Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 29

Tom V, część 29 - Korespondencja

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą 1988

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE WIZYTY KARD. A. HLONDA W BELGII - wrzesień 1936

Marie J. Broechart do Sekretariatu Prymasa Polski - 03.08.1936

Tadeusz Jackowski do kard. A. Hlonda - 10.08.1936

Kard. A. Hlond do Tadeusza Jackowskiego - 17.08.1936

Poselstwo belgijskie do kard. A. Hlonda - 31.08.1936

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Baraniaka - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do ks. Ryszarda Moskwy - 12.08.1936

Ks. Ryszard Moskwa do ks. H. Zborowskiego - 17.08.1936

Ks. Ryszard Moskwa do kard. A. Hlonda - 12.08.1936

[Ks. H. Zborowski do ks. R. Moskwy]

- 17.08.1936
- 07.09.1936
- 29.08.1936

Ks. Ryszard Moskwa do /ks. H. Zborowskiego/ kard. A. Hlonda - 03.09.1936

Ks. R. Moskwa do ks. H. Zborowskiego - 03.09.1936

Kard. J. E. van Roey do kard. A. Hlonda - 13.08.1936

Kard. A. Hlond do kard. J. E. van Roey - 18.08.1936

Kard. A. Hlond do Tadeusza Jackowskiego - 05.09.1936

Kard. A. Hlond do bpa Tomasza Ludwika Heylen - 09.1936

Kard. A. Hlond do bpa Gastona Antoniego Rasneur - 09.1936

Kard. A. Hlond do bpa Ludwika Kerkhofs - 09.1936

J. Meens S.J. do kard. A. Hlonda - 11.09.1936

Tadeusz Jackowski do kard. A. Hlonda

- 28.08.1936
- 07.09.1936

Konsulat RP w Brukseli do kard. A. Hlonda - 18.11.1936

A. Smeets do kard. A. Hlonda - 02.12.1936

Kard. A. Hlond do Józefa Becka - 31.08.1936

Kard. A. Hlond do Tadeusza Jackowskiego - 03.09.1936

Ks. Witold Klimkiewicz do kard. A. Hlonda - 21.08.1936

Załącznik: Nuncjusz Ledóchowski na I Kongresie w Malines w r. 1863

Tadeusz Jackowski do kard. A. Hlonda - 23.09.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - brak daty]

Druga redakcja listu kard. A. Hlonda /w maszynopisie/ poprawiona przez Prymasa - 05.10.1936

Tadeusz Jackowski do kard. A. Hlonda

- 28.09.1936
- 07.10.1936

Tadeusz Nagórny do kard. A. Hlonda - 09.10.1936

Kard. A. Hlond do kard. Ernesta van Roey - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do Mons. Louis Kerkhofs - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do Mons. Gastona Antoniego Rasneura - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do bpa Tomasza Ludwika Heylen - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do G. Dessain /maison H. Dessain/ - 25.09.1936

Kard. A. Hlond do Mons. S. Dessain - 26.10.1936

Kard. Hlond A. do ks. Arnolda Semets SDB - 06.11.1936

Kard. A. Hlond do Mons. Ladeuze Rektora Uniwersytetu w Lowanium - 06.11.1936

Kard. A. Hlond do Antoine Auda SDB - 06.11.1936

Kard. A. Hlond do Komitetu Wykonawczego VI. Kongresu Kat. w Malines 1936 - 01.1937

Ks. Ryszard Moskwa do ks. Henryka Zborowskiego - 22.10.1936

-Załączniki:

1. Polacy w Belgii
2. Program uroczystego powitania Jego Eminencji Prymasa Polski Księdza Kardynała Hlonda w Hautrage-Etat dnia 15.9.1936 przez Okręg Mons.
3. Program pobytu kard. A. Hlonda w Belgii 11-18 IX 1936

II. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA POLONIJNEGO W NIEMCZECH 1928-1939

Wikariat Generalny Biskupstwa Paderborn do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 16.02.1928

[Pismo ks. H. Zborowskiego]

- 24.02.1928
- 12.02.1928

Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Bochum do kard. A. Hlonda - 29.02.1928

Jan Brodzki do kard. A. Hlonda - 03.03.1938

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 13.03.1928

Załącznik do listu J. Brodzkiego z 3.3.1928

Konsulat RP w Essen do kard. A. Hlonda - 04.04.1928

Kard. A. Hlond do ks. Tomasza Kopy - 07.04.1928

Ks. Piotr Wiertelak do kard. A. Hlonda - 16.04.1928

Ks. Henryk Zborowski do Konsulatu RP w Essen - 20.04.1928

Jan Brodzki do kard. A. Hlonda - 03.04.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 18.04.1928

Jan Brodzki do kard. A. Hlonda

- 02.06.1928
- 21.06.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 22.06.1928

Jan Brodzki do kard. A. Hlonda - 11.07.1928

Ks. Henryk Zborowski do Jana Brodzkiego - 24.07.1928

Jan Brodzki do ks. H. Zborowskiego - 30.07.1928

Kard. A. Hlond do Konsulatu Rz.P. w Essen - 13.07.1929

Walenty Ginter do kard. A. Hlonda - 22.06.1928

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 01.08.1928

Ks. H. Zborowski do Kurii Biskupiej w Katowicach - 04.06.1928

Ks. H. Zborowski do ks. Walentego Trzybińskiego - 28.06.1928

[List ks. H. Zborowskiego do ks. T. Chrobaka] - 06.08.1928

Ks. H. Zborowski do Kurii w Monastyrze - 17.04.1928

Ks. H. Zborowski do Prowincjałów OO. Franciszkanów i Oblatów - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Henryka Kurpisza - 07.01.1928

Ks. Mehler do kard. A. Hlonda - 28.06.1928

[Pismo ks. H. Zborowskiego] - 04.07.1928

Ks. H. Zborowski do biskupiego ordynariatu w Münster - 17.10.1928

Bp Johannes Poggenburg do kard. A. Hlonda - 15.02.1929

Kard. August Hlond do kard. Josef Schultz - 15.04.1929

Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ do kard. A. Hlonda - 29.12.1930

Ks. H. Zborowski do Generalnego Wikariatu w Paderborn, Münster i Köln - [brak daty]

Ks. H. Zborowski do ks. Sobieraja SAC - 28.04.1931

Ks. A. Kuczera do Kancelarii Prymasa Polski - 20.05.1931

Ks. Henryk Zborowski do Konsulatu RP w Essen - 24.09.1930

Ks. Sobieraj do Kancelarii Prymasa Polski - 29.03.1932

B. Rusiecki do kard. A. Hlonda - 08.07.1933

Kard. A. Hlond do B. Rusieckiego - 13.07.1932

Kard. A. Hlond do Al. Wojciechowskiego - 15.09.1932

Konsul RP w Essen do kard. A. Hlonda - 11.09.1932

Ks. H. Zborowski do ks. Maćkowiaka - 19.06.1933

Arcybiskupi Wikariat Generalny w Paderborn do kard. A. Hlonda - 23.03.1934

Ks. H. Zborowski do Arcybiskupiego Wikariatu Gen. w Paderborn - 29.03.1934

Ks. H. Zborowski do ks. Józefa Styp-Rekowskiego - 29.03.1934

Związek Polaków w Niemczech do kard. A. Hlonda

- 01.03.1934
- 17.03.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 25.03.1934

Ks. H. Zborowski do O. Maćkowiaka - 26.04.1934

Ks. H. Zborowski do Ordynariatów Biskupich w Köln, Paderborn, Münster - 13.03.1934

Redakcja „Naród” w Herne do kard. A. Hlonda - 23.08.1934

Zygmunt Zawadowski do kard. A. Hlonda - 05.02.1934

Kard. A. Hlond do Zygmunta Zawadowskiego - 24.02.1934

Polonia w Bottrop do kard. A. Hlonda - 14.10.1934

Zygmunt Zawadowski do kard. A. Hlonda - 22.05.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 26.05.1934

Towarzystwo św. Stanisława Biskupa w Herne do kard. A. Hlonda - 23.08.1934

[Pismo ks. Durzyńskiego] - 29.08.1934

Ks. Kazimierz Kowalski do ks. H. Zborowskiego - 26.04.1934

Rada Organizacyjna Polaków z zagranicy do Kancelarji Prymasa Polski - 17.04.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 22.04.1934

Bp Kasper Klein do kard. A. Hlonda - 11.10.1934

[Odpowiedzi kard. A. Hlonda - brak daty]

Ks. H. Zborowski do abpa Kaspara Kleina - 13.10.1934

Kard. A. Hlond do abp Caspara Kleina - 05.12.1934

Załączniki do listu abpa C. Kleina z 11 X 1934 - Zał. 1: Rzecz przykra i bolesna. Prawa kościelne Polaków w Sandersdorf

- Załącznik 2: Abschrift

Ks. Jan Rostworowski do ks. H. Zborowskiego - 19.07.1935

Mikołaj Rostworowski do ks. Jana Rostworowskiego SJ - 04.07.1935

Konferencja z ks. Hültenschmidtem, duszpasterzem Polaków z archid. kolońskiej d. 25 lipca 1935

Ks. H. Zborowski do ks. Józefa Hültenschmidt - 24.09.1935

Ks. H. Zborowski do Mikołaja Rostworowskiego - 04.09.1935

Ks. Leo Schoonhoven do kard. A. Hlonda - 19.07.1935

Kard. A. Hlond do ks. Leo Schoonhoven - 13.07.1935

Ks. Wojciech Turowski PSM do kard. A. Hlonda - 27.05.1935

Ks. H. Zborowski do ks. W. Turowskiego P.S.M. - 06.06.1935

Ks. H. Zborowski do Zygmunta Zawadowskiego - 04.101935

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 04.10.1935

Ks. Szczepan Sobalkowski do ks. H. Zborowskiego - 08.10.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Szczepana Sobalkowskiego - 18.10.1935

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 27.11.1935

Zygmunt Zawadowski do Kancelarii PP - 09.12.1935

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 30.10.1936

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 09.04.1936

Ks. Józef Styp-Rekowski do Kancelarii Prymasa Polski - 22.10.1935

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 24.10.1935

Ks. Klapheck do kard. A. Hlonda - 25.10.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 14.11.1935

Witold Adam Korsak do kard. A. Hlonda - 05.05.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 12.06.1936

Ks. H. Zborowski do ks. H. Papmanna - 02.05.1936

Ks. Stefan Figas do kard. A. Hlonda - 18.01.1938

Wincenty Neugebauer do kard. A. Hlonda - 28.09.1937

Ks. H. Zborowski do ks. Bornefelda - 30.12.1936

Ks. J. Styp-Rekowski do kard. A. Hlonda - 28.06.1936

Kard. A. Hlond do Towarzystwa św. Barbary w Bottrop - 25.06.1936

Ks. H. Zborowski do Kurii Arcybiskupiej w Paderborn - 20.10.1936

Związek Wzajemnej Pomocy Polsko-Katolickich Towarzystw i Bractw Różańca św. w Bochum do kard. A. Hlonda - 20.10.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 30.10.1938

Ks. Julian Kiliński do Kancelarii Prymasa polski - 08.07.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 14.07.1936

Historia Towarzystwa polsko-katolickiego „Jedność” pod opieką św. Jadwigi w Dortmund - 29.01.1937
Ks. Julian Kiliński do Kancelarii Prymasa Polski - 01.05.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 10.05.1938

Mikołaj Rostworowski do kard. A. Hlonda - 05.07.1935

Ks. J. Styp-Rekowski do Kancelarii Prymasa Polski - 13.01.1937

Duszpasterstwo polskie w Niemczech /30.IX. - 31.XII.1936 r./

Helena Bielkowa do kard. A. Hlonda - 17.06.1935

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski] - 01.07.1935

III. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE POLONII AUSTRALIJSKIEJ 1928-1938

Ks.Ks. Tomasz Reginek i Witold Paulus - 10.09.1928

Stanisław Grabowski do Jana Drohojowskiego - [brak daty]

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 30.03.1931

Życie polskie wśród naszego wychodźtwa w Australii. „Ilustrowany Kurier Codzienny” Nr 276, Kraków, 5.10.1932

Z. W. Romaszkiewicz do kard. A. Hlonda - 17.01.1932

Konsulat Generalny do kard. A. Hlonda - 18.10.1933

Związek Narodowy Polski w Australii do kard. A. Hlonda - 28.03.1934

Kancelaria Prymasa Polski do Z. W. Romaszkiewicza - 11.05.1935

Zygmunt Witold Romaszkiewicz do ks. H. Zborowskiego - 21.06.1935

Z. W. Romaszkiewicz do kard. A. Hlonda - 02.11.1935

Związek Narodowy Polski w Australii do kard. A. Hlonda - 02.12.1935

Kard. A. Hlond do rodaków w Australii - 16.10.1935

Z. W. Romaszkiewicz do kard. A. Hlonda

- 29.12.1935
- 15.02.1937

Anna Smoczyńska do ks. H. Zborowskiego - 08.04.1937

Załącznik: Z. W. Romaszkiewicz do A. Smoczyńskiej - 18.01.1937

Z. W. Romaszkiewicz do kard. A. Hlonda - 13.05.1938

Kard. A. Hlond do Z. W. Romaszkiewicza - 18.02.1938

Stanisław Kwaśniewski do Z. W. Romaszkiewicza - 08.08.1938

Z. W. Romaszkiewicz do kard. A. Hlonda

- 04.09.1938
- 20.11.1938

IV. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z BPEM MICHAŁEM KOZALEM 1927-1938

Kard. A. Hlond do ks. Michała Kozala

- 13.10.1927
- 01.09.1929
- 25.09.1929

Z kroniki Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1929 r.

Kard. A. Hlond do ks. Michała Kozala

- 13.11.1930
- 12.01.1932
- [brak daty]
- 28.01.1933
- 04.03.1938

Nuncjusz Filippo Cortesi do ks. M. Kozala - 06.06.1939

Z kroniki Seminarium Arcybiskupiego w Gnieźnie /1934/

V. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1940-1942

W. Lutyk do kard. Augusta Hlonda - 14.10.1940

Kard. August Hlond do Kwestury Królewskiej w Cuneo - 14.01.1941

Generał Józef Haller do kard. A. Hlonda - 02.01.1941

Witołd Nowosad do kard. Augusta Hlonda - 04.01.1941

Kard. August Hlond do ks. F. Mamun - 04.01.1941

Kard. August Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 03.01.1941

Ks. Alfons Hojeński do kard. A. Hlonda - 02.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.01.1941

Kard. August Hlond do Teresy Kalkstein CR - 06.01.1941

Kard. August Hlond do przełożonej SS. Wspomożycielki Wiernych w Rzymie - 04.01.1941

Ks. Franciszek Ringwelski do kard. A. Hlonda - 07.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 10.01.1941

J. Basista do ks. Józefa Misiudy OMI - 09.01.1941

Agenor Frendl do kard. Augusta Hlonda - 11.01.1941

Bp Jean Delay do kard. Augusta Hlonda - 11.01.1941

Kard. August Hlond do o. Józefa Seidel SJ - 11.01.1941

Feliks Chiczewski i Adam Rose do kard. Augusta Hlonda - 13.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 16.01.1941

- [Załącznik: Pism PCK do abpa Valerio Valeri] - 09.01.1941

Kard. August Hlond do W. Olszewskiego - 13.01.1941

Ks. Artur Słomka SDB do kard. A. Hlonda - 15.01.1941

Kard. August Hlond do Matki Marii Teresy od Dz. J. karmelitanki - 15.01.1941

Kard. A. Hlond do Marii Teresy, przełożonej karmelu w San Remo - 15.01.1941

O. Justyn Figas do kard. Augusta Hlonda - 16.01.1941

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Antoniego Baraniaka - 18.01.1941

Kard. August Hlond do kard. Luigi Maglione - 18.01.1941

Tomasz Ogierman-Omański do kard. Augusta Hlonda - 8.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 31.01.1941

Kardynał August Hlond do Mons. Valerio Valeri

- 18.01.1941 [1]
- 18.01.1941 [2]

Ks. Jan Michałek do kard. Augusta Hlonda - 19.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - brak daty]

Kard. August Hlond do ks. Ludwika Gorczatego SDB - 20.01.1941

Kard. August Hlond do o. Marie Michel Philipon OP - 21.01.1941

S. Germana służebniczka Maryi do kard. Augusta Hlonda - 23.01.1941

Maksymilian Lasok do kard. Augusta Hlonda - 24.01.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 29.01.1941

Feliks Chiczewski i Adam Rose do kard. Augusta Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 29.01.1941

Stanisław Dunikowski do kard. Augusta Hlonda - 27.01.1941

Maria Bisping do kard. Augusta Hlonda - 27.01.1941

Kard. August Hlond do R. Rodembecka SDB - 27.01.1941

Siostra Maria Teresa od św. Jana od Krzyża do kard. Augusta Hlonda - 27.01.1941

Marie de Jesus karmelitanka do kard. A. Hlonda - 23.03.1941

Lista polskich żołnierzy przyjętych w Lourdes 26 I 1941 przez kard. A. Hlonda

Teresa Kalkstein CR do kard. A. Hlonda - 30.01.1941

Ks. Lucjan Bernacki do kard. Augusta Hlonda - 30.01.1941

Kard. August Hlond do kard. Luigi Maglione - [brak daty]

Mons. Valerio Valeri do kard. Augusta Hlonda - 31.01.1941

Kard. August Hlond do Zakładu Salezjańskiego w Lionie - 30.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Matuszka - [brak daty]

Kard. August Hlond do Zofii Gordziałkowskiej - 31.01.1941

Kard. August Hlond do Macieja E. W. Siedleckiego - 03.02.1941

[Zaproszenie kard. A. Hlonda - brak daty]

Kard. August Hlond do ks. M. Wiśniewskiego - 06.02.1941

Kard. August Hlond do s. Germany przeł. SS. Służebniczek - 08.01.1941

Ks. Jan Michałek do kard. A. Hlonda - 09.02.1941

Ks. Czesław Czartoryski TChr do kard. A. Hlonda - 04.02.1941

Kard. August Hlond do Czesława Czartoryskiego TChr - 12.02.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. Augusta Hlonda - 12.02.1941

Ks. Józef Matuszek do kard. Augusta Hlonda - 12.02.1941

Kard. August Hlond do ks. Józefa Matuszka - 05.02.1941

Emeryk Czapski do kard. Augusta Hlonda - 14.02.1941

Ks. Alojzy Piórkowski do kard. Augusta Hlonda - 17.02.1941

Ks. Walerian Karcz do kard. Augusta Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 10.03.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 30.01.1941

Anna de Gontaut-Biron do kard. A. Hlonda - 17.02.1941

Rudolf Rarczyński do kard. Augusta Hlonda - 18.02.1941

Ks. Aleksander Syski do kard. Augusta Hlonda - 22.02.1941

Kard. August Hlond do ks. Aleksandra Syskiego - 11.03.1941

Kard. August Hlond do Mons. Alfredo Paccini

- 23.02.1941
- 24.02.1941

Kard. August Hlond do kard. Luigi Maglione - 25.02.1941

Kard. August Hlond do Mons. Giovanni Montini - 25.02.1941

Kard. August Hlond do Mons. Valerio Valeri - 25.02.1941

Kard. August Hlond do Mons. Alfredo Paccini - 25.02.1941

Ks. Artur Słomka do kard. Augusta Hlonda - 26.02.1941

Kard. August Hlond do Króla Hiszpanii - 01.03.1941

Maria Winowska do kard. Augusta Hlonda - 03.03.1941

Ks. Antoni Baraniak do Marii Winowskiej - 06.03.1941

Kard. August Hlond do ks. Wojciecha Rogaczewskiego - 04.03.1941

Irena Kundegórska do kard. Augusta Hlonda - 04.03.1941

Kard. August Hlond do hr Emeryka Czapskiego - 05.03.1941

Kard. August Hlond do ks. Henryka Paruzela OMI - 05.03.1941

Ks. H. Paruzel do kard. Augusta Hlonda - 16.02.1941

Kard. August Hlond do o. Justyna Figasa - 07.03.1941

Rochnowska Marta do kard. Augusta Hlonda - 10.03.1941

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. Augusta Hlonda - 12.03.1941

Kard. August Hlond do o. D. Huzy - 14.03.1941

Kard. August Hlond do ks. Leonce Arnon - 14.03.1941

Kard. August Hlond do bpa Piotra Theas - [brak daty]

Kard. August Hlond do bpa Piotra Theas. Przekład francuski - 15.03.1941

Bp Piotr Theas do kard. Augusta Hlonda - 19.03.1941

Siostra Innocenta Borgini FMA do kard. Augusta Hlonda - 16.03.1941

Ks. Artur Słomka do kard. Augusta Hlonda - 19.03.1941

Ks. Lucjan Bernacki do kard. Augusta Hlonda - 21.03.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 01.04.1941

Kard. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte do kard. A. Hlonda - 30.03.1941

S. Germana służ. Maryi do kard. Augusta Hlonda - 30.03.1941

Kard. August Hlond do polskich kleryków w Bollengo - 24.04.1941

[List kleryków salezjańskich z Bollengo] - 03.04.1941

Bp Edward O’Rourke do kard. A. Hlonda - 09.04.1941

Kard. August Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 18.04.1941

Ks. Lucjan Bernacki do kard. Augusta Hlonda - 24.04.1941

- Załącznik: Spis rzeczy liturgicznych na wystawie w Madrycie 1941

S. Germana służ. Maryi do kard. Augusta Hlonda - 28.04.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 19.05.1941

Kard. August Hlond do Józefa G. Dwernickiego - 26.04.1941

Kard. August Hlond do s. Germany sł. M. - 05.05.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 06.05.1941

Klemens Jędrzejewski do kard. Augusta Hlonda - 06.04.1941

Kard. August Hlond do Klemensa Jędrzejewskiego - 23.04.1941

Klemens Jędrzejewski do kard. Augusta Hlonda - 19.04.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. Augusta Hlonda - 02.06.1941

Kard. August Hlond do siostry od Najśw. Serca Jezusa w Vancouver - 17.05.1941

Ks. Marian Wiśniewski do kard. Augusta Hlonda - 24.05.1941

Ks. Czesław Czartoryski TChr do kard. A. Hlonda - 07.06.1941

Kard. August Hlond do Czesława Czartoryskiego TChr - 17.06.1941

Wanda Ładzina do kard. Augusta Hlonda - 17.06.1941

Maria Meysnerowa do kard. Augusta Hlonda - 26.05.1941

Kard. August Hlond do Marii Meysnerowej - 19.06.1941

Kard. August Hlond do ks. kanonika Prevosta - 16.06.1941

Kard. August Hlond do ks. kanonika Prevosta. Przekład francuski - 16.06.1941

Kard. August Hlond do kard. Luigi Maglione - 20.06.1941

Kard. August Hlond do ks. Luigi Colombo SDB - 20.06.1941

Kazimierz Papée do kard. Augusta Hlonda - 19.08.1941

Kardynał August Hlond do Kazimierza Papée - 12.09.1941

Kard. August Hlond do bpa Józefa Gawliny - 13.02.1942

Kard. August Hlond do o. Kajetana Raczyńskiego ZP - 15.10.1942

Kard. August Hlond do bpa Edwarda O’Rourke - 13.07.1942

Kard. August Hlond do ks. Włodzimierza Sołowieja - 15.10.1942

Kard. August Hlond do ks. Bronisława Bozowskiego - 16.10.1942

Kard. August Hlond do o. Anatola Pytlika - 21.10.1946

Walentyna Czok do księży salezjanów w Warszawie - 28.04.1982


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2319 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone