Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 28

Tom V, część 28 - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1926-1939

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą 1985

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA EPISKOPATU POLSKIEGO Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1926-1939

Abp Bolesław Twardowski do abpa A. Hlonda - 28.07.1926

Abp Józef Teodorowicz do ks. Franciszka Rutkowskiego - 11.08.1926

Abp A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 05.11.1926

Bp Ignacy Dub-Dubowski do abpa A. Hlonda - 02.07.1926

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 24.08.1927

Kard. A. Kakowski do abpa A. Hlonda - 22.12.1926

Bp Anatol Nowak do abpa A. Hlonda - 30.07.1926

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 04.09.1926

Załącznik do listu z 4.9.1926

Abp A. Sapieha do abpa A. Hlonda - 02.01.1927

Telegramy [kard. A. Hlonda]

- 12.11.1927
- 14.11.1927
- 01.12.1927

Abp A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 22.04.1927

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 19.10.1927

Bp Antoni Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 14.11.1927

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 19.11.1927

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 07.12.1927

Kard. A. Hlond do abpa Bolesława Twardowskiego - 16.01.1928

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 01.01.1928

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 20.01.1928

[List bpa S. Łukomskiego do wojewody białostockiego] - 20.01.1928

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 02.03.1928

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 21.01.1928

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 28.02.1928

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 14.03.1928

Abp B. Twardowski do kard. A. Hlonda - 10.06.1928

Kard. A. Kakowski i bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 18.06.1928

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 18.07.1928

Bp Wincenty Tymieniecki do kard. A. Hlonda - 11.07.1928

Bp Wojciech Owczarek do kard. A. Hlonda

- 03.07.1928
- 31.12.1928

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 07.05.1928

Bp Zygmunt Łoziński do kard. A. Hlonda - 15.01.1929

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 17.01.1929

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 12.02.1929

Abp B. Twardowski do kard. A. Hlonda - 01.05.1929

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 28.02.1929

Bp Leon Wałęga do kard. A. Hlonda - 26.03.1929

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 08.05.1929

[List bp S. Łukomskiego do Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej] - 30.03.1929

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 17.05.1929

Bp A. Nowak do kard. A. Hlonda - 07.05.1929

Bp Leon Wałęga do kard. A. Hlonda - 04.06.1929

Bp W. Tymieniecki do kard. A. Hlonda

- 11.07.1929
- 27.07.1929

Bp Karol Fischer do kard. A. Hlonda - 12.07.1929

Bp Marian Fulman do kard. A. Hlonda

- 25.07.1929 [1]
- 25.07.1929 [2]
- 27.07.1929 [1]
- 27.07.1929 [2]

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 30.08.1929

Bp W. Tymieniecki do kard. A. Hlonda - 07.09.1929

Bp Kubina Teodor do kard. A. Hlonda - 24.11.1929

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 08.01.1930

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 11.07.1930

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 01.07.1930

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 24.01.1930

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda

- 02.11.1930
- 08.11.1930
- 02.12.1930

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 11.12.1930

Bp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 15.12.1930

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 15.12.1930

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 30.12.1930

Bp Henryk Przeździecki i bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda - 23.01.1931

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 08.04.1931

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 14.04.1931

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 29.05.1931

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 01.06.1931

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 03.06.1931

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 10.06.1931

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 10.06.1931

Bp Paweł Kubicki do kard. A. Hlonda - 18.05.1931

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda

- 15.07.1931
- 22.08.1931
- 21.08.1931
- 16.08.1931

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 27.08.1931
- 28.08.1931

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 03.09.1931

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 15.09.1931

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 19.09.1931

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda

- 29.09.1931
- 30.09.1931

Abp B. Twardowski do kard. A. Hlonda - 20.10.1931

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 17.11.1931

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 17.01.1932

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 11.02.1932

Bp Wincenty Tymieniecki do kard. A. Hlonda - 26.02.1932

Bp Anatol Nowak do kard. Augusta Hlonda - 15.12.1931

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 18.01.1932

Bp Anatol Nowak do kard. Augusta Hlonda - 26.01.1932

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 05.02.1932

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 11.02.1932

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda - 23.02.1932

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 27.02.1932

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 28.02.1932

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 01.03.1932

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 03.04.1932

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda

- 03.03.1932
- 02.03.1932

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda

- 18.12.1931
- 05.03.1932

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 13.03.1932

Załącznik: "Czas" z niedzieli 6 marca 1932

Ks. Antoni Zimniak do kard. A. Hlonda - 26.04.1932

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 21.03.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 29.03.1932

Kancelaria Prymasa Polski do bpa Adamskiego

- 04.04.1932
- 07.04.1932

Bp S. W. Okoniewski do kard. A. Hlonda - 24.04.1932

Bp Karol Niemira do kard. A. Hlonda - 16.06.1933

Bp Stanisław Okoniewski do kard. A. Hlonda - 25.05.1932

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 01.07.1932

Abp Felice Guerra do kard. A. Hlonda - 30.05.1932

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 26.04.1932

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 28.06.1932

/Potwierdzenie odbioru kwoty/

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 02.06.1932
- 02.11.1932

Abp Teodorowicz J. do kard. A. Hlonda - 28.04.1932

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 02.07.1932

Bp Konstanty Dominik do kard. A. Hlonda - 10.06.1932

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 24.01.1932
- 30.12.1934

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 06.08.1932

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 25.05.1932

Bp Anatol Nowak do kard. Augusta Hlonda - 27.08.1932

Bp Konstanty Dominik do kard. A. Hlonda - 02.09.1932

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 05.09.1932

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. bp St. Adamski do kard. A. Hlonda

- 15.10.1932
- 07.12.1932

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 14.12.1932

- Zał. 1: Bronisław Sikorski do abpa J. Teodorowicza - 07.12.1932
- Zał. 2: Pismo Bronisława Sikorskiego - [brak daty]

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 26.12.1932

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 29.12.1932
- 05.01.1933

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 01.01.1933

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda

- 03.03.1933
- 21.03.1933

Ks. Biskup Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 08.03.1933

Kard. A. Hlond do bpa St. Adamskiego

- 12.03.1933
- 09.03.1933

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 22.03.1933

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 11.04.1933

Abp R. Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - 10.04.1933

Bp Michał Godlewski do kard. A. Hlonda - 30.11.1933

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda

- 11.06.1933
- 14.08.1933
- 05.02.1934
- 13.02.1934
- 24.10.1933

Ks. Biskup Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 14.07.1933

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 24.07.1933

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 04.10.1933

Ks. Biskup Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 07.09.1933
- 04.01.1934

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda

- 25.02.1934
- 17.04.1934

Bp Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda - 27.02.1934

Bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda - 07.12.1934

Bp L. M. Huge do bpa O'Rourke - 07.04.1931

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 27.04.1934

Bp Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda

- 12.05.1934
- 07.07.1934

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 30.06.1934

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 13.07.1934

Bp St. Adamski do kard. A. Hlonda - 17.06.1934

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 19.08.1934

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 11.09.1934

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Bp Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda - 08.02.1934

Bp Franciszek Lissowski do kard. A. Hlonda - 14.12.1934

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 25.11.1934

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 09.12.1934

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Biskup Teodorowicz do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 04.01.1935

Zofia Olszamowska-Skowrońska do bpa... - 26.01.1935

Ks. Biskup Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 28.01.1935 [1]
- 28.01.1935 [2]

- Zał. 1.
- Zał. 2. Okólnik do Wielebnych Ks.Ks. proboszczów i katechetów

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 15.02.1935

- Załącznik do listu abpa J. Teodorowicza z 15 II 1935: Abp J. Teodorowicz do abpa Francesco Marmaggi - 15.02.1935

Abp. J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 15.02.1935

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 20.02.1935

Kard. A. Hlond do ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza - 27.02.1935

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 08.03.1935

Ks. Biskup Kazimierz Bukraba do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

Ks. Biskup Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 08.04.1935

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 09.04.1935

Ks. Biskup Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 10.04.1935

Ks. Biskup Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda - 14.04.1935

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 28.05.1935

Bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda - 19.07.1935

Bp St. Okoniewski do kard. A. Hlonda - 15.09.1935

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 30.05.1935

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 23.07.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda

- 16.08.1935
- 17.06.1935

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 17.06.1935

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda

- 20.07.1935
- 22.07.1935
- 27.07.1935
- 26.08.1935

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 29.08.1935

Kard. Adolf Bertram do kard. A. Hlonda - 15.07.1935

II. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI 1926-1939

1. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI NA WĘGRZECH 1927

Kard. A. Hlond do bpa Władysława Krynickiego - 12.09.1927

Bp Władysław Krynicki do kard. A. Hlonda - 17.09.1927

2. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLONII W ADAMPOLU 1928-1938

Ks. Tomasz Zaremba do kard. A. Hlonda

- 25.08.1928
- 11.05.1928
- 25.08.1928

Sac. Carlo Gatti do kard. A. Hlonda - 12.08.1929

Ks. Tomasz Kopa do kard. A. Hlonda - 19.05.1934

Ks. Tomasz Kopa do Departamentu Konsularnego w Warszawie - 30.06.1934

Ks. Tomasz Kopa do kard. A. Hlonda - 20.08.1934

Ks. Tomasz Kopa do Kancelarii Prymasa Polski - 27.11.1934

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego] - 30.11.1934

[List ks. H. Zborowskiego do Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu] - 04.12.1934

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 30.09.1937

Ks. Antoni Wojdas do kard. A. Hlonda - 23.10.1937

Ks. Antoni Wojdas do Romana Wegnerowicza - 13.10.1937

Załącznik 2: Wyjaśnienia w sprawie domu kościelnego /obecnej szkoły tureckiej/, terenu kościelnego i małżeństw mieszanych

Ks. Antoni Wojdas do kard. A. Hlonda - 04.12.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 09.12.1937

Kard. A. Hlond do Ministerstwa SZ - 28.01.1938

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 28.02.1938

3. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLONII W GDAŃSKU 1927-1939

Kard. A. Hlond do Ministra Spraw Zagranicznych - 11.04.1928

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 21.11.1927

Emil Ruecker do kard. A. Hlonda - 01.03.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 03.03.1928

Emil Ruecker do kard. A. Hlonda - 21.02.1929

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 26.02.1929

Emil Ruecker do kard. A. Hlonda - 10.04.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 12.04.1928

Centralny Komitet Wyborczy Gdańska do kard. A. Hlonda - 04.11.1927

Tadeusz Jackowski do kard. A. Hlonda - 23.04.1928

Sodalicja Mariańska z Gdańska do kard. A. Hlonda - 13.02.1931

Inż. Rosochowicz do Kancelarii PP - 18.10.1933

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 22.10.1933

Telegram z okazji poświęcenia kościoła w Nowym Porcie - 08.08.1932

Gmina Polska w Gdańsku do kard. A. Hlonda - 02.10.1933

Ks. Marian Górecki do Kancelarii PP - 30.07.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - brak daty]

Patronat Towarzystw Ludowych W.M. Gdańska do kard. A. Hlonda

- 07.06.1936
- 18.06.1936

Sodalicja Mariańska Akademików w Gdańsku do kard. A. Hlonda - 02.04.1937

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego] - 04.04.1937

Ks. Franciszek Rogaczewski do bpa Edwarda O'Rourke - 04.1937

Stanisław Janikowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Załącznik do listu St. Janikowskiego: Uwagi dotyczące politycznej strony zagadnienia polskich parafii w Gdańsku

Macierz Szkolna w Gdańsku do kard. A. Hlonda - 23.01.1939

Delegaci Gminy Polskiej w Gdańsku do kard. A. Hlonda - 12.05.1939

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 14.06.1939

4. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLONII W LUKSEMBURGU 1928-1934

Ks. Henryk Zborowski do ks. Tadeusza Kotowskiego - 20.04.1928

Ks. Tadeusz Kotowski do Kancelarii PP w Poznaniu - 23.04.1928

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarii Prymasa Polski - 24.11.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 17.12.1928

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarii PP - 01.02.1929

Ks. Aleksander Kubik do Kancelarii PP - 14.01.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 17.01.1930

Ks. H. Zborowski do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - 06.02.1930

Ks. A. Kubik do Kancelarii PP - 17.02.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 18.02.1930

Tadeusz Biliński do ks. Władysława Kudłacika - 16.01.1930

Ks. Wł. Kudłacik do Kancelarii PP - 17.01.1930

Konsulat RP do ks. Władysława Kudłacika - 07.02.1930

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarii PP - 08.02.1930

Konsulat RZplitej w Antwerpii do Ministerstwa SZ - 17.02.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 15.03.1930

Ks. Leon Łagoda do Kancelarii PP - 31.03.1930

Kard. A. Hlond do bpa Louis Kerkhofs

- 17.04.1937
- 18.01.1938

Ks. Spychalski do kard. A. Hlonda - 14.06.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.07.1934

5. KORESPONDENCJA W SPRAWIE DOMU POLSKIEGO W ZIEMI ŚWIĘTEJ 1927-1938

Raffaele Travaglini do kard. A. Hlonda - 12.07.1927

Kard. A. Hlond do Konsulatu Generalnego w Jerozolimie - 14.06.1927

O. Aureljusz Borkowski do kard. A. Hlonda - 12.04.1928

Konsulat Generalny w Jerozolimie do kard. A. Hlonda - 20.07.1927

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.08.1927

Konsulat Generalny RP w Jerozolimie do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 17.08.1927

O. Aureljusz Borkowski do kard. A. Hlonda

- 20.09.1927
- 02.02.1928

Kard. A. Hlond do o. A. Borkowskiego - 27.03.1928

Konsulat Generalny RP w Jerozolimie do kard. A. Hlonda - 15.05.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 22.05.1928

Franciszka Bronikowska do kard. A. Hlonda - 22.12.1928

O. Aureliusz Borkowski do kard. A. Hlonda - 12.01.1929

Ks. Edmund Nowak do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. H. Zborowski do ks. Edmunda Nowaka - 14.07.1931

O. Aureliusz Borkowski do kard. A. Hlonda - 08.09.1933

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda - 17.02.1933

Ks. Witold Gronkowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Maria Menkicka do kard. A. Hlonda - 07.02.1931

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 31.03.1933

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 30.03.1933

O. Kustosz Ziemi Świętej do kard. A. Hlonda - 25.04.1933

Siostry Elżbietanki z Jerozolimy do kard. A. Hlonda - 22.05.1934

Kard. A. Hlond do SS. Elżbietanek w Jerozolimie - 28.06.1934

Kard. A. Hlond do Heleny Jagielskiej - [brak daty]

Redakcja "Kurjera Warszawskiego" do Kancelarii PP - 18.10.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 28.11.1934

[Potwierdzenie]

[Pismo ks. H. Zborowskiego] - 22.10.1934

Ks. Leopold Biłko do kard. A. Hlonda

- 25.05.1936
- 04.04.1936

Kard. A. Hlond do ks. Leopolda Biłki - 18.04.1936

Ks. Antoni Bartoš do kard. A. Hlonda - 09.06.1938

Notatki ks. S. Durzyńskiego do listu ks. A. Bartoša

Polonia semper Fidelis


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2160 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone