Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 22

Tom V, część 22 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1982

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE GÓRKI KLASZTORNEJ 1928-1929

Kard. A. Hlond do ks. bpa Antoniego Laubitza

- 20.03.1928
- 10.11.1929 [1]
- 10.11.1929 [2]

Dekret w sprawie zniesienia parafii w Górce Klasztornej - 10.11.1929

Kancelaria Prymasa Polski do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 22.11.1929

Dekret w sprawie zniesienia parafii w Górce Klasztornej - 27.11.1929

Kard. A. Hlond do ks. prowincjała OO. Misjonarzy Św. Rodziny - 28.11.1929

II. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA EMIGRACYJNEGO 1926-1939

Kard. August Hlond do Raffaele Travaglini - 04.02.1927

Raffaele Travaglini do kard. A. Hlonda - 31.01.1927

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 27.03.1928

Kard. A. Hlond do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Kurii Biskupich w Kielcach i Katowicach - 10.05.1929

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelli - 19.02.1931

Kard. A. Hlond do abpa Francesco Marmaggi

- 01.04.1931
- 11.06.1931

Kard. A. Hlond do Kancelarii Prymasa Polski - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Al. Skrzyńskiego - 19.06.1931

Kard. A. Hlond do ks. superiora Ligmana - 22.08.1931

Kard. A. Hlond do Marii Toeplitz - 24.12.1931

Zaświadczenie wystawione ks. Ignacemu Posadzemu - 23.12.1931

Kard. A. Hlond do Ignacego Paderewskiego - 24.12.1931

Kard. A. Hlond do ks. N.N. - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. prałata N.N. - 27.09.1928

Ks. Władysław Miegoń do kard. A. Hlonda - 22.07.1935

Kard. A. Hlond do kard. Józefa Ernesta van Roey - 18.08.1936

[List kard. A. Hlonda do bpa w Tournai - 23.09.1936]

[List kard. A. Hlonda do bpa w Namur - 23.09.1936]

Kard. A. Hlond do Komitetu Kongresu Katolickiego w Malines - 01.01.1937

[List kard. A. Hlonda do kard. Van Roey - 23.09.1936]

Kard. A. Hlond do bpa Louis Kerkhofs

- 17.04.1937
- 22.01.1938

Kard. A. Hlond do ks. Wilhelma Szymbora CM

- 28.11.1927
- 02.12.1927

Kard. A. Hlond do bpa Emanuela Izydora Chaptal - 16.11.1928

Przekład

Kard. A. Hlond do księży pracujących we Francji - 19.01.1934

Ks. Spychalski do kard. A. Hlonda - 14.06.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.07.1934]

Kard. A. Hlond do ks. Seweryna Krzysztofika - 15.10.1935

Kard. A. Hlond do Marji Trzebiatowskiej - 16.09.1935

Ks. Tadeusz Pawlak i Stanisław Konopiński do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Jean Chollet - 04.04.1939

Kard. A. Hlond do Kasy Arcybiskupiej w Poznaniu

- 14.10.1927
- 13.03.1929

Kard. A. Hlond do kard. Jean Verdier - 08.01.1934

Kard. A. Hlond do Matki Gen. Lubowidzkiej Laurety - 29.11.1927

Kard. A. Hlond do Dyrektora Departamentu Politycznego MSZ - 15.09.1927

Kard. A. Hlond do Alfreda Ponińskiego - 07.08.1930

Kard. A. Hlond do ks. Donata Nowickiego - 15.09.1934

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Chodniewicza - 19.03.1927

Kard. A. Hlond do ks. prałata Pitargay - 26.04.1927

Kard. A. Hlond do Tarczyńskiego - [brak daty]

Ks. Franciszek Bolek do kard. A. Hlonda - 06.08.1927

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 26.08.1927]

Kard. A. Hlond na marginesie dokumentów ambasadora Wł. Skrzyńskiego - 23.02.1928

Kard. A. Hlond do ks. St. Czapskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Teodora Dwulita - 15.03.1928

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Bojnowskiego - 19.02.1928

Kard. A. Hlonda do Józefa Stemmlera - 19.05.1928

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Bojnowskiego - 19.02.1928

Kard. A. Hlond do Józefa Stemmlera - 19.05.1928

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Zjednoczenia Polskiego w Chicago - 12.04.1929

Kard. A. Hlond do ks. kapelana Binny - 14.05.1929

Kard. A. Hlond do Zjednoczenia Polsko-Kat. w Cleveland

- 12.07.1929
- 27.09.1929

Kard. A. Hlond do St. Sokola - 18.10.1929

Kard. A. Hlond do ks. Wilhelma Granta - 17.03.1930

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 25.03.1930

Kard. A. Hlond do ks. Tomasza Bony - 20.06.1930

Kard. A. Hlond do ks. Teobalda Kałamaja OFM - 20.06.1930

Kard. A. Hlond do Wydawnictwa Związku Narodowego Polskiego - 31.10.1930

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janickiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Teobalda Kałamaja - 26.05.1931

Kard. A. Hlond do redakcji Dziennika Zjednoczenia - 30.05.1931

Kard. A. Hlond do ks. Wacława Kruszki - 13.06.1931

Kard. A. Hlond do konsula Zbyszewskiego - 08.06.1931

Kard. A. Hlond do dra Franciszka Fronczaka - 01.02.1932

Kard. A. Hlond do ks. Leonarda Kaszyńskiego - 25.02.1932

Kard. A. Hlond do ks. Michała Gadacza - 13.04.1932

Kard. A. Hlond do abpa Edwarda Józefa Hanna - 14.04.1934

Kard. A. Hlond do kard. Wilhelma Mundelein - 07.05.1934

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Okoniewskiego - 27.06.1934

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie - 13.09.1934

Kard. A. Hlond do weteranów Armii Polskiej w Ameryce - 08.05.1934

Kard. A. Hlond do zarządu głównego Zjednoczenia Polsko-Kat. - 18.08.1934

Kard. A. Hlond do ks. Teofora Makieli - 14.01.1936

Kard. A. Hlond do Franciszka Kleeberga - 18.09.1937

Kard. A. Hlond do abpa Filippo Cortesi - 07.02.1939

Kard. A. Hlond na temat Polskiego Towarzystwa Postępowego /Argen./ - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Jansen - 31.12.1928

Notatka kard. A. Hlonda - 28.03.1932

Kard. A. Hlond do Wilhelma Gier SVD - 27.06.1931

Tekst listu poprawiony przez kard. A. Hlonda. Redakcja II - 27.06.1931

Kard. A. Hlond do przedstawicieli Towarzystwa "Orłów czeskich" - 18.10.1928

Kard. A. Hlond do Józefa Meisnera - 31.12.1929

Ks. Leonard Kurpisz do Kancelarii Prymasa Polski - 02.02.1930

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Carskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli

- 06.02.1935
- 13.01.1936

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda Profittilicha - 30.04.1938

Kard. A. Hlond do Mons. Constantini Celso - 30.03.1927

Kard. A. Hlond do ks. prał. Wł. Ostrowskiego - 06.05.1929

Kard. A. Hlond do biskupa... - 15.09.1935

Pismo do Polaków w Harbinie - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do abpa Celso Constantini - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Pietro Milinari SDB - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do abpa Celso Costantini - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do kard. Pietro Fumasoni-Biondi

- 08.07.1936
- 03.11.1936

Kard. A. Hlond do profesora Arturo Gatti - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Luigi Cossio - 29.01.1931

Arturo Gatti do kard. A. Hlonda - 19.12.1932

[Notatka kard. A. Hlonda do Mons. Czapskiego]

Kard. A. Hlond do prof. Arturo Gatti

- 29.12.1932
- 12.01.1933

Arturo Gatti do kard. A. Hlonda - 17.03.1933

Kard. A. Hlond do Arturo Gatti - 11.09.1934

Kard. A. Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 10.03.1928

Zaświadczenie dla ks. Ignacego Posadzego - 16.07.1930

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 07.08.1930

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Oliveira - 01.10.1930

S. Alojza Kazimiera Z.ś.Fr. do kard. A. Hlonda - 18.11.1930

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 25.12.1930

Kard. A. Hlond do s. Ludwiki Olsztyńskiej - 12.05.1932

Kard. A. Hlond do abpa Benedetto Aloisi Masella - 08.02.1933

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Mazzarotto - 09.05.1934

Kard. A. Hlond do generała OO. Redemptorystów - 19.05.1933

Kard. A. Hlond do generała OO. Franciszkanów Konwentualnych - 13.05.1933

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelli - 20.05.1933

Kard. A. Hlond do kard. Pietro Fumasoni-Biondi - 20.05.1933

Kard. A. Hlond do generała OO. Franciszkanów w Rzymie - 21.11.1934

Kard. A. Hlond do ks. Kotowskiego - 02.02.1927

Ks. H. Zborowski do ks. Klas - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do ks. Stanisława Łukaszewskiego SDB - 13.04.1928

[Pismo ks. Czapskiego] - 14.04.1928

Kard. A. Hlond do posła Węgier Belitsko [telegramy bez daty]

Kard. A. Hlond do Michałowskiego - 15.11.1926

Tekst francuski

Kard. A. Hlond do bpa Michała Robu - 18.06.1939

Alfred Chłapowski do kard. A. Hlonda - 16.05.1934

Kard. A. Hlond do ks. W. Paulusa - 23.05.1934

Ks. Witold Paulus do kard. A. Hlonda - 24.05.1934

Notatki kard. A. Hlonda odnośnie do podróży do Francji w 1934 r.

Kard. A. Hlond do ks. St. Czapskiego - [brak daty]

Franciszek Pułaski do kard. A. Hlonda - 28.05.1934

Kard. A. Hlond do ks. N.N. /z okazji 25-lecia kapłaństwa/ - 16.06.1934

Kardynałowi Hlondowi w hołdzie akademicka młodzież w Lille - 09.06.1934

Lista polskich studentów na Uniwersytecie Katolickim w Lille

Alfred Chłapowski do kard. A. Hlonda - 16.06.1934

Stanisław Kara do ks. Antoniego Baraniaka

- 24.10.1934
- 09.10.1934

Kard. A. Hlond do le Comtesse de Saint-Laurent - 03.11.1932

Kard. A. Hlond do biskupów francuskich w sprawie nowego rektora Misji w Paryżu - 19.01.1934

Kard. A. Hlond do kardynałów francuskich - 17.02.1934

Ks. H. Zborowski do ks. W. Paulusa - 17.02.1934

Kancelaria kard. Jean Verdier do kard. A. Hlonda - 07.02.1934

Ks. Stanisław Czapski do kard. Jean Verdier - 13.03.1934

Dziekan d'Argentenil do kard. A. Hlonda - 08.02.1934

Kard. Charles Henri Joseph Binet do kard. A. Hlonda - 12.05.1934

Kard. A. Hlond do biskupów i kardynałów francuskich - 08.05.1934

Kard. Jean Verdier do kard. A. Hlonda - 21.05.1934

E. Velaine do kard. A. Hlonda - 14.05.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 02.05.1934

Bp Pierre Marie Gerlier do kard. A. Hlonda - 19.05.1934

Kard. A. Hlond do bpa P. M. Gerlier - 25.05.1934

Kard. A. Hlond do kard. A. Lienart - 23.05.1934

Kard. A. Hlond do Jules Laroche - 23.05.1934

Jules Laroche do kard. A. Hlonda - 27.05.1934

Ks. Witold Paulus do kard. A. Hlonda - 26.05.1934

Kard. A. Hlond do abpa J. A. Chollet - 28.05.1934

Jacques des Roches do kard. A. Hlonda - 31.05.1934

Kard. A. Hlond do kard. Paul Pierre Andrieu - 01.06.1934

Kard. A. Hlond do biskupów i kardynałów francuskich - 14.06.1934

Abp Jean Chollet do kard. A. Hlonda - 30.06.1934

Kard. Jean Verdier do kard. A. Hlonda - 10.07.1934

S. Marie Vestrud salezjanka do kard. A. Hlonda - 17.08.1934

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie listu do ks. T. Zalewskiego - 10.07.1934

Program przyjęcia kard. A. Hlonda w Aniche - 09.06.1934

Program przyjęcia kard. A. Hlonda w Cambrai - 09.06.1934

Towarzysze i Towarzyszki [ulotka wręczona kard. A. Hlondowi we Francji] - 06.05.1934

III. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO I TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODŹCÓW 1929-1939

Stefan Cybichowski do kard. A. Hlonda - 23.04.1929

Czesław Sławski do kard. A. Hlonda - 14.10.1930

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu - 22.10.1930

Upoważnienie - 10.11.1930

Związek Kapłanów "Unitas" do kard. A. Hlonda - 25.10.1930

Ks. Józef Prądzyński do Kancelarii Prymasa Polski - 08.01.1931

Kapituła Metropolitalna Poznańska do kard. A. Hlonda - 17.11.1930

Kard. A. Hlond do Stefana Hubickiego - 02.02.1931

Ks. Stanisław Bednarkiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 27.02.1931

Bank Związku Spółek Zarobkowych do Seminarium Zagranicznego - 11.02.1931

Ks. Leon Zaremba do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 25.04.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Leona Zaremby - 05.05.1931

S. Ignacja, przeł. SS. Urszulanek do kard. A. Hlonda - 07.05.1931

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 28.05.1931

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Bójnowskiego - 21.07.1931

Seweryn Samulski do kard. A. Hlonda, Poznań - 31.08.1931

Zestawienie kasowe budowy Seminarjum Zagranicznego od 24 października 1930 do 30 czerwca 1931

Kard. A. Hlond do Seweryna Samulskiego - 03.09.1931

Seweryn Samulski do kard. A. Hlonda - 08.09.1931

Ks. Stanisław Janicki do ks. Tadeusza Czechowskiego - 13.11.1931

Seweryn Samulski do kard. A. Hlonda - 28.02.1933

[Pismo kard. A. Hlonda] - 06.03.1933

Memoriał

[Pismo S. Trwaczyńskiego] - 12.03.1934

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 22.06.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 20.01.1934

Załącznik: Protokół zdawczy skarbnika Komitetu Budowy Seminarjum Zagranicznego p. Seweryna Samulskiego dnia 7 czerwca 1933

Komitet honorowy budowy Seminarjum dla Wychodźstwa

Nota dot. pisma S. Samulskiego z 27.11.1934

S. Samulski do kard. A. Hlonda - 27.11.1934

Kard. A. Hlond do Seweryna Samulskiego - 30.12.1934

Wzór zaświadczenia dla ks. I. Posadzego w celu pożyczki

Ks. I. Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 25.11.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 29.11.1937

Bank Gospodarstwa Krajowego do kard. A. Hlonda

- 13.05.1937
- 03.06.1937

Nota w sprawie pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego dla Towarzystwa Chrystusowego - 12.07.1937

Stanisław Trawczyński do kard. A. Hlonda

- 10.02.1933
- 06.06.1933
- 25.01.1934
- 14.07.1934
- Załącznik: Odpis listu do ks. I. Posadzego - 12.06.1934
- Załącznik: Odpis listu do ks. I. Posadzego - 14.07.1934
- 12.12.1934
- 12.03.1936

Nota ks. Antoniego Baraniaka w sprawie S. Trawczyńskiego - 02.04.1936

Nota ks. Stefana Durzyńskiego w sprawie S. Trawczyńskiego - 25.03.1936

Stanisław Trawczyński do kard. A. Hlonda - 13.07.1936

Aneksy do korespondencji w sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu

Wykaz ważniejszych wpłat osób i instytucji na konto Seminarium Zagranicznego w Poznaniu

Zestawienie - 18.06.1931

Sprawozdanie kasowe Komitetu Budowy Seminarium Zagranicznego za czas od 1 lipca 1931 do 31 grudnia 1932

Zestawienie sumaryczne kosztów budowli i wpływów od 24.X.30 do 20.XII.1932 Seminarjum Zagranicznego w Poznaniu

Zestawienie ogólne wydatków budowy Seminarium Zagranicznego

Zestawienie całości wydatków przy budowli gmachu Seminarium Zagranicznego w Poznaniu - 03.02.1938

IV. KORESPONDENCJA KS. ANTONIEGO BARANIAKA Z OKRESU WOJNY 1939-1945

Ks. Wacław Jezusek do ks. A. Baraniaka - 16.05.1940

Ks. Stanisław Rokita do ks. A. Baraniaka - [brak daty]

Ks. Hieronim Goździewicz do ks. A. Baraniaka - 24.04.1941

Wanda Ładzina do ks. A. Baraniaka - 01.08.1941

Ks. Antoni Baraniak do Wandy Ładziny - 29.09.1942

Ks. Artur Słomka SDB do ks. A. Baraniaka

- 04.01.1943
- 07.01.1943
- 22.01.1943
- 03.02.1943
- 17.03.1943
- 29.04.1943
- 10.06.1943
- 20.06.1943

Ks. A. Baraniak do ks. A. Słomki - 18.08.1943

Ks. A. Słomka do ks. A. Baraniaka

- 27.06.1943
- 26.08.1943
- [brak daty]

Ks. A. Baraniak do ks. A. Słomki

- 17.09.1943
- 28.11.1943

Ks. A. Baraniak do Mons. Alfredo Pacini - 07.08.1942

Mons. Alfredo Pacini do ks. A. Baraniaka - 25.06.1943

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 30.06.1943

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 19.08.1943
- 07.09.1943

Ks. A. Baraniak do ks. A. Pacini - 24.09.1943

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 13.11.1943

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 17.11.1943

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 12.12.1943

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 28.01.1944
- 19.02.1944

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini

- 16.02.1944
- 23.02.1944

Ks. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 02.03.1944

Ks. A. Baraniak do ks. A. Pacini - 16.03.1944

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 30.03.1944

Ks. A. Baraniak do ks. A. Pacini - 06.04.1944

A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 22.05.1944
- 08.06.1944
- 10.04.1944

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 15.05.1944

[List ks. A. Baraniaka] - 09.06.1944

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 14.06.1944

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 02.07.1944

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 18.07.1944

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini

- 30.07.1944
- 10.01.1945

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 28.01.1945

Ks. A. Baraniak do ks. A. Pacini - 27.02.1945

Ks. Czesław Czartoryski do ks. A. Baraniaka

- 18.06.1943
- 21.08.1943

Ks. A. Baraniak do ks. Czesława Czartoryskiego - 12.10.1943

Ks. Cz. Czartoryski do ks. A. Baraniaka - 17.11.1943

Ks. A. Baraniak do ks. Cz. Czartoryskiego - 07.12.1943

Ks. Czesław Czartoryski do ks. A. Baraniaka - 07.02.1944

Ks. A. Baraniak do ks. Cz. Czartoryskiego - 27.03.1944

Ks. Ignacy Posadzy do kard. Augusta Hlonda - 15.12.1943

Ks. Czesław Wędzioch do ks. A. Baraniaka

- 29.07.1943
- 04.10.1943
- 10.10.1943

Ks. A. Baraniak do ks. Cz. Wędziocha - 22.10.1943

Notatki ks. A. Baraniaka w sprawie znaczków pocztowych

Ks. Czesław Wędzioch do ks. A. Baraniaka

- 10.02.1945
- 18.04.1945

Ks. Jacek Przygoda do ks. A. Baraniaka

- 12.12.1943
- 13.12.1943
- 09.01.1944
- 28.01.1944
- 29.01.1944
- 02.02.1944

Bilet wizytowy ks. Jacka Przygody z dopiskiem kard. A. Hlonda

Ks. A. Baraniak do ks. Floriana Piskorskiego

- 28.02.1944
- 29.03.1944

Ks. A. Baraniak do ks. B. Filipiaka - 06.08.1944

S. M. Josephine do ks. A. Baraniaka - 29.11.1944

Ks. A. Baraniak do s. Josephine w Tarbes

- 31.12.1944
- 21.04.1945

S. L. Andrey do ks. A. Baraniaka - 07.01.1945

Ks. A. Baraniak do M. L. Andrey w Bar-le-Duc - 07.03.1945

Ks. Hipolit Faure SDB do ks. A. Baraniaka - 16.01.1945

Zał. do listu ks. H. Faure z 16.1.1945: ks. P. Tirone do ks. A. Baraniaka - 02.01.1945

Ks. A. Baraniak do ks. H. Faure

- 10.02.1945
- 24.02.1945

Ks. Władysław Staniszewski do ks. A. Baraniaka - 27.01.1945

Ks. A. Baraniak do bpa Georges Choquet - 19.02.1945

Barbara Rosińska do ks. A. Baraniaka - [brak daty]

Ks. Franciszek Forecki do ks. A. Baraniaka - 04.1945

Ks. A. Baraniak do ks. Pietro Tirone SDB - 10.02.1945

Kazimierz Szwarcenberg Czerny do ks. A. Baraniaka - 01.03.1945

Andrzej Saczewski do ks. A. Baraniaka - 30.03.1945


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2043 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone