Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 25

Tom V, część 25 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1983

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE EMIGRACJI POLSKIEJ NA ŁOTWIE 1933-1939

Władysław Walpeter do Kardynała Augusta Hlonda - 09.06.1931

Kard. A. Hlond do abpa Antonio Zecchini - 15.06.1931

Abp Antonio Zecchini do kard. A. Hlonda - 21.07.1931

Ks. F. Mączyński do kard. A. Hlonda - 17.07.1931

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Rydze za rok 1932

Bilans Polskiego Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Rydze za rok 1932

M. Batjan do ks. kardynała Augusta Hlonda - 10.04.1933

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 14.04.1933]

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Rydze do kard. A. Hlonda - 06.09.1933

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa - 21.10.1933

Ks. H. Zborowski do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 22.11.1933

Z życia polskiej młodzieży katolickiej na Łotwie

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa - 15.11.1933

Ks. Jan Putan's do Kardynała Augusta Hlonda - 10.01.1934

Rada Organizacyjna Polaków z Zagr. do Kancelarii Prymasa - 12.01.1934

Ks. H. Zborowski do zarządu Polskiego Tow. Pań Miłosierdzia - 22.01.1934

Ks. H. Zborowski do ks. prefekta Mączyńskiego - 21.02.1934

H. Matecka do ks. dra Stanisława Janickiego - 15.03.1934

- Zał. do listu z 15.3.1934

Kazimiera Bakszewiczowa do Kardynała Augusta Hlonda - 22.05.1934

[List ks. H. Zborowskiego do Zarządu "Związku Polek dla wspierania ubogich kościołów na kresach wschodnich" - 13.06.1934

[List ks. H. Zborowskiego do Zarządu Stow. Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie - 13.06.1934]

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa - 15.06.1934

[Pismo Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - brak daty]

"Polak Katolik" na Łotwie to nie polskie pismo

Ks. dr W. Kwiatkowski do Kancelarii Prymasa Polski - 29.09.1934

Sprawozdanie

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 04.12.1934

Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Pań Miłosierdzia w Rydze - 10.05.1935

Kard. A. Hlond do Zarządu Pol. Towarzystwa Pań Miłosierdzia w Rydze - 16.05.1935

Polsko-Katolickie Stowarzyszenie "Promień" do kard. A. Hlonda - 25.12.1935

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 07.09.1935

- [Załącznik: Odpis pisma Konsulatu Polskiego w Dyneburgu - 12.08.1935]

Kard. A. Hlond do abpa A. Spryngowicza

- [brak daty]
- 27.09.1935

Zarząd Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej do kard. A. Hlonda - 07.01.1936

[Pismo kard. A. Hlonda do Zarządu Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej na Łotwie - 13.01.1936]

Notatka ks. St. Janickiego - [brak daty]

Antoni Kazimierz Romer do kard. Hlonda - 29.02.1936

Stowarzyszenie Opieki nad Rodakami na Obczyźnie w Wilnie - 03.1936

Bp Józef Rancans do kard. A. Hlonda - 05.03.1936

Anna Smoczyńska do Kancelarii Pr. Polski /ks. Zborowski/ - 05.05.1936

[List ks. Jana Rzymełki C.M. do Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie - 26.04.1936]

Zaświadczenie dla ks. Franciszka Mączyńskiego - 13.06.1936

Ks. Jan Rzymełka CM do Zarządu Głównego "Opieki Polskiej" - 03.03.1936

Zarząd Związku Polskiej Młodzieży Kat. do kard. A. Hlonda - 06.01.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.01.1937]

Ks. H. Zborowski do Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie - 20.12.1938

Eligia Wachnowska do kard. A. Hlonda

- 14.04.1937
- 22.04.1937
- 07.05.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 08.05.1937]

Józefa Linkiewiczowa do kard. A. Hlonda - 12.06.1937

Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej do kard. A. Hlonda - 06.01.1938

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 08.01.1938]

K. Strzałkowski do ks. Lewandowskiego - 21.01.1939

Delegaci Związku Polaków na Łotwie do kard. A. Hlonda - 12.06.1939

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 14.06.1939]

Anna Smoczyńska do ks. H. Zborowskiego - 09.01.1939

Zestawienie danych odnośnie emigracji sezonowej do Łotwy z Polski - 16.10.1938

Łotwa /Latvija/

Organizacja Kościoła katolickiego na Łotwie - 11.11.1937

II. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W JUGOSŁAWII 1926-1936

Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej do Stanisława Rymara - 04.10.1926

[List kard. A. Hlonda - 04.02.1927]

Ks. Wojciech Bielecki do kard. A. Hlonda - 23.08.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 31.08.1927]

Kard. A. Hlond do Jana Jakuba Garić, bpa Banjaluki - 22.06.1931

Kard. A. Hlond do abpa Antuna Rauera - 08.08.1930

Kard. A. Hlond do bpa J. J. Garića - 18.06.1931

Kard. A. Hlond do Mons. Hermenegilda Pellegrinetti - 11.03.1930

Kard. A. Hlond do ks. Zygmunta Majchrzaka - 29.12.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Zygmunta Majchrzaka - 22.03.1932

Kard. A. Hlond do bpa J. J. Garić - 19.04.1932

Ks. Zygmunt Majchrzak do kard. A. Hlonda - 17.04.1933

Kard. A. Hlond do bpa J. Garića - 03.05.1933

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 18.08.1933

Kard. A. Hlond do bpa J. Garića - 29.08.1933

Ks. H. Zborowski do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 07.03.1933

Kard. A. Hlond do J. J. Garića

- 14.10.1935
- 23.11.1935
- 28 10.1936

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Zdąbłasza - 17.10.1935

Kard. A. Hlond do Ministerstwa SZ w Warszawie - 30.07.1938

Kard. A. Hlond do bpa J. S. Garića - 30.07.1938

III. KORESPONDENCJA W SPRAWIE WYCIECZEK POLAKÓW ZZAGRANICY DO POLSKI 1933-1937

Ks. Leon Łagoda do Zarządu Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie - 13.06.1933

[Ministerstwo Komunikacji do Kancelarii Prymasa Polski - 27.06.1933]

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarii Prymasa Polski - 01.07.1933

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kurii Prymasa Polski - 04.07.1933

[List ks. Staniszewskiego - 05.07.1933]

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do ks. Jana Nawrata - 04.07.1933

[List do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej - 14.07.1933]

M. Hetmanowa do ks. kardynała Augusta Hlonda - 10.07.1933

[Pismo ks. Janickiego do Centralnego Związku Polskich Towarzystw w Belgii - 25.07.1933]

Tomasz Piskorski do Kancelarii Prymasa Polski - 25.07.1933

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 08.08.1933]

Wykaz adresów PP. ziemian, którzy łaskawie zgłosili zgodę na przyjęcie kleryków polskich z zagranicy na lato

M. Helmanowa do Kardynała Augusta Hlonda - 27.07.1933

Wycieczkę naszych Rodaków witano w Polsce niezwykle serdecznie

Wycieczka kobiet polskich i dzieci z Francji przybyła do Polski

Powrót wycieczki Polek do Francji

Dr A. Zarychta do Kancelarii Prymasa Polski - 19.06.1934

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 25.06.1934

Ks. H. Zborowski do Koła Opieki Młodzieży przy Radzie Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 27.06.1934

Jan Rozwadowski do Kancelarii Prymasa Polski - 19.07.1934

Ks. Durzyński do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 24.07.1934

Ks. Durzyński do Rektoratu Konwiktu Teolog. w Warszawie - 24.07.1934

Ks. Jan Weissman do Kancelarii Prymasa Polski - 26.07.1934

Rada Opiekuńcza Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej do Kancelarii Prymasa Polski - 24.07.1934

Światowy Związek Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa Polski - 04.07.1936

Odpowiedź ks. S. Durzyńskiego do Zarządu Św. Związku Polaków z Zagr. - 06.07.1936

Ks. Ryszard Moskwa do Kancelarii Prymasa Polski - 15.07.1937

Polski Związek Zachodni do kard. A. Hlonda - 02.11.1937

Stowarzyszenie Opieka Polska nad Rodakami do kard. A. Hlonda - 27.07.1937 Polski Związek Zachodni do Kancelarii Prymasa Polski - 07.12.1937

Nasza wycieczka do Polski. Śladem wycieczki Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w r. 1935
Polacy z pogranicza złożyli hołd J.Em. ks. Prymasowi

Wycieczka studentek i studentów polskich z zagranicy w Poznaniu

Z ogromnem wzruszeniem witaliśmy naszych rodaków z Francji

Wycieczka Polaków z Ameryki

Wycieczka młodzieży polskiej zza granicy u kardynała Hlonda

Komunikat sprawozdawczy z wycieczki F.E.P. - C.G.T., która wyjechała dnia 1 sierpnia 1937 r.

Hołd ks. Prymasowi Hlondowi złożą dziś Oświatowcy polscy z emigracji

Młodzież polska z zagranicy na ziemiach Wielkopolski

Młódź duchowna zagranicznej Polonii w Krakowie

IV. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W RUMUNII 1927-1939

[List ks. Michała Hellona - 27.05.1927]

Ks. Wojciech Grabowski C.M. do Kardynała Augusta Hlonda - 08.06.1927

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Grabowskiego - 07.08.1927

[List J. Matusińskiego do kard. A. Hlonda - 16.07.1927]

Bp Gustavus Carolus Mailath do kard. Augusta Hlonda - 09.08.1927

Kard. August Hlond do bpa Gustawa Karola Mailath - 06.10.1927

F. Borgognini Duca do Kardynała Augusta Hlonda - 16.08.1927

A. Świerzbiński do Kardynała Augusta Hlonda - 31.08.1927

Ks. Wojciech Grabowski C.M. do Kardynała Augusta Hlonda - 07.10.1927

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda - 16.11.1927

Załącznik do listu ks. W. Grabowskiego z dn. 7.10.1927

Supplemenet

Ks. M. Gieszczykiewicz CM do kard. A. Hlonda - 22.11.1927

Kard. A. Hlond do kard. Pietro Gaspari - 06.08.1927

W załączeniu: List ks. Wojciecha Grabowskiego. Przekład włoski ks. Fr. Rutkowski - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Monsignora... - [brak daty]

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 05.06.1928

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie - 06.10.1927

Ks. Stanisław Bartkowski T.J. do kard. A. Hlonda - 26.09.1927

Ks. Jan Lipski T.J. do abpa Bolesława Twardowskiego - [brak daty]

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda

- 30.03.1928
- 07.05.1928

Kard. A. Hlond do bpa Michała Robu - 20.04.1928

Bp Gustaw Karol Mailath do kard. A. Hlonda - 30.04.1928

Ks. Henryk Zborowski do bpa W. St. Okoniewskiego - [brak daty]

Ks. Mieczysław Gieszczykiewicz do kard. A. Hlonda - 15.06.1928

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie [trzy pisma]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 18.07.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - brak daty]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 31.07.1928

Kard. A. Hlond do ks. Grzegorza Janiewskiego - [brak daty]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 23.07.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 23.07.1928]

Prof. Jan Rostafiński do Kurii Poznańskiej - 20.10.1928

Ks. H. Zborowski do prof. Jana Rostafińskiego - 08.11.1928

W sprawie ks. Jerzego Anteckiego - 24.05.1929

Ks. M. Gieszczykiewicz do kard. A. Hlonda - 23.11.1927

Jan Szembek do Ministra Spraw Zagr. w Warszawie - 29.11.1927

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda - 06.10.1927

Komitet budowy kaplicy w Milie do kard. A. Hlonda - 25.12.1928

[List administratora parafii Wyżnica - 29.12.1928]

[List konsula RP - 16.01.1929]

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - brak daty]

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda

- 30.01.1929 [1]
- 30.01.1929 [2]

Ks. M. Glaser do Kancelarii Prymasa Polski - 19.09.1929

Ks. Janicki do ks. M. Glasera - 24.09.1929

Feliks Szymański do kard. A. Hlonda - 10.02.1929

Kard. A. Hlond do abpa A. Th. Cisara - 16.02.1929

Abp Alexander Th. Cisar do kard. A. Hlonda - 01.03.1929

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 21.06.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 03.07.1930]

Ks. Mikołaj Szczurek do Kancelarii Prymasa Polski - 27.03.1930

Ks. Stanisław Janicki do ks. Mikołaja Szczurka - 15.12.1930

Bp Gustaw Karol Mailath do kard. A. Hlonda - 05.04.1930

Kard. A. Hlond do bpa Gustawa Karola Mailath - 08.04.1930

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie - 25.04.1930

Ks. Józef Lipski do kard. A. Hlonda - 07.04.1930

Ks. H. Zborowski do ks. Grzegorza Janiewskiego CM

- 08.09.1928
- 18.09.1928

Ks. Grzegorz Janiewski do ks. H. Zborowskiego

- 06.09.1928
- 14.09.1928

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 15.04.1930

Bp Gustaw Carl Majlath do kard. A. Hlonda - 01.06.1930

Załącznik do listu bpa G. C. Mailath z 1.7.1930

Kard. A. Hlond do bpa G. K. Mailath - 18.06.1930

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 22.07.1930

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 26.07.1930]

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 14.08.1930

Kard. A. Hlond do ks. W. Grabowskiego - 04.09.1930

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 09.07.1930

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Kohutnickiego [trzy pisma do różnych osób]

Wikariusz Generalny Bukowiny ks. W. Grabowski do Kardynała Augusta Hlonda - 09.09.1930

Ks. Grabowski, prot. Ap. vic. general do kard. A. Hlonda - 18.05.1930

Ks. W. Grabowski do kard. A. Hlonda - 18.08.1930

Ministerstwo SZ w Warszawie do kard. A. Hlonda - 08.09.1930

[M. Grabiński, konsul RP do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 23.08.1930]

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 07.08.1930

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 14.08.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 20.08.1930]

Kard. A. Hlond do bpa Michała Robu - 03.09.1930

Kard. A. Hlond do ks. W. Grabowskiego - 29.08.1930

Ksiądz Grabowski, Wikariusz Generalny Bukowiny do Kardynała Augusta Hlonda - 10.09.1930

Ksiądz Mikołaj Szczurek do Kardynała Augusta Hlonda - 23.09.1930

Ks. H. Zborowski do ks. W. Grabowskiego - 12.09.1930

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Komunikacji w Warszawie - 17.09.1930

List pasterski biskupa jasskiego Michała Robu z dnia 9 sierpnia 1930 roku

[Dokument opisujący sytuację Polaków w Rumunii]

- I. Stan duszpasterstwa polskiego w diecezji jasskiej
- II. Dotychczasowe sposoby zabezpieczania opieki duszpasterskiej nad Polakami w Rumunii
- III. Wnioski na najbliższą przyszłość

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Kardynała Augusta Hlonda - 10.11.1930

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda - 05.09.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 08.10.1930]

Ks. Antoni Słomkowski do Ministerstwa SZ w Warszawie - 10.09.1930

[List ks. H. Zborowskiego do Matki Generalnej Sióstr Rodziny Maryi - 13.12.1930]

Ks. Diomede Ulivi do kard. A. Hlonda - 11.09.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 27.09.1930

- Notatka do rozmów z ks. biskupem M. Robu w sprawach opieki duszpasterskiej nad Polakami w Besarabji i na Bukowinie
- Pro domo

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 13.11.1930

Ks. Mikołaj Szczurek do kard. Augusta Hlonda - 15.02.1931

Ks. Zborowski do ks. Mikołaja Szczurka - 19.02.1931

Umowa

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 01.11.1931

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 02.11.1931]

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 14.10.1932

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 07.11.1931

[List ks. H. Zborowskiego do ks. Łagody - 11.11.1931]

Ks. M. Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 09.11.1931

Ks. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 09.01.1932

Ks. Leon Łagoda do Kancelarii Prymasa Polski

- 17.11.1931
- 26.11.1931

[List ks. H. Zborowskiego do ks. Grabowskiego - 10.12.1931]

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. kard. Augusta Hlonda - 06.11.1931

[List ks. M. Gieszczykiewicza - 23.12.1931]

Odezwa z błogosławieństwem kard. A. Hlonda dla Polaków w Rumunii - 21.11.1931

Ks. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 09.04.1932

Ks. A. Łukasiewicz do kard. A. Hlonda - 18.04.1932

Ks. H. Zborowski do Stanisława Racińskiego - 04.05.1932

Zarząd Polskiego Związku Szkolnego w Lupeni do kard. A. Hlonda - 24.05.1932

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 08.11.1932

Ks. inf. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 31.05.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 03.06.1932]

[List ks. W. Grabowskiego do Kancelarii Prymasa Polski - 25.06.1932]

- Zał. 1: Ks. W. Grabowski do ks. Leopolda Biłki - 25.06.1932

Ks. A. Marcinkowski do ks. kard. Augusta Hlonda - 30.07.1932

[Odpis listu ks. L. Biłki do Zjednoczenia Młodzieży Polskiej w Poznaniu - 28.07.1932]

Ks. L. Biłko do Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu - 10.10.1932

Sprawozdanie z wyjazdu do Rumunii i uwagi w sprawie tamtejszych Polaków - 10.10.1932

- Kursy
- Odwiedziny
- Organizacje centralne
- Szkolnictwo
- Młodzież pozaszkolna
- Prasa
- Władze kościelne
- Władze polskie
- Niemcy
- Chocim
- Wnioski

Ks. infułat W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu - 27.10.1932

[Ks. M. Gieszczykiewicz do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 27.10.1932]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Kancelarii Prymasa Polski - 08.11.1932

Kard. A. Hlond do ks. W. Grabowskiego - 08.10.1935

Kard. A. Hlond do bpa Michała Robu - 02.12.1935

Kard. A. Hlond do o. Gundysława Junika OP - 02.12.1935

Ks. H. Zborowski do ks. W. Grabowskiego - 20.12.1935

Kard. A. Hlond do ks. Henryka Pankowskiego - 13.10.1938

Zaświadczenie Kancelarii Prymasa Polski dla ks. H. Pankowskiego - 26.10.1938

Ks. Henryk Pankowski do kard. A. Hlonda - 23.10.1938

Ks. H. Pankowski do Kancelarii Prymasa Polski - 23.10.1938

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 26.10.1938]

Ks. W. Grabowski do kard. A. Hlonda - 02.11.1938

Ks. Ignacy Posadzy do ks. Henryka Zborowskiego - 22.11.1938

Ks. Ignacy Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 11.02.1939

Kancelaria Prymasa Polski do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 05.12.1938


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2170 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone