

Henryk Hutten-Czapski do kard. A. Hlonda - 15.05.1945

Lista księży, która ocalała z obozu w Dachau

- Diecezja chełmińska
- Diecezja częstochowska
- Diecezja gnieźnieńska
- Diecezja kielecka
- Diecezja krakowska
- Diecezja lubelska
- Diecezja lwowska
- Diecezja łomżyńska
- Diecezja łódzka
- Diecezja łucka
- Diecezja płocka
- Diecezja podlaska
- Diecezja poznańska
- Diecezja przemyska
- Diecezja sandomierska
- Diecezja śląska
- Diecezja tarnowska
- Diecezja warszawska
- Diecezja wileńska
- Diecezja włocławska

[Lista księży, którzy wyszli z Dachau i skontaktowali się z PMK w Paryżu]

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda

- 28.06.1945
- 26.06.1945

Bp Franciszek Sonik do kard. A. Hlonda - 29.10.1945

V. KORESPONDENCJA JERZEGO PIETRZAKA W SPRAWIE ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH 1945

Bp Jan Obłąk do Jerzego Pietrzaka

- 30.03.1973
- 28.02.1974
- 18.03.1974

Ks. Andrzej Nistat do J. Pietrzaka - 01.05.1973

Ks. Antoni Słomkowski do J. Pietrzaka - 22.11.1973

Ks. Hilary Gwóźdź do J. Pietrzaka - 30.11.1973

Ks. E. Jagodziński do J. Pietrzaka - 06.12.1973

Ks. Florian Berlik TChr do J. Pietrzaka - 08.12.1973

S. Helena Lelek do J. Pietrzaka - 14.12.1973

Ks. Antoni Jezierski SDB do J. Pietrzaka - 02.01.1974

Bp Jan Zaręba do J. Pietrzaka - 07.01.1974

O. Przemysław Knap OFMCap do J. Pietrzaka - 09.01.1974

Ks. Antoni Thiel do J. Pietrzaka - 05.02.1974

Bp Andrzej Wronka do J. Pietrzaka - 21.02.1974

Bp Julian Groblicki do J. Pietrzaka - 11.04.1973

Ks. Andrzej Sitek do J. Pietrzaka - 26.02.1974

Bp Joseph Martin Anthan do ks. Bolesława Kominka - 17.09.1945

Ks. Andrzej Sitek do J. Pietrzaka - 06.03.1974

Ks. Bolesław Kominek do bpa Joseph Martin Nathana - 26.09.1945

Dr med. R. Sawarin do J. Pietrzaka - 03.04.1974

Ks. Augustyn Urban do J. Pietrzaka

- 12.01.1976
- 12.02.1976

Generał Kazimierz Glabisz do J. Pietrzaka

- 24.07.1975
- 17.12.1975
- 11.05.1976

VI. KORESPONDENCJA KS. INF. KAROLA MILIKA Z KARD. A. HLONDEM I BPEM Z. CHOROMAŃSKIM 1945-1948

Ks. Karol Milik do kard. A. Hlonda - 25.09.1945

[List pasterski Administratora Apostolskiego ks. K. Milika - 01.09.1945]

Ks. Karol Milik do kard. A. Hlonda

- 14.02.1946
- 09.04.1946
- 08.05.1946
- 28.03.1947
- 02.07.1947
- 14.06.1948

Ks. Zygmunt Choromański do ks. K. Milika

- 16.08.1946
- 09.12.1946
- 25.09.1947

Ks. Z. Choromański do ks. Bolesława Kominka - 15.11.1947

Ks. Karol Milik do ks. bpa Z. Choromańskiego - 24.02.1948

Urząd Wojewódzki Wrocławski do ks. Karola Milika - 19.07.1946

VII. KORESPONDENCJA JERZEGO PIETRZAKA Z KS. INF. KAROLEM MILIKIEM 1972-1976

Ks. Karol Milik do dra Jerzego Pietrzaka

- 22.11.1972
- 04.12.1973
- 17.02.1974
- 03.10.1974
- 07.11.1974
- 12.04.1975
- 07.06.1975
- 09.06.1975
- 05.12.1975


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2142 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone