Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 30

Tom V, część 30 - Korespondencja

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą 1988

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE I. SYNODU PLENARNEGO 1929-1936

Ks. kard. A. Kakowski do kard A. Hlonda - 16.10.1929

Ks. biskup P. Kubicki do kard. A. Hlonda - 18.10.1929

Biskup Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 21.10.1929

Bp R. Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - 23.10.1929

Bp Szelążek do kard. A. Hlonda - 17.12.1929

Bp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 11.01.1930

Bp. A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 19.01.1930

Bp A. Łosiński do kard. A. Hlonda - 27.10.1930

Bp A. Łosiński do kard. A. Hlonda - 27.10.1930

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 29.01.1931

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 04.01.1931

Kard. A. Hlond do abpa Franciszka Marmaggi - 27.01.1931

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 03.01.1931

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego

- 21.01.1931
- [brak daty 1]
- [brak daty 2]
- 25.02.1931
- 03.03.1931

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 23.02.1931

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 05.03.1931

Bp Antoni Szlagowski do kard. A. Hlonda - 06.03.1931

Bp Czesław Sokołowski do kard. A. Hlonda - 05.03.1931

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 16.09.1931

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 22.09.1931

[Ks. H. Lewandowski do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu] - 03.11.1932

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 18.05.1935

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 07.08.1934

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 28.06.1936

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 30.06.1936

Kard. A. Hlond do Alfreda Pacini - 10.07.1936

Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 12.07.1936

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda

- 20.07.1936
- 21.07.1936

Bp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 23.07.1936

Kard. A. Hlond do biskupów polskich - 21.07.1936

Tekst ostateczny

Mons. Alfredo Paccini do kard. A. Hlonda - 24.07.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 27.07.1936

O. Pius Przeździecki do kard. A. Hlonda - 25.07.1936

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 25.07.1936

Kuria Warszawska do kard. A. Hlonda - 26.07.1936

[Mons. Alfredo Paccini do kard. A. Kakowskiego] - 24.07.1936

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggiego - 27.07.1936

Kard. Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 23.07.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 27.07.1936

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 28.07.1936

Kard. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 28.07.1936

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 29.07.1936

[Telegramy Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggiego]

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggiego - 29.07.1936

Kard. A. Hlond do biskupów w sprawie I. Synodu Plenarnego - 03.08.1936

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 29.07.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 31.07.1936

[Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda] - 31.07.1936

Kard. A. Hlond do Kapituł Katedralnych w Polsce - 31.07.1936

Kard. A. Hlond do Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie - 31.07.1936

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 31.07.1936

Wykaz przedstawicieli instytucji kościelnych na Synod Plenarny przygotowane przez kard. Augusta Hlonda

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 01.08.1936

- [Załącznik: pismo do księży biskupów] - 01.08.1936

Ks. Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda - 01.08.1936

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego

- 02.08.1936
- 31.07.1935

Kard. A. Hlond do wyższych przełożonych zakonnych - 02.08.1936

Ks. Tadeusz Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 02.08.1936

Kard. Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 03.08.1936

Ks. Ruciński do kard. A. Hlonda - 03.08.1936

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 03.08.1936

Ks. Franciszek Ruciński do bpa H. Przeździeckiego - 03.08.1936

Kard. August Hlond do biskupów ordynariuszów - 03.08.1936

Lista biskupów ordynariuszów

Kard. A. Hlond do Wojciecha Świętosławskiego - 04.08.1936

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggi - 27.07.1936

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 04.08.1936

Dekret konwokacyjny kard. Francesco Marmaggiego - 02.08.1936

Ks. A. Bystrzonowski do kard. A. Hlonda - 06.08.1936

Kapituła Metropolitalna Warszawska do kard. A. Hlonda - 06.08.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 07.08.1936

Kapituła Katedralna obrz. gr. kat. w Przemyślu do kard. A. Hlonda - 07.08.1936

Wydział Teol. Uniwersytetu Jana Kazimierza do kard. A. Hlonda - 07.08.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 08.08.1936

Kard. Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 02.08.1936

Kapituła Metropolitalna w Krakowie do kard. A. Hlonda - 08.08.1936

Kapituła Katedralna Podlaska do kard. A. Hlonda - 08.08.1936

Kapituła Katedralna ob. łac w Przemyślu do kard. A. Hlonda - 08.08.1936

Ks. Stanisław Sopuch do kard. A. Hlonda - 12.09.1936

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 09.08.1936

Kard. A. Hlond do biskupów polskich - 09.08.1936

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 05.08.1936

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Brossa - 10.08.1936

Kard. A. Hlond do Adolfa Bnińskiego - 17.08.1936

Ks. Stanisław Pływaczyk do kard. A. Hlonda - 12.08.1936

O. Metody Sikora OFM do kard. A. Hlonda - 27.08.1936

Minister Wyznań i Oświecenia do kard. A. Hlonda - 12.08.1936

Kapituła Metropolitalna ob. łac. we Lwowie do kard. A. Hlonda - 10.08.1936

Bp Sonik do kard. A. Hlonda - 14.08.1936

Ks. Witalis Hradiuk do kard. A. Hlonda - 15.08.1936

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 18.08.1936

Bp Jan Latyszewski do kard. A. Hlonda - 08.08.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 19.08.1936

Edward hr Potworowski do kard. A. Hlonda - 22.08.1936

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 21.08.1936

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 25.07.1936

Kard. A. Hlond do członków Episkopatu Polskiego - 18.08.1936

Kard. A. Hlond do Edwarda Potworowskiego - 17.08.1936

Kard. A. Hlond do adwokata Domańskiego - 17.08.1936

Kard. August Hlond do bpa St. W. Okoniewskiego - 18.08.1936

Kard. A. Hlond do O. Augusta Gauthier - 20.08.1936

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 28.08.1936

Notatki kard. A. Hlonda w związku z Synodem Plenarnym

Na arkuszu pisma OO. Paulinów na Jasnej Górze - 26.08.1936

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggiego - 21.08.1936

Decretum de ordine servando in quaestionibus a I. Concilio Plenario Reipublicae Polonae examinandis - 23.08.1936

Kard. A. Hlond do kard. Eugenio Pacelli - 25.08.1936

Kard. Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 11.08.1936

Kard. A. Hlond do Ojca św. Piusa XI - 25.08.1936

Notatka kard. A. Hlonda dla kard. Fr. Marmaggi - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 25.08.1936

Pius XI do kard. A. Hlonda - 26.08.1936

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 25.08.1936

Kuria Warszawska do kard. A. Hlonda - 30.09.1936

Apographon - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do kard. Francesco Marmaggiego - 09.09.1936

Kard. A. Hlond do kard. G. Serafini - 03.11.1936

Kard. Eugenio Pacelli do kard. A. Hlonda - 26.08.1936

II. ANEKSY DO KORESPONDENCJI KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE I. SYNODU PLENARNEGO W 1936 R.

Animadversiones quoad articulos I Plenarii Concilii in Polonia

Jak Ksiądz Prymas Hlond i Ksiądz Biskup Kubina przyjmowali w Częstochowie Legata Papieskiego

Odgłosy po dobytym w dniu 13 września 1936 r. uroczystym obchodzie ku czci ks. Piotra Skargi

Odezwa w sprawie modlitw na intencje Synodu Plenarnego - 31.07.1936

[Program Synodu]

[Wykaz uczestników Synodu]

Przemówienie powitalne kard. A. Hlonda na Jasnej Górze 23 sierpnia 1936 roku ku czci kard. Francesco Marmaggi, legata papieskiego na I Polski Synod Plenarny /rękopis/

Mowa J.Eminencji ks. Kardynała Prymasa Hlonda na powitanie J.E. księdza Kardynała Legata a letare na Synod Plenarny w Częstochowie, wygłoszona w Jasnogórskiej Bazylice dnia 23 sierpnia 1936

Biskupi polscy do papieża Piusa XI - 24.08.1936

Prośba Ojców Synodu Plenarnego o ogłoszenie dogmatu Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny - 06.09.1936

Petycja biskupów polskich do Stolicy Apostolskiej w sprawie kanonizacji papieża Innocentego XI - 06.09.1936

Notatki kard. Augusta Hlonda poczynione na egzemplarzach professio fidei catholicae

Notatki kard. A. Hlonda na prośbie biskupów do Piusa XI

Pismo ks. Stefana Durzyńskiego dot. bł. Kingi - 24.07.1932

Biskupi polscy do Piusa XI w sprawie kanonizacji bł. Kingi - 06.09.1936

Episkopat polski do biskupów Hiszpanii - 06.09.1936

Episkopat polski do biskupów Hiszpanii - przekład polski - 26.08.1936

Orędzie Episkopatu Polski w sprawie I Synodu Plenarnego - [brak daty]

Orędzie Episkopatu Polski z okazji I Synodu Plenarnego /Tekst poprawiony przez kard. A. Hlonda/

Ks. Henryk Zborowski do o. Piusa Przeździeckiego - 28.07.1938

III. KORESPONDENCJA WOJENNA KARD. AUGUSTA HLONDA 1941-1942

Kard. August Hlond do kard. Domenico Jorio - 29.01.1941

Kard. August Hlond do Mons Valerio Valeri - 29.01.1941

Załącznik: Pismo kard. A. Hlonda do Mons Valerio Valeri w sprawie aresztowania ks. J. Schiesa - 29.01.1941

Kard. August Hlond do nuncjusza Valerio Valeri - 03.02.1941

Zygmunt i Stefania Zyznowscy do kard. Augusta Hlonda - 11.02.1941

Kard. August Hlond w sprawie wydania raportu o Kościele w Polsce /w j. angielskim i hiszpańskim/ - 10.02.1941

M. Henry Mathon do kard. Augusta Hlonda - 13.04.1941

Kard. Carlo Salotti do kard. Augusta Hlonda - 14.02.1941

Ks. Henryk Paruzel do kard. Augusta Hlonda - 16.02.1941

Kard. August Hlond do ks. H. Paruzela OMI - 05.03.1941

Dyrektor generalny „Des offices polonais” en France do kard. Augusta Hlonda - 11.03.1941

O. Efrem z Kcyni do kard. Augusta Hlonda - 28.03.1941

Kard. August Hlond do o. Efrema z Kcyni - 21.04.1941

Kard. August Hlond do ks. Piotra Chodniewicza - 27.02.1941

Ks. Józef Kołodziejczyk do kard. Augusta Hlonda - 01.04.1941

Marian Lisiewski do kard. Augusta Hlonda - 02.04.1941

Kard. August Hlond do Mariana Lisiewskiego - 29.04.1941

Danuta Drużbicka do kard. Augusta Hlonda - 02.04.1941

Kard. August Hlond do Danuty Drużbickiej - 28.04.1941

Ks. J. Helligenstein do kard. Augusta Hlonda - 02.04.1941

Feliks Chiczewski do kard. Augusta Hlonda - 03.04.1941

Mons. Filippo Bernardini do kard. Augusta Hlonda - 04.03.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 23.04.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. Augusta Hlonda - 06.04.1941

Kard. August Hlond do ks. Stanisława Janasika - 21.04.1941

Ks. Franciszek Forecki do kard. Augusta Hlonda - 07.04.1941

Pismo kard. Augusta Hlonda w sprawie wyjazdu ks. F. Foreckiego do Brazylii - 18.04.1941

Piotr Jasiok do kard. Augusta Hlonda - 07.04.1941

Maksymilian Jasiok do kard. Augusta Hlonda - 07.04.1941

Kard. August Hlond do Maksymiliana Lasoka i Piotra Jasioka - 24.04.1941

Leonard Kociemski do kard. Augusta Hlonda - 09.04.1941

Kard. August Hlond do Leonarda Kociemskiego - 05.05.1941

Ks. Feliks Rozynek OMI do kard. Augusta Hlonda - 22.04.1941

Aniela Langner do kard. Augusta Hlonda - 09.04.1941

Ks. Antoni Baraniak do Anieli Langner - 07.05.1941

Giovanni Battista Montini do kard. Augusta Hlonda - 26.04.1941

Kajetan Morawski do kard. Augusta Hlonda - 11.04.1941

Ks. A. Pittas i ks. A. Syski do kard. Augusta Hlonda - 25.04.1941

Przekaz banku „Societe generale” dla kard. Augusta Hlonda - 25.04.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. Augusta Hlonda - 16.04.1941

Maria Winowska do kard. Augusta Hlonda - Wielka Sobota 1941

Marian Lisiewski do kard. Augusta Hlonda - 27.04.1941

Ks. Eusebio M. Vismara SDB do kard. Augusta Hlonda - Wielkanoc 1941

S. Gertruda Liebertówna do kard. Augusta Hlonda - 10.03.1941

Kard. August Hlond do s. Gertrudy Liebertówny - 24.04.1941

Ks. Pietro Ricaldone SDB do kard. Augusta Hlonda - 28.04.1941

Ks. Józef Gawlina do kard. Augusta Hlonda - 20.04.1941

Ks. Głażewski do kard. Augusta Hlonda - 21.04.1941

Stefania Jędrzejowska do kard. Augusta Hlonda - 24.04.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 07.06.1941

O. Theodore Laboure O.M.I. do kard. Augusta Hlonda - 24.04.1941

Mons. Solages do kard. Augusta Hlonda - 26.04.1941

Amelia Atlas do kard. Augusta Hlonda - 27.04.1941

Kard. August Hlond do s. Innocenty Bornini FMA - 26.04.1941

Ks. Pietro Tirone SDB do kard. Augusta Hlonda - 28.04.1941

Czesław Urbański do kard. Augusta Hlonda - 28.04.1941

Kard. August Hlond do przedstawicieli Irlandii - 29.04.1941

Rene Raynal do kard. Augusta Hlonda - 28.04.1941

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 07.05.1941

Stefan Grentza do kard. Augusta Hlonda - 30.04.1941

Charles Kolb do kad. Augusta Hlonda

- 19.12.1940
- 07.04.1941

Kard. August Hlond do Mons. Charles Kolb - [brak daty]

Przekład francuski - 29.04.1941

Maria Leopoldus Braun do kard. Augusta Hlonda - Zesłanie Ducha Świętego 1941

Kard. August Hlond do Mons. Valerio Valeri - 25.04.1941

Ks. Eugeniusz Pogorzelski do ks. Antoniego Baraniaka - 16.05.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. Augusta Hlonda - 18.07.1941

Ks. Czesław Czartoryski TChr do kard. A. Hlonda - 04.02.1941

Jan Luc do kard. Augusta Hlonda - 15.06.1941

Ks. Antoni Deryng do kard. Augusta Hlonda - 20.09.1941

- Załącznik 1: Curriculum vitae

Bibliography of Professor Dr. Antoni Deryng

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla Henryka i Marii Piaseckich - 19.09.1942

Bp Giorgio Fr.S.M. Grente do kard. Augusta Hlonda - 27.11.1942

Jan Kundegórski do ks. Antoniego Baraniaka - [brak daty]

M. C. Bertrand do ks. Antoniego Baraniaka - 04.02.1941

Janina Hlondowa do ks. Artura Słomki SDB - 11.02.1941

Ks. Czesław Wędzioch SAC do ks. Antoniego Baraniaka - 05.02.1941

Ks. Karol Brzezina do ks. A. Baraniaka

- 10.02.1941
- 20.02.1941

Załącznik: Lista osób, którym udzielono dopomogi doraźnej z rąk Jego Eminencji dla obozu w Argelès sur Ner

Ks. Karol Brzezina OMI do kard. Augusta Hlonda - 15.03.1941

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 23.04.1941

Ks. Antoni Baraniak do Jana Kundegórskiego - 08.03.1941

Ks. Jan Stachowski do ks. Antoniego Baraniaka - 13.05.1941

Maria Winowska do ks. Antoniego Baraniaka - 16.02.1941

Ks. Wojciech Rogaczewski do ks. Antoniego Baraniaka

- 27.05.1941
- 18.04.1941

Kard. August Hlond do ks. Wojciecha Rogaczewskiego - [brak daty]

Ks. Franciszek Jagła do ks. Antoniego Baraniaka - 10.06.1941

Ks. Paweł Furgoł do ks. Antoniego Baraniaka - 18.05.1941

Ks. Franciszek Forecki do ks.ks. A. Baraniaka i B. Filipiaka

- [brak daty]
- 24.01.1941
- 27.01.1941
- [brak daty]
- 11.03.1941
- 18.04.1941

Kard. A. Hlond do kl. Maksymiliana Lasoka

- 29.08.1940
- 25.09.1940
- 25.05.1943

Kard. August Hlond do Feliksa Chiczewskiego

- 11.09.1940
- 10.10.1941

Kard. August Hlond do abpa Alfredo Silva Santiago - 07.10.1942

IV. KORESPONDENCJA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1926-1948

Kard. A. Hlond do przełożonej generalnej S.S. Pasterek

- 03.01.1927
- 08.01.1927
- 11.05.1928
- 21.06.1928
- 21.09.1928
- 26.02.1930
- 28.12.1934 [1]
- 28.12.1934 [2]
- 28.12.1934 [3]
- 28.12.1934 [4]
- 07.10.1936

Kard. A. Hlond do kard. L. E. Dubois - [brak daty]

Bp Emanuel Chaptal do /kard. A. Hlonda/ biskupów francuskich - 14.10.1927

Kard. A. Hlond do Mons. Benjamina Roland-Cosselin - 19.01.1934

Stefan Krawczyk do kard. A. Hlonda - 31.03.1932

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Generalnego Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu przy kolegiacie św. Anny w Krakowie - 18.07.1946

Kard. A. Hlond do bpa St. Wyszyńskiego - 30.03.1946

Kard. August Hlond do ks. Eugeniusza Chylaka - 01.04.1947

[Dekret dla ks. E. Chylaka] - 22.04.1947

- Załącznik: Objaśnienie dotyczące dokumentów

Ks. Włodzimierz Prokopiv do kard. Augusta Hlonda - [brak daty]

Eugeniusz Misiło do ks. St. Kosińskiego - 04.10.1988

Kard. A. Hlond do ks. Michała Zawadzkiego - 25.05.1948

Władysław Wolski do Michała Rota Żymierskiego - 31.05.1948

- Załącznik 1: Komunikat urzędowy Episkopatu Polskiego do wszystkich Wielebnych Księży Kapelanów Wojskowych - 24.05.1948

Władysław Wolski do bpa Zygmunta Choromańskiego - 31.05.1948

V. KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1985-1988

S. Hiacynta norbertanka do ks. St. Kosińskiego - 07.06.1985

Ks. Bolesław Trafalski do ks. St. Kosińskiego - 06.11.1985

Kazimierz Hempel do ks. Bronisława Kanta SDB - 07.02.1988

Dr Jan Andrzej Hempel: wyjątek ze wspomnień

Ks. Artur Słomka SDB do ks. Augustyna Dziędziela SDB - 03.03.1988

Ks. Stanisław Kubacki SDB do ks. St. Kosińskiego - 23.11.1988

Uroczystość św. Michała Archanioła 29.09.1946 w Bazylice - Warszawie - 02.11.1988

Przemówienie J.Em. Ks. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda na Urocz. Św. Stanisława Kostki w Bazylice w Warszawie /13 XI/ 1947 roku na mszy św. szkolnej g. 9.00

W sprawie Władysława Jabłonowskiego i jego akcji w Watykanie

Dotyczy notatki o Władysławie Jabłonowskim i o jego akcjach na terenie Watykanu w związku z nominacją A. Hlonda na arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego w 1926 roku

Notatka biograficzna dot. Władysława Jabłonowskiego pióra tejże Zofii Pstrokońskiej

Ks. St. Kosiński SDB do ks. prof. M. Banaszaka - 28.01.1986

Komunikat o zbiorze materiałów źródłowych zwanych Acta Hlondiana


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2066 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone