Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 18

Tom V, część 18 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą, 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM 1926-1939

Ks. Kazimierz Hundt do kard. A. Hlonda

- 21.09.1927
- 23.11.1927
- 11.05.1928
- 20.05.1928
- 12.06.1928
- 11.10.1928
- 29.12.1928
- 17.04.1929
- 06.05.1929
- 22.10.1929
- 07.11.1929
- 18.03.1930
- 14.04.1930
- 22.10.1931
- 05.11.1932
- 27.03.1932
- 07.11.1933
- 16.05.1934
- 14.09.1934
- 05.12.1934
- 30.08.1937
- 23.12.1937
- 12.09.1938
- 26.11.1938
- 1. Załącznik do listu z 23 XI 1927
- 2. Załącznik do listu z 7 XI 1929

Franciszek Potocki do kard. A. Hlonda w sprawie odznaczeń

- 11.05.1929
- 18.05.1929
- 23.05.1929 [1]
- 23.05.1929 [2]
- 18.08.1929

Maria Zamoyska do kard. A. Hlonda - 19.07.1930

- Zał. France des Meloiz do Marii Zamoyskiej - 29.06.1930

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 03.09.1933

Franciszek Potocki do kard. A. Hlonda - 15.09.1933

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 25.09.1933

Franciszek Potocki do bpa H. Przeździeckiego - 25.09.1933

Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej do kard. A. Hlonda - 13.09.1933

Druk: Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej - 11.09.1933

Komisja Organizacyjna Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej na województwo poznańskie - [brak daty]

Odezwa w sprawie pożyczki narodowej - [brak daty]

Ks. Stanisław Domasik do kard. A. Hlonda - 31.05.1937

Bp Stanisław Rospond do kard. A. Hlonda - 21.12.1934

[Ks. Wachowicz OMI do Opieki nad Rodakami na Obczyźnie - 01.10.1935]

Ks. Ewaryst Maćkowiak do kard. A. Hlonda - 14.01.1939

- [Załącznik: Prośba do bpa T. Kubiny - 14.01.1939]

Ks. Zygmunt Majchrzak do kard. A. Hlonda - 28.07.1939

Officium in accessu Cardinalis-legati in Ecclesiam Cathedrale

Kard. P. Gaspari do ks. biskupa A. Hlonda - 29.07.1926

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 05.05.1931

List Ojca św. do Episkopatu Polskiego - 01.11.1934

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 09.11.1936

Kard. E. Pacelli do Mons. A. Pacini - 24.12.1936

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 05.03.1937

Bp Walenty Dymek do Mariana Lisiewskiego - 29.06.1934

M. Lisiewski do bpa W. Dymka - 29.06.1937

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka - 29.11.1937

- 1. zał.: Tłumaczenie - 18.11.1937
- Zał. 2: Tekst oryginalny - 18.11.1937

Bp Walenty Dymek do Franciszka Potockiego - 05.04.1938

- Załącznik: Ostateczny projekt rozporządzenia uzgodniony z [...]

Ks. Tadeusz Zakrzewski do ks. S. Janasika

- 25.07.1936
- 21.08.1936

Ks. Stanisław Janasik do ks. T. Zakrzewskiego - 29.07.1936

Schemat mowy synodalnej przygotowany przez ks. S. Janasika dla Kardynała Legata Francesco Marmaggi
Mons. S. Bruno do ks. S. Janasika - 26.02.1937

Sekretariat Stanu w sprawie Synodu Plenarnego - 15.05.1938

Kard. A. Hlond do Kancelarii Prymasa Polski - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do kard. A. Hlonda

- 17.12.1927
- 04.01.1928
- 10.01.1928

Ks. Nikodem Mędlewski do ks. H. Zborowskiego - 26.10.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 02.11.1928]

Ks. Fr. Lewandowski do kard. A. Hlonda

- 15.11.1928
- 27.11.1928

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda

- 13.11.1928
- 06.12.1928

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 22.10.1931

Ks. Henryk Zborowski do kard. A. Hlonda

- 29.07.1931
- 28.09.1931
- 29.09.1931
- 02.10.1931
- 12.03.1932
- 19.03.1932
- 24.03.1932

Kard. A. Hlond do ks. kan. Zborowskiego

- 29.08.1932
- 26.09.1932
- 01.10.1932
- 11.10.1932

Ks. kan. Zborowski do kard. A. Hlonda

- 11.10.1932
- 14.10.1932
- [brak daty]

Kard. August Hlond do ks. H. Zborowskiego

- 17.10.1932
- 01.01.1933

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda

- 02.05.1933
- 19.09.1933

Ks. Czesław Wojciechowski do ks. H. Zborowskiego - 21.10.1933

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda

- 24.10.1933
- 30.09.1933

Ks. A. Baraniak do kard. A. Hlonda - 19.03.1934

Ks. kan. Zborowski do kard. A. Hlonda - 22.03.1934

Ks. Staniszewski do kard. A. Hlonda - 27.03.1934

Ks. A. Baraniak do kard. A. Hlonda - 26.09.1934

Ks. kan. Zborowski do kard. A. Hlonda

- 03.11.1934
- 09.11.1934
- 09.01.1935
- 12.07.1935

Ks. kard. A. Hlond do ks. kan. Zborowskiego - 14.07.1935

Ks. Baraniak do kard. A. Hlonda - 17.07.1935

Ks. Stefan Durzyński do kard. A. Hlonda

- 31.07.1935
- 05.08.1935

Ks. kan. Zborowski do kard. A. Hlonda - 05.08.1935

Ks. A. Baraniak do kard. A. Hlonda

- 05.08.1935
- 08.08.1935
- 12.08.1935

Biskup Stanisław Okoniewski do kard. Augusta Hlonda - 31.08.1937

Biskup Karol Radoński do kard. Augusta Hlonda - 30.08.1937

[List kard. A. Hlonda - 27.08.1937]

Biskup Walenty Dymek do Kardynała Augusta Hlonda - 15.09.1937

Biskup Laubitz do Kardynała Augusta Hlonda

- 23.09.1937
- 12.10.1937

Kardynał August Hlond do biskupów Okoniewskiego i Radońskiego - 08.11.1937

- [Załącznik: Materiały na Synod Prowincjalny]

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Laubitza - 05.10.1937

Ks. Henryk Zborowski do ks. Ludwika Gostylli - 11.06.1937

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 04.06.1937]

Ks. dr Ludwik Gostylla SDB do kard. A. Hlonda - 18.06.1937

Ks. Jerzy J. Herold do kard. A. Hlonda - 10.10.1935

Kard. A. Hlond do s. Marii od Najśw. Serca P.J. Czapiewskiej - 05.04.1937

Kard. A. Hlond do kard. Rodriguez Villeneuve - 18.07.1938

Kard. A. Hlond do s. Marii Czapiewskiej

- 28.05.1937
- 06.07.1937

Abp Mikołaj M. Dobrecic do kard. A. Hlonda - 04.04.1929

Kard. A. Hlond do abpa Mikołaja Dobrecica - 12.03.1929

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Chodniewicza - Telegram - 23.12.1936

Do kard. A. Hlonda w sprawie uwięzionych w Brześciu - 03.10.1930

Ks. arcybiskup Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 08.10.1930

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 05.09.1930

Oficerowie polscy do prof. Stefana Dąbrowskiego - [brak daty]

Kard. August Hlond do Prezydenta RP Ignacego Mościckiego - 09.10.1930

Kard. A. Hlond do abpa Francesco Marmaggi - 09.12.1930

- Załącznik: Przekład listu kard. A. Hlonda do I. Mościckiego w sprawie Brześcia - 09.10.1930

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 11.12.1930

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 12.12.1930

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 13.12.1930

Abp Adam Stefan Sapieha do kard. A. Hlonda

- 30.12.1930
- 07.01.1931

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 16.01.1931

- Załącznik nr 1
- Aneks 2: Projekt pierwotny
- Aneks 3: Projekt drugi, a raczej trzeci /poprawiony drugi/
- Aneks 3

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 21.01.1931

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 22.01.1932

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 29.01.1931

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 01.02.1931

Pierwsza redakcja listu. Ks. Arcyb. Teodorowicz - 01.02.1931

Tekst ostateczny listu. Ks. Arcyb. Teodorowicz - 01.02.1931

Notatki kard. A. Hlonda w związku ze sprawą brzeską

Kard. A. Hlond do kard. Laurenius Lauri - 17.03.1932

Kard. Eugenio Pacelli do kard. A. Hlonda - 09.02.1932

Sprawa uwięzionych w Warszawie. List Bohdana Derynga do kard. A. Hlonda - 02.07.1934

C.d. sprawy uwięzionych /prośba/ - 02.07.1934

Lista uwięzionych w Warszawie

KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM 1946-1948

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 08.05.1945

Gen. Władysław Anders do kard. A. Hlonda - 07.05.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.05.1945]

Kard. A. Hlond do Rządu RP w Londynie - 23.06.1945

Kard. A. Hlond do Kajetana Morawskiego

- 10.06.1945
- [Załącznik: List do hr. E. Czapskiego - 05.06.1945]
- 05.05.1945

Kazimierz Papee do kard. A. Hlonda

- 19.05.1945
- [Załącznik: Odpis depeszy z 14 V 1945]
- 20.06.1945
- [Załącznik: Tekst telegramu]

Kazimierz Papee do ks. A. Baraniaka - 21.12.1946

Św. Kongregacja Rytów do kard. A. Hlonda - 24.07.1945

Kazimierz Papee do kard. A. Hlonda - 22.05.1945

- [Załącznik: List Mons. Montini - 15.05.1945]

Ks. Józef Ziółkowski do kard. A. Hlonda - 12.04.1945

Ks. Sylwester Baksik do kard. A. Hlonda - 24.04.1945

Kard. A. Hlond do ks. Sylwestra Baksika - 24.06.1945

Ks. Franciszek Jedwabski do kard. A. Hlonda - 21.05.1946

Kard. A. Hlond do ks. Fr. Jedwabskiego - 24.06.1945

Pro memoria dla J.E. bpa Gawliny - 24.06.1945

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 31.05.1945

Z listu ks. N.N. do kard. A. Hlonda - 02.06.1945

Ks. Piotr Kaczmarek do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Piotra Kaczmarka - 23.06.1945

Stanisław Tuszewski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kazimierz Czyszewski do kard. A. Hlonda

- 23.04.1945
- 02.05.1945

Stanisław Sierszyński do kard. A. Hlonda - 06.06.1945

Kard. A. Hlond do Stanisława Sierszyńskiego - 24.06.1945

Paulina Prejser do kard. A. Hlonda - 04.04.1946

Kard. A. Hlond do abpa Antoniego Szlagowskiego - 21.08.1945

Ks. bp Antoni Szlagowski do kard. A. Hlonda - 16.08.1945

Ks. bp Szlagowski do Nuncjusza Ap. Orsiniego - 20.11.1944

List pasterski bp. Szlagowskiego z 7.3.1945 r.

List bp. Szlagowskiego - 05.04.1945

Do ks. Gronkowskiego - 31.07.1947

Zofia Dembińska do kard. A. Hlonda - 18.04.1946

Księgarnia Artheme Fayard do kard. A. Hlonda - 03.05.1946

Seweryn Saryusz-Zaleski do kard. A. Hlonda - 24.05.1946

S. Maria Kunegunda Adamska do kard. A. Hlonda - 28.09.1946

[Podanie repatriantów z Wilna - 20.07.1946]

A. Stabrowska do Sekretariatu Prymasa Polski - 23.02.1948

Ks. A. Baraniak do ks. Karola Milika - 17.04.1948

Ks. Antoni Baraniak do A. Stabrowskiej - 03.06.1948

Ludwika Harbaszewska do ks. A. Baraniaka - 02.10.1948

Ks. Antoni Baraniak do Ludwiki Harbaszewskiej - 12.10.1948

Ks. Bober Piotr do kard. A. Hlonda - 30.04.1946

Kongregacja d/s Rytu /Liturgii/ do kard. Hlonda - 21.12.1946

Kard. August Hlond do ks. Szczepana Sobalkowskiego - 08.11.1947

Ks. Szczepan Sobalkowski do kard. A. Hlonda - 05.04.1948

Kard. A. Hlond do Szczepana Sobalkowskiego

- 07.04.1948
- [brak daty]
- 20.08.1948

Kard. A. Hlond do kard. Nicola Canali - 22.12.1947

Penitencjaria Apostolska do kard. Hlonda - 06.04.1948

Kard. A. Hlond w sprawie ks. Antoniego Łowińskiego - Dekret karny - 10.06.1948

Kard. A. Hlond do Czesława Kidawy. Pierwsza wersja - [brak daty]

Druga wersja - 09.06.1948

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Jaworskiego MSF - 19.06.1948

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Szajdra MSF - 14.10.1948

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika - 15.06.1948

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list J. Saracena - 07.10.1948]

J. Saracen do /bpa/ adm. ap. K. Milika - 28.05.1948

Ks. Antoni Baraniak do J. Saracena - 20.01.1949

Kard. A. Hlond do kard. Francesco Marchetti-Selvaggini - 17.07.1948

Polecenie kard. A. Hlonda do Św. Kongregacji Officium

- 10.10.1947
- 29.09.1948

KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1966-1977

Ks. Wacław Eborowicz do ks. abpa A. Baraniaka - 23.03.1966

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. Wacława Eborowicza - 28.03.1966

Notatka abpa A. Baraniaka dot. odpowiedzi ks. W. Eborowicza - [brak daty]

Ks. W. Eborowicz do abpa Antoniego Baraniaka - 02.04.1966

Roger Aubert do abpa Antoniego Baraniaka - 11.05.1966

Margrit-Marie Hakfely do abpa A. Baraniaka - 28.09.1967

[Podanie ks. I. Posadzego do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Pracy - 22.12.1967]

Ks. Tadeusz Perlik do abpa A. Baraniaka - 04.02.1968

Kard. Stefan Wyszyński do prof. Adama Vetulaniego - 22.02.1968

Kard. Stefan Wyszyński do abpa A. Baraniaka - 24.02.1968

Abp Baraniak do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, ul. Świętojerska 24 - 15.02.1969

Ks. Alfons Schletz do ks. abpa A. Baraniaka - 28.03.1970

Abp Antoni Baraniak do ks. A. Schletza - 13.04.1970

Abp Antoni Baraniak do bpa Szczepana Wesołego - 07.10.1970

[Kard. S. Wyszyński do abp. A. Baraniaka]

- 26.08.1973
- 07.09.1973

25-lecie śmierci Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski - 22.10.1973

[Abp A. Baraniak do kard. S. Wyszyńskiego - 18.09.1973]

[Ks. W. Kania do abpa A. Baraniaka - 06.10.1973]

[Odpowiedź abpa A. Baraniaka do ks. W. Kani - 10.10.1973]

Ks. Ignacy Posadzy do ks. abp. Baraniaka - 27.10.1973

Dominik Rappich do ks. abpa A. Baraniaka - 26.05.1974

Jerzy Pietrzak do ks. abpa A. Baraniaka - 27.11.1974

Abp Baraniak do Jerzego Pietrzaka - 13.12.1974

Jerzy Pietrzak do abpa A. Baraniaka - 14.01.1975

Ks. Alfons Schletz do abpa Antoniego Baraniaka

- 26.12.1974
- 30.01.1975

Abp Antoni Baraniak do ks. Schletza

- 07.01.1975
- 24.02.1975
- 24.02.1975

Kard. Stefan Wyszyński do ks. Józefa Długołęckiego - 19.07.1977


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2141 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone