Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 27

Tom V, część 27 - Korespondencja z kard. Augustem Hlondem - 1926-1948

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1985

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W JUGOSŁAWII 1932-1939. Sprawozdanie ks. Zygmunta Majchrzaka i listy

Ks. Zygmunt Majchrzak do Kardynała Augusta Hlonda

- 03.11.1931
- 18.02.1932

Ks. Zygmunt Majchrzak do Kancelarii Prymasa Polski

- 02.08.1932

I. Położenie Wychodźtwa Polskiego w Jugosławii
II. Osiedla polskie w Jugosławii
III. Praca kulturalno-oświatowa
IV. Problem utrzymania polskości w Bośni
V. Współpraca polskiego księdza z różnymi Organizacjami
VI. Sport i wychowanie fizyczne
VII. A. Dekanalny Zjazd w Prnjaworze
VII. B. Album Wychodźtwa Polskiego
VIII. Utrzymanie księdza polskiego

- 15.02.1933
- 04.07.1933

- I. Duszpasterstwo
- II. Praca narodowa
- III. Praca kulturalno-oświatowa

- 26.01.1934
- 03.07.1934

- I. Duszpasterstwo
- II. Praca narodowa

Ksiądz Zygmunt Majchrzak do Rady Organizacyjnej Polaków z zagranicy w Warszawie - 03.07.1934

Ksiądz Zygmunt Majchrzak do Kancelarii Prymasa Polski - 31.12.1934

Ksiądz Zdąbłosz do Księdza Janickiego - 28.05.1935

Ksiądz Władysław Zdąbłosz do Kancelarii Prymasa Polski - 24.09.1935

Ksiądz Władysław Zdąbłosz do Kardynała Augusta Hlonda - 03.10.1935

Ksiądz Zdąbłosz do Księdza Zborowskiego - 19.02.1936

Franciszka Korybut Woroniecka do Kardynała Augusta Hlonda - 10.05.1939

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 21.05.1939

Polacy w Jugosławji

II. KORESPONDENCJA W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA OKRĘTOWEGO 1929-1932

M. Burhardt do abpa Romualda Jałbrzykowskiego - 28.01.1929

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Teodora Turzyńskiego - 13.12.1929

Ks. Nikodem Cieszyński do Kancelarii Prymasa Polski - [brak daty]

Ks. Teodor Cichos SDB do ks. H. Zborowskiego - 09.05.1930

Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe do Kancelarii RP - 24.06.1930

R. Kutyłowski do kard. A. Hlonda - 20.06.1930

Ks. H. Zborowski do Polskiego Transatl. Towarzystwa Okrętowego - 03.07.1930

Roman Kutyłowski do Kancelarii Prymasa Polski - 09.07.1930

[Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe do kard. A. Hlonda] - 04.08.1930

R. Kutyłowski do Kancelarii Prymasa Polski - 07.08.1930

Kancelaria PP do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 23.07.1930

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka - 07.08.1930

R. Kutyłowski do Kancelarii Prymasa Polski - 21.08.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 23.08.1930

Kard. A. Hlond do bpa Zygmunta Łozińskiego - 24.07.1930

Ks. Henryk Humicki do Kancelarii Prymasa Polski - 07.09.1930

Ks. H. Zborowski do ks. Henryka Humickiego - [brak daty]

Ks. St. Janicki do Towarzystwa Okrętowego Gdynia-Ameryka - 13.09.1930

Sprawozdanie [ks. H. Humickiego] - 20.10.1930

Załącznik: Uwagi

Ks. A. Zborowskiego do ks. J. Dembińskiego - 25.03.1932

Zapotrzebowanie

Ks. H. Zborowski do Konsulatu Amerykańskiego w Warszawie - 25.09.1930

Ks. H. Zborowski do M. Burhardta kapitana S/S Łódź - [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa A. Szeptyckiego - 22.09.1930

Ks. H. Zborowski do Towarzystwa Okrętowego Gdynia-Ameryka - 28.12.1930

Ks. Aleksander Kubik do Kancelarii Prymasa Polski - 13.12.11930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 31.12.1930

Ks. H. Zborowski do bpa Stanisława W. Okoniewskiego - 29.09.1930

R. Kutyłowski do Kancelarii Prymasa Polski - 18.12.1930

Ks. Nikodem Cieszyński do kard. A. Hlonda - 30.03.1931

Ks. Kazimierz Rolewski do kard. A. Hlonda - 30.03.1931

Polskie Towarzystwo Okrętowe do Kancelarii Prymasa Polski - 25.04.1931

Ks. Walerjan Sześciuk do Kancelarii Prymasa Polski - 27.04.1931

Ks. Julian Dembiński do kard. A. Hlonda - 08.09.1931

Poświadczenie dla ks. Stanisława Janickiego - 19.08.1931

Bp St. W. Okoniewski do Kancelarii Prymasa Polski - 20.12.1931

Bp Leon Wałęga do Kancelarii Prymasa Polski - 21.12.1931

Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe do Kancelarii PP linia Gdynia-Ameryka - 02.12.1931

Ks. Franciszek Wądołowski do ks. H. Zborowskiego - [brak daty]

Ks. Michał Klepacz do kard. A. Hlonda - 10.04.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Michała Klepacza - 21.04.1931

Bp Augustyn Łosiński do kard. A. Hlonda - 17.04.1931

Ks. Michał Klepacz do kard. A. Hlonda - 23.04.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Michała Klepacza - 28.04.1931

[Ks. Michał Klepacz do kard. A. Hlonda] - 26.06.1931

- I. Teren i warunki pracy kapelana okrętowego
- II. Sprawozdanie z działalności kapelana
- III. Dezyderaty
- IV. Dodatkowe dane

Ks. Mieczysław Różycki do kard. A. Hlonda - 08.03.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 14.03.1932

Ks. Franciszek Dobrowolski do Kancelarii Prymasa Polski - 15.03.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 18.03.1932

Ks. Różycki do kard. A. Hlonda - 22.03.1932

Na liście odpowiedź ks. H. Zborowskiego do ks. Różyckiego - 25.03.1932

Ks. Franciszek Mazurek do Kancelarii Prymasa Polski - 22.03.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 01.04.1932

Ks. Kan. Józef Rogiński do Kancelarii Prymasa Polski - 17.05.1932

Kancelaria Prymasa Polski do ks. kan. Józefa Rogińskiego - 20.05.1932

Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe do Kancelraji Prymasa Polski - 19.05.1932

Ks. Zborowski do Dyrekcji Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego - 25.05.1932

Ks. kan. J. Rogiński do Kancelarji Prymasa Polski - 24.05.1932

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Piotrowskiego - 10.09.1932

Ks. Antoni Piotrowski do kard. A. Hlonda - 02.05.1933

Ks. Biskup Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 19.02.1934

Jan Drohojowski do Kurji Arcybiskupie - 14.11.1934

Ks. H. Zborowski do Jana Drohojowskiego - 15.12.1934

Ks. Wiktor Potempa do Kurji Arcybiskupiej - 01.02.1934

Ks. H. Zborowski do Dyrekcji linij "Gdynia-Ameryka" - 15.12.1934

Ks. H. Zborowski do J.E. ks. Biskupa Okoniewskiego - 15.12.1934

Ks. Stanisław Krygielski do Kurji Prymasa Polski - 14.11.1934

Ks. H. Zborowski do Kurji Biskupiej w Pelplinie - 21.11.1934

Ks. Biskup St. Okoniewski do Kancelarji Prymasa Polski - 22.11.1934

Na liście odpowiedź ks. H. Zborowskiego do ks. St. Krygielskiego - 15.12.1934

Ks. M. Dunajski do kard. A. Hlonda - 08.14.1932

III. KORESPONDENCJA W SPRAWIE NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO ZAGRANICZNYCH KSIĘŻY 1930-1938

Ks. Paweł Steinmetz do Kancelarii Prymasa Polski - 10.01.1930

Ks. Mehler do Kancelarii Prymasowskiej - 14.01.1930

Ks. Kazimierz Miaskowski do Kancelarii Prymasa Polski - 20.01.1935

Ks. Stanisław Janicki do /ks. K. Miaskowskiego/ T. Chrobaka - 21.01.1935

Ks. H. Zborowski do ks. K. Miaskowskiego - 08.02.1935

Ks. K. Miaskowski do Kancelarii Prymasa Polski - 17.02.1935

Joseph Heulfenschmidt do Kancelarii Prymasa Polski - 16.03.1935

Ks. Tadeusz Chrobak do ks. Stanisława Janickiego - 05.02.1935

Kard. A. Hlond do Księżnej Druckiej-Lubeckiej

- 10.04.1935
- 19.04.1935

Księżna Ksawerowa Drucka Lubecka do kard. A. Hlonda - 15.04.1935

Ks. Antoni Bornefeld do kard. A. Hlonda - 27.06.1936

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski] - 02.07.1936

Ks. Hultenschmidt do Kancelarji Prymasa Polski - 07.07.1935

S. Laureta Lubowidzka do kard. A. Hlonda - 28.09.1936

Pani Maria Morawska do Kancelarji Prymasa Polski - 24.05.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 05.06.1937

Ks. Jakób Orlik do kard. A. Hlonda - 29.04.1937

Ks. Zborowski do Pani Kajetanowej Morawskiej - 19.05.1937

Ks. Julina Kiliński do Kancelarji Prymasa Polski - 21.07.1937

Notatki marginalne piórem

Ks. Franciszek Marcinek CSSR do Kancelarii Prymasa Polski - 11.06.1938

IV. KORESPONDENCJA W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA POLSKIEJ EMIGRAJI W BRAZYLII I CHILE 1927-1938

Franciszek Tronczek do kard. A. Hlonda - 28.02.1928

Ignacy Domeyko do kard. A. Hlonda - 29.01.1934

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski] - 12.03.1934

SS. Franciszkanki do kard. A. Hlonda - 17.12.1934

Florian Szymański do kard. A. Hlonda - 12.12.1935

Ks. Konstanty Zajkowski do kard. A. Hlonda - 20.12.1934

Sac. Andrea dell'Oca do ks. kard. A. Hlonda - 26.12.1934

Ks. Feliks Rokicki do ks. H. Zborowskiego - 10.01.1935

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - 12.02.1935

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 14.02.1935

Tadeusz Grabowski do kard. A. Hlonda - 25.03.1935

Kard. A. Hlond do Tadeusza Stan. Grabowskiego - 29.08.1935

Związek polsko-katolicki M.B. Częstochowskiej do kard. A. Hlonda - 11.08.1935

Kard. A. Hlond do zarządu Związku Towarzystw "Oświata" - 09.12.1935

Komitet Kościelny Parafii Katol. w Cocal-Batista do kard. A. Hlonda - 21.09.1935

Ks. H. Zborowski do Szymona Tybinkowskiego - 21.12.1935

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Banisza - [brak daty]

Związek Towarzystw "Oświata" do ks. kard. A. Hlonda - 12.11.1935

Związek polsko-katolicki M.B. Częstochowskiej do kard. A. Hlonda - 04.12.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Pawła Śliwińskiego - 17.01.1936

Ks. Konstanty Zajkowski do kard. A. Hlonda - 12.10.1936

Ks. Stanisław Banisz do kard. A. Hlonda - 10.12.1935

T. St. Grabowski do kard. A. Hlonda

- 08.12.1935
- 16.03.1936

Ks. Jan Pałka do kard. A. Hlonda - 10.02.1936

O. Franciszek Marcinek CSSR do kard. A. Hlonda - 26.10.1936

Leokadia Flizikowska do kard. A. Hlonda - 06.01.1935

Ks. Czesław Marciniak do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Antoni Białowąs do Kancelarji Prymasa Polski - 12.11.1936

O. Beniamin Ryziński OFM do kard. A. Hlonda - 03.12.1936

O. P. Murray CSSR do kard. A. Hlonda - 24.11.1936

Kard. A. Hlond do o. P. Murray CSSR - 30.11.1936

P. Murray CSSR do kard. A. Hlonda

- 16.12.1936
- 22.01.1937

Ks. Konstanty Zajkowski do kard. A. Hlonda

- 14.02.1937
- 01.07.1937

Ks. A. Baraniak do ks. Konstantego Zajkowskiego - 05.06.1937

Ks. Stefan Durzyński do ks. K. Zajkowskiego - 28.08.1937

Ks. Józef Kuźmiński do kard. A. Hlonda - 24.03.1937

Ks. A. Baraniak do kl. Józefa Kuźmińskiego - 25.07.1938

Władysław Stabrowski do kard. A. Hlonda - 06.03.1937

Władysław Wach do kard. A. Hlonda - 09.06.1937

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego] - 29.07.1937

V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1930-1938

List Ojca św. do Kardynała Hlonda, Prymasa Polski w sprawie Pomnika Wdzięczności - 09.05.1930

Kard. Hlond do ks. Stanisława Frankla - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Ignacego Gepperta - 13.11.11930

Kad. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 21.01.1932

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 28.01.1932

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 05.03.1932

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 03.03.1932

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 13.07.1932

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 26.11.1931

Kard. August Hlond do bpa Benjamin Roland-Cosselin - 19.01.1934

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 11.06.1938

Kard. August Hlond do ks. Franciszka Cegiełki - 28.06.1938

Konsulat RP w Winnipegu do Ministerstwa SZ w Warszawie - 17.10.1935

VI. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE WYJAZDU ZAGRANICĘ W 1939 I ZIEM ZACHODNICH W 1945 ROKU

Johannes Schwalke do ks. Johannes Gehrmann - 31.01.1983

Johannes Gehrmann do ks. Jana Stanisławskiego - 11.03.1983

Ks. Jan Stanisławski do ks. Johannes Gehrmann - 03.11.1983

Ks. Jan Stanisławski do ks. Stanisława Kosińskiego - 27.12.1983

Listy do Redakcji

- 15.11.1984
- 06.12.1984
- Historyczne igraszki na marginesie listu S. Skupińskiego - 17.01.1985


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2370 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone