Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 20

Tom V, część 20 - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1926-1939

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA PRZEDWOJENNA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1926-1939

Kard. Lauri do kard. Hlonda - 12.02.1927

Abp Marmaggi do kard. Hlonda

- 07.03.1929
- 26.05.1930
- 10.08.1930
- 10.12.1932
- 02.01.1933
- 20.12.1933
- 05.05.1934

Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 02.08.1939

Bp Cortesi do kard. Hlonda - 15.08.1939

P. Card. Fumasoni-Biondi do kard. A. Hlonda - 01.05.1933

M. Rampolia del Tindaro do kard. Hlonda - 14.09.1937

Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus

- Seminario teologico di Poznań
- Seminario filosofico di Gniezno
- Convitti arcivescovili

Bp E. Ruffini do kard. Hlonda - 15.11.1938

Kard. J. Marchestti-Selvaggiani do kard. A. Hlonda

- 21.04.1939
- 30.06.1946

Bp Kubina do kard. Hlonda - 18.06.1930

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 18.01.1931

Abp Jałbrzykowski do kard. Hlonda - 15.10.1935

Bp Przeździecki do kard. Hlonda - 16.10.1935

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 20.10.1935

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 20.04.[brak roku]

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 29.10.1938

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 10.08.1938
- 29.03.1939

Abp Antoni Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 25.04.1939

Bp Konstantyn Dominik do kard. A. Hlonda - 22.04.1939

Bp Grzegorz Łakota do kard. A. Hlonda - 22.04.1939

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 14.04.1939

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 26.04.1939

Bp Kazimierz Tomczak do kard. A. Hlonda - 25.04.1939

Bp Czesław Sokołowski do kard. A. Hlonda - 23.04.1939

Bp Iwan Buczko do kard. A. Hlonda - 24.04.1939

Ks. Jakub Medwecki do kard. A. Hlonda - 18.04.1939

Bp Kazimierz Michalkiewicz do kard. A. Hlonda - 21.04.1939

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 02.12.1938

Bp Fulman do kard. Hlonda - 15.05.1939

[Dekret bp. M. Fulmana dla ks. A. Szymańskiego - 04.05.1939]

Bp Fulman do kard. Hlonda - 06.06.1939

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda

- 11.04.1939 [1]
- 11.04.1939 [2]
- 04.08.1939
- 12.08.1939

Bp Michał Kozal do kard. A. Hlonda - 14.08.1939

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 17.08.1939

Abp Stanisław Gall do kard. A. Hlonda - 12.05.1939

Kard. L. G. Maurin do kard. A. Hlonda - 30.05.1934

Bp Antonio Mazzarotto do kard. A. Hlonda - 10.06.1939

Bp Octave Pasquet do kard. A. Hlonda

- 06.08.1939
- 18.08.1939
- 20.08.1939

Ks. bp Georges Grente do kard. A. Hlonda - 23.08.1939

Ks. Franciszek Rutkowski do kard. A. Hlonda - 21.12.1933

Ks. Ludwik Gostylla do kard. A. Hlonda - 21.07.1930

Związek Kapłanów Archid. Wileńskiej "Unitas" do kard. A. Hlonda - 20.09.1931

- Załącznik - 20.09.1931

Ks. inf. Ruciński do Ministra Skarbu - 15.05.1939

Fragment listu kard. A. Hlonda do przełożonej karmelu pozn. - 1930

Ks. inf. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 04.08.1939

J. Lubowicki do Sekretariatu Episkopatu Polski - 23.12.1938

- Załącznik A

Min. Wojciech Świetosławski do kard. A. Hlonda - 01.04.1939

Ks. Kaczyński do Ministra Poczt i Telegramów - 21.02.1939

Notatka - 22.03.1939

H. Dunin-Borkowski do kard. Hlonda - 26.07.1939

Bp St. Łukomski do ks. biskupów ordynariuszów - 16.01.1939

Władysław Halewski do kard. A. Hlonda - 09.1932

Zarząd Miejski do kard. A. Hlonda - 03.08.1939

Oleksy Władysław do kard. A. Hlonda - 31.03.1939

Siwecki J. do kard. Hlonda - 29.04.1939

Deklaracja [Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej] - 17.05.1939

Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej do kard. Hlonda - 01.07.1939

Zasady współpracy w dziedzinie p.k.do o.k. Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej z Organizacją Przysposobienia Wojskowego Kobiet

Jan Hlond do kard. A. Hlonda - 22.12.1933

Jan Hlond do ks. Bolesława Filipiaka - 17.05.1939

Jan Hlond do kard. Augusta Hlonda

- 26.04.1934 [1]
- 26.04.1934 [2]

Jan Hlond do ks. Bolesława Filipiaka - 30.08.1939

Ks. Antoni Hlond do ks. B. Filipiaka

- 01.02.1938
- 26.10.1936

St. i K. Tuszewscy do kard. A. Hlonda - 02.08.1939

Ks. Czesław Spychalski do Kancelarii Prymasa Polski - 16.04.1939

Jan Wysocki do ks. B. Filipiaka

- 18.04.1935
- 23.04.1935

Ks. Leopold Biłko do ks. B. Filipiaka - [brak daty]

Hr Bogdan Czapski do kard. A. Hlonda - 12.09.1935

Tadeusz Nagórny do ks. B. Filipiaka - 22.09.1936

Edward Potworowski do ks. Filipiaka B. - 06.02.1936

O. Efrem z Kcyni do ks. B. Filipiaka - 02.03.1936

Ks. Zygmunt Kaczyński do ks. B. Filipiaka - 23.03.1936

Ks. Witold Paulus do ks. B. Filipiaka - 25.09.1936

Ks. Leopold Biłko do ks. B. Filipiaka - 10.12.1936

Elżbieta Nowowiejska do ks. B. Filipiaka

- 26.03.1938
- 20.04.1938

Stefan Dąbrowski do ks. B. Filipiaka

- 11.01.1938
- 15.01.1938
- 20.07.1939
- 05.09.1938

Ks. Teodor Cichos SDB do ks. B. Filipiaka

- 20.01.1938
- 17.08.1938

Stanisław Miłaszewski do ks. B. Filipiaka

- 23.03.1938
- 01.09.1938

Wł. Cywiński do ks. B. Filipiaka - 30.04.1938

Bernard Chrzanowski do ks. B. Filipiaka - 22.03.1939

Ludwik Gocel do ks. B. Filipiaka - 18.05.1938

Bp Józef Gawlina do ks. B. Filipiaka - 03.12.1938

Ks. Ignacy Posadzy do ks. B. Filipiaka - 03.10.1938

Władysław Brzozowski do ks. B. Filipiaka

- 26.09.1938
- 03.10.1938

M. Urszula Ledóchowska do ks. B. Filipiaka - [brak daty]

Ks. Bonifacy Sławik do ks. B. Filipiaka - 14.11.1938

Ks. Józef Lubelski do ks. Filipiaka B. - 29.04.1939

Kazimierz Sichulski do kapelana kard. Prymasa - 27.09.1938

Jerzy Siwecki do kapelana ks. B. Filipiaka - 31.03.1939

Ks. H. Zborowski do ks. B. Filipiaka - 09.07.1939

O. Justyn Nazim OFC do ks. B. Filipiaka - 20.06.1939

O. Efrem z Kcyni do ks. B. Filipiaka

- 1939
- 27.06.1939
- 04.08.1939

Bp Michał Kozal do ks. B. Filipiaka - 22.07.1939

S. M. Benwenuta od Niep. Pocz. do ks. B. Filipiaka

- 11.06.1939
- 22.06.1939
- 19.07.1939

Ks. Antoni Baraniak do ks. B. Filipiak

- 02.08.1939
- 05.08.1939
- 12.08.1939
- 15.08.1936
- 24.08.1938

Zaproszenie na otwarcie wystawy malarstwa A. Laszenki - 1937

Program akademii ku uczczeniu 18 rocznicy wyzwolenia Wielkopolski - 12.1936

II. KORESPONDENCJA WOJENNA 1939-1945

Michał Loret do kard. A. Hlonda - 06.02.1940

Kard. A. Hlond do Macieja Loreta - 14.02.1941

Ks. Aleksander Syski do kard. A. Hlonda - 30.05.1940

Kard. A. Hlond do ks. Aleksandra Syskiego - 08.01.1941

Maria Charzyńska do kard. A. Hlonda - 24.02.1940

Ks. Antoni Wojdas SDB do kard. A. Hlonda - 05.06.1940

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Wojdasa - 16.01.1941

O. Włodzimierz Ledóchowski SJ do kard. A. Hlonda - 12.12.1940

O. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda - 06.06.1940

Bernard i Jan Wituccy do kard. A. Hlonda - 27.10.1940

Ks. Lucjan Bernacki do kard. A. Hlonda

- 04.08.1940
- 20.09.1940
- 04.11.1940

Ks. Bronisław Bozowski do kard. A. Hlonda - 18.12.1940

Ks. Karol Brzezina do kard. A. Hlonda - 04.06.1940

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda

- 08.10.1940
- 13.10.1940

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza - 09.11.1940

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 21.10.1940

Kard. A. Hlond do bpa Salamanei Pla y Deniel - 09.11.1940

O. Eduardus J. Reagatilio SJ do ks. H. Goździewicza - 10.10.1940

Ks. H. Goździewicz do kard. A. Hlonda - 24.11.1940

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza - 08.03.1941

Ks. H. Goździewicz do kard. Augusta Hlonda - 04.12.1940

Piotr Jasiok do kard. A. Hlonda - 17.01.1941

Bp Stanisław Okoniewski do kard. A. Hlonda - 09.10.1940

- Załącznik: Se ha normalizado la vida religiosa en Polonia
- El catolicismo en Polonia

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 07.12.1940

Brat Wawrzyniec do bpa J. Gawliny - 22.10.1940

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 21.08.1940

Danuta Drużbacka do kard. A. Hlonda - 11.06.1940

Kard. A. Hlond do Marii Charzyńskiej - 03.01.1941

Danuta Drużbacka do kard. A. Hlonda

- 24.10.1940
- 16.12.1940

Kard. A. Hlond do D. Drużbackiej - 31.12.1940

Dar Prymasa Polski na internat polski w Paryżu

Gen. Sikorski do kard. Hlonda - 26.09.1940

Aleksander Ładoś do kard. Hlonda - 06.04.1941

Ks. W. Święcicki do kard. Hlonda - 15.04.1941

Henryk Czapski do kard. Hlonda - 05.04.1941

Haiman M. do kard. Hlonda - 27.05.1940

Ks. Józef Młodochowski do kard. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. J. Młodochowskiego - 26.04.1941

Józef G. Dwernicki do kard. Hlonda - 21.04.1941

III. KORESPONDENCJA POWOJENNA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1945-1948

Klemens Jędrzejewski do kard. A. Hlonda - 08.05.1945

Kazimierz Papée do kard. A. Hlonda - 30.04.1945

Bilet wizytowy Antoniego Mańkowskiego złożony kard. A. Hlondowi - [brak daty]

Gen. Marian Kukiel do kard. A. Hlonda - 08.05.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 09.05.1945]

[Inna wersja odpowiedzi kard. A. Hlonda - 09.05.1945]

Kazimierz Papée do kard. A. Hlonda

- 11.05.1945
- Załącznik 1: 11.05.1945
- Aneks 2: 11.05.1945
- 16.05.1945

Ks. Francesco Tomasetti do kard. A. Hlonda - 25.05.1945

Kard. A. Hlond do prof. B. Winiarskiego - 06.06.1945

Ks. Leon Czerwiński SDB do kard. A. Hlonda - 16.10.1945

Wincenty O'Rourke do kard. A. Hlonda - 12.05.1946

Ambasada Włoch do kard. Hlonda - 14.08.1946

M. H. Szpyrkówna do kard. Hlonda - 28.05.1947

Kard. A. Hlond do M. H. Szpyrkówny - 24.04.1947

Wydawnictwo Velehrad do kard. Hlonda - 24.07.1947

Kard. Hlond do Wydawnictwa Velehrad - 01.08.1947

Mons. Tardini do kard. Hlonda - 23.03.1948

Morawska Helena do kard. Hlonda - 22.04.1948

Kard. Hlond do Min. Skrzeszewskiego - 27.08.1948

Memoriał zespołu "PAX" do kard. Augusta Hlonda - 15.08.1946

Kętrzyński Wojciech do Sekretariatu Prymasa Polski - 19.04.1947

Piasecki B. do kard. Hlonda - 15.08.1946

W sprawie spisu prasy katolickiej

W sprawie "Dziś i Jutro"

Redakcja "Dziś i Jutro" do kard. A. Hlonda - 27.03.1948

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 22.04.1948]

Redakcja "Słowa Powszechnego" do kard. Hlonda - 18.06.1948

Kard. A. Hlond do redakcji "Słowa Powszechnego" - 24.06.1948

IV. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1946-1970

Ks. Tadeusz Woźniak do ks. Rektora Instytutu Polskiego w Rzymie - 27.11.1946

Nicefor Dąbrowski do kard. A. S. Sapiehy - 04.03.1946

[List N. Dąbrowskiego do kard. A. Hlonda - 04.03.1946]

Potocki Józef do K. Papée - 25.05.1945

Pruszyński K. do ks. E. Dąbrowskiego - 12.02.1947

Ks. Stanisław Rokita do ks. abp. S. Wyszyńskiego - 22.01.1949

M. Zenona od Zbawiciela SS.N.P.NMP do ks. A. Baraniaka - 21.12.1947

Ks. Antoni Baraniak do M. Zenony od Zbawiciela SS.NPNMP - 28.12.1947

Ks. Zygmunt Kaczyński do ks. Antoniego Baraniaka - 14.07.1948

Jerzy Dezor do ks. Antoniego Baraniaka - 23.10.1948

Ks. Antoni Banaszak do ks. Antoniego Baraniaka - 26.10.1948

Ks. A. Baraniak do ministra R. Boetschi - 10.11.1948

Przekład francuski

Aleksander Knabe do ks. A. Baraniaka - 01.11.1948

Zaświadczenie o wykonaniu zdjęć urny z sercem kard. Hlonda - 13.12.1948

Rachunek Nr 3094/48 - 28.12.1948

Rachunek za wykonanie zdjęć - 24.12.1948

Ks. dr A. Baraniak do ks. prof. dr. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. dr A. Baraniak do o. Efrema - [brak daty]

Ks. dr Antoni Baraniak do ks. inf. Markiewskiego F. - [brak daty]

Ks. dr A. Baraniak do ks. dyr. Pływaczyka S. - [brak daty]

Ks. dr A. Baraniak do p. Smoczyńskiej Anny - [brak daty]

Ks. dr A. Baraniak do ks. prof. dr. Noconia W. - [brak daty]

Ks. A. Baraniak do ks. prof. Wietrzykowskiego A. - [brak daty]

Ks. dr A. Baraniak do ks. Posadzego I. - [brak daty]

Ks. A. Baraniak do ks. Kuzaka Z. - [brak daty]

Abp A. Baraniak do p. prof. Stasińskiego - 26.07.1960

Abp A. Baraniak do P. Trzcińskiej-Kamińskiej Z. - 24.09.1960

Roskosz S. do abp. A. Baraniaka - 27.07.1964

Abp A. Baraniak do Roskosz S. - 31.08.1964

[List abp. A. Baraniaka - 12.11.1968]

Juliusz Ludwik Grządziel do abpa A. Baraniaka - 13.11.1969

Abp A. Baraniak do J. L. Grządziela - 17.11.1969

Abp Baraniak do Matki Elżbiety - 11.04.1970

V. DODATEK

Pius X do abpa Floriana Stablewskiego - 07.12.1905

Abp Józef Teodorowicz do abpa Floriana Stablewskiego - 26.07.1906


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2271 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone