Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 4

Tom V, Część 4 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1969

 

Nota bibliograficzna

I. LISTY OD SEKRETARIATU STANU I KONGREGACYJ RZYMSKICH

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 24.05.1932

Do ks. A. Hlonda Adm. Apost. w sprawie seminarium - 11.12.1924

Kard. Sincero do kard. A. Hlonda - 18.05.1933

II. LISTY OD NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Nuncjusz Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda

- 21.03.1929
- 24.12.1932
- 16.04.1936

III. LISTY OD EPISKOPATU POLSKI

Bp St. Adamski do kard. A. Hlonda

- 05.12.1933
- 28.09.1934
- 24.06.1936
- 15.09.1938
- 20.10.1938

Bp Fr. Barda do kard. A. Hlonda - 28.06.1937

Kapituła Lwowska Obrz. Gr. Do kard. A. Hlonda - 04.01.1930

Bp K. Bukraba do kard. A. Hlonda - 02.12.1936

Bp Mikołaj Czarnecki CSSR do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 13.08.1931

Bp Konstanty Dominik do kard. A. Hlonda

- 16.03.1936
- 22.06.1937

Bp Józef Gawlina do kard. A Hlonda

- 04.11.1935
- 07.08.1936
- 29.09.1936
- 24.11.1936
- 06.05.1937
- 24.08.1937
- 10.11.1937
- 03.08.1938
- 21.03.1939
- 22.04.1939

Bp Wł. Jasiński do kard. A. Hlonda - 05.04.1937

Kard. A. Kakowski do kard. Hlonda

- 05.10.1932
- 03.03.1935
- 09.11.1936
- 24.05.1937
- 19.02.1938

Bp Jozafat Kocyłowski do kard. A. Hlonda - 04.11.1926

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 09.08.1937

Bp Jan Lorek do kard. A. Hlonda - 06.08.1938

Bp Zygmunt Łoziński do kard. A. Hlonda - 28.02.1928

Bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda

- 27.12.1928
- 25.06.1929
- 01.07.1930
- 21.10.1931
- 08.08.1934
- 27.12.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 29.12.1937

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda - 24.04.1932

Bp Karol Niemira do kard. A. Hlonda

- 21.07.1934
- 14.01.1936

Bp Anatol Nowak do kard. Hlonda - 17.10.1932

Abp J. A. Nowowiejski do kard. Hlonda - 14.01.1932

Bp Stanisław Okoniewski do kard. Hlonda

- 09.12.1930
- 12.12.1931

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda

- 02.05.1929
- 07.04.1938

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 25.10.1938

Abp A. Sapieha do kard. Hlonda

- 10.02.1927
- 07.03.1927
- 29.04.1927
- 31.08.1928
- 20.08.1928
- 31.10.1928
- 07.05.1932
- 08.03.1933
- 01.06.1935
- 05.03.1936 [1]
- 05.03.1936 [2]
- 10.07.1936
- Karta wizytowa - 08.09.1936
- 15.10.1936
- 20.08.1938
- 22.10.1938

Bp Franciszek Sonik do kard. A. Hlonda - 28.04.1937

Bp Adolf Szelążek do kard. Hlonda

- 24.06.1927
- 22.05.1928
- 24.05.1928
- 14.04.1937

Abp Metropolita A. Szeptycki Obrz. Gr. Do kard. A. Hlonda

- 06.11.1930
- 12.04.1937

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda

- 12.02.1929
- 10.03.1938

Bp Leon Wetmański do kard. A. Hlonda - 15.02.1937

IV. LISTY OD EPISKOPATU ZAGRANICZNEGO

Bp M. Besson do kard. A. Hlonda

- 10.04.1932
- 19.03.1927

Abp Michele D’Herbigny do kard. A. Hlonda - 31.05.1932

V. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA ŚWIECKIEGO

Ks. Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 31.03.1928

Ks. Borkowski do kard. A. Hlonda - 08.01.1930

Ks. Aleksy Brasse do kard. A. Hlonda - 12.02.1930

Ks. Jan Czuj do kard. A. Hlonda - 11.12.1926

Ks. Walenty Gadowski do kard. A. Hlonda - 29.07.1930

Ks. W. Gieburowski do kard. A. Hlonda - 04.11.1930

Ks. Stefan Grelewski do kard. Hlonda - 06.12.1938

Ks. Jerzy Jaglarz do kard. A. Hlonda - 24.09.1932

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 20.01.1932
- 09.05.1934
- 18.11.1934
- 12.06.1935
- 04.11.1935
- 12.03.1936
- 27.03.1937
- 22.12.1937
- 05.01.1938

Ks. Zygmunt Kaczyński do kard. Hlonda - 01.02.1934

Ks. Michał Kordel do kard. Hlonda - 14.06.1929

[Odpowiedź kard. A. Hlonda]

Ks. Michał Kordel do kard. Hlonda - 03.12.1929

Ks. Władysław Korniłowicz do kard. A. Hlonda - 06.11.1932

Ks. J. Korzonkiewicz do kard. A. Hlonda

- 27.11.1927
- 20.12.1927
- 29.03.1928
- 05.06.1928
- 07.08.1928
- 18.10.1928
- 18.03.1929
- 26.04.1929
- 25.08.1929

[Odpowiedź kard. Hlonda - 29.08.1929]

Ks. Edward Kozłowski do kard. Hlonda - 10.02.1933

Ks. A. Kubik do kard. A. Hlonda - 06.07.1927

Ks. Karol Lubianiec do kard. A. Hlonda - 29.11.1933

Robert Mader do kard. A. Hlonda - 11.01.1929

Ks. J. Młodochowski do kard. A. Hlonda - 09.11.1938

Ks. Henryk Nowacki do kard. A. Hlonda - 28.03.1928

Ks. Zygmunt Pilch do kard. A. Hlonda - 30.04.1928

Ks. Michał Śnigurowicz ob. gr. do kard. A. Hlonda - 18.07.1934

Ks. Stanisław Szulmiński SAC do Kancelarji Prymasa Polski - 06.09.1938

Ks. Stanisław Szulmiński SAC do kard. Hlonda - 20.09.1938

Ks. Szczepan Szydelski do kard. A. Hlonda

- 08.07.1931
- 25.01.1935

Ks. Antoni Szymański Rektor KUL do kard. A. Hlonda - 10.02.1932

Ks. Michał Wyszyński do kard. Hlonda - 02.09.1938

Ks. Prał. T. Zakrzewski do kard. A. Hlonda

- 04.06.1928
- 18.12.1930
- 28.02.1931

Ks. Minister Żongołowicz do kard. A. Hlonda - 30.04.1936

[Odpowiedź kard. Hlonda - 16.05.1936]

VI. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA ZAKONNEGO

Ks. Paweł Albera SDB Przeł. Gen. Tow. Sal. do ks. Augusta Hlonda, Inspektora Prow. węg-niem - 10.1920

Ks. Teodor Kurpisz SDB do kard. A. Hlonda - 10.10.1930

Ks. W. Kwiatkowski C.R. do kard. Hlonda - 24.03.1937

O. Włodzimierz Ledóchowski S.J. do kard. A. Hlonda

- 10.11.1930
- 12.02.1932
- 31.07.1932
- 25.08.1932

Ks. Stanisław Pływaczyk SDB do kard. A. Hlonda - 18.09.1929

O. Stanisław Sopuch S.J. do kard. A. Hlonda - 29.08.1929

VII. LISTY OD RODZINY

Ks. Antoni Hlond do kard. A. Hlonda - 30.03.1928

VIII. LISTY OD SIÓSTR ZAKONNYCH

Alicja Byszewska do kard. A. Hlonda

- 26.09.1936
- 12.01.1937

IX. LISTY OD PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Konsul Generalny w Bytomiu do kard. A. Hlonda - 16.12.1926

Aleksander Ładoś Konsul Generalny w Monachium do kard. A. Hlonda - 15.01.1931

Alfred Poniński do kard. Hlonda - 10.06.1933

Min. W.I.O.P. W. Świętosławski do kard. A. Hlonda

- 04.12.1936
- 19.05.1936

August Zaleski do kard. A. Hlonda - 23.12.1926

X. LISTY OD LUDZI ŚWIECKICH

Prof. Leopold Caro do kard. A. Hlonda

- 10.11.1933
- 20.12.1933

Stanisława z Szemiothów Cywińska do kard. A. Hlonda - 24.03.1938

Kazimierz Czartoryski do kard. A. Hlonda

- 29.05.1930
- 20.06.1930

Witold Czartoryski do kard. A. Hlonda - 12.09.1930

Książę Seweryn Czetwertyński do kard. A. Hlonda - 17.01.1934

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 13.02.1930
- 20.02.1930
- 29.11.1930
- 23.05.1931
- 06.10.1931
- 10.03.1932
- 05.04.1932
- 22.07.1933
- 07.04.1935
- 12.08.1939

Maria Jeleńska, Przewodnicząca Kat. Związku Kobiet w Wilnie do kard. Hlonda w sprawie Unii - 08.07.1933

Tadeusz Łubieński do kard. A. Hlonda - 20.03.1930

Współpraca ziemiaństwa w Akcji Katolickiej /wg. T. Łubieńskiego/

T. Łubieński do kard. Hlonda

- 01.04.1930
- 11.04.1930
- 07.06.1930
- 26.08.1930

Witold Maliszewski do kard. A. Hlonda - 23.05.1933

Feliks Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 22.08.1932

W. Popiel do kard. A. Hlonda - 06.11.1933

Lola Prusowa do kard. A. Hlonda - 30.09.1930

Antoni Rostworowski do kard. Hlonda - 22.05.1930

Stanisław Sedlaczek do kard. A. Hlonda - 09.01.1932

Henryk Skirmuntt do kard. A. Hlonda 

- 17.10.1929
- 05.01.1930
- 17.01.1933

Dr V. Vilinskij do kard. A. Hlonda - 13.02.1934

Andrzej Wierzbicki do kard. A. Hlonda - 02.11.1929

Sekretariat Premiera dr Helda do kard. A. Hlonda - 30.03.1932

List posła francuskiego /E. Miernitz ?/ do kard. Hlonda - 19.08.1932

XI. LISTY OD INSTYTUCYJ KOŚCIELNYCH

Drukarnia i księgarnia św. Wojciecha do kard. Hlonda - 27.06.1927

Redakcja Przeglądu Katolickiego do kard. Hlonda w sprawie ankiety na temat spraw Unii w Polsce - 02.12.1932

Zarząd Przygotowania do A.K. w Szymanowie do kard. A. Hlonda - 20.01.1936

XII. LISTY DOTYCZĄCE OSOBY KARD. HLONDA

LISTY DOTYCZĄCE KARD. HLONDA ZA ŻYCIA

Ks. A. Baraniak Sekretarz kard. A. Hlonda do ks. Piotra Ricaldone Generała Tow. Sal. - 19.04.1935

Ks. A. Baraniak do ks. Bianchi SDB - 30.01.1946

Ks. Bolesław Filipiak audytor Roty do ks. P. Tirone - 31.01.1948

List Lucido Pio SDB do ks. Piotra Tirone w sprawie powrotu kard. A. Hlonda do Polski - 16.08.1945

Ks. Jerzy Ring SDB do ks. Pawła Albery Przeł. Gen. Tow. Sal - 12.08.1921

Mons. Tardini do ks. Franciszka Tomasetti SDB Prokuratora Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego - 07.10.1944

LISTY ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ KARDYNAŁA A. HLONDA

Ks. G. Antal SDB do ks. P. Ricaldone Gen. To. Sal. - 25.10.1948

Ks. Antoni Hlond do ks. P. Tirone SDB - 03.11.1948

Ks. Bolesław Filipiak do ks. Piotra Tirone - 28.10.1948

Ks. Antoni Dworak SDB do ks. Stan. Rokity SDB - 28.10.1948

Ks. Inspektor Stanisław Rokita SDB z podziękowaniem za kondolencje do ks. A. Dvoraka Inspektora Prowincji Tow. Sal. w Pradze - 06.11.1948

Z listu ks. Stanisława Rokity, Inspektora Tow. Sal. Prow. Półn. Do ks. Jana Ślósarczyka Insp. Tow. Sal. Prow. Poł - 12.11.1948

Ks. Jan Ślósarczyk SDB do ks. A. Baraniaka - 18.10.1948

Prof. Adam Vetulani do bpa J. Groblickiego - 28.11.1967

Ks. Abp Antoni Baraniak do prof. Adama Vetulaniego - 31.01.1968

LISTY DOTYCZĄCE POŚREDNIO KARD. A. HLONDA

Ks. Stanisław Janasik do ks. A. Baraniaka Sekretarza Kard. A. Hlonda - 02.05.1935

Ks. M. Kordel do kapelana kard. A. Hlonda - 12.01.1930

Ks. Tomasz Kopa SDB do ks. Jana Kasprzyka SDB - 11.12.1929

Feliks Maria Nowowiejski do ks. St. Kosińskiego SDB - 23.01.1964

Ks. Czesław Wojciechowski do ks. Kaczyńskiego Z. - [brak daty]

Ks. Kanonik Henryk Zborowski do ks. Wł. Korniłowicza - 17.11.1932

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 28.11.1932]

XIII. TELEGRAMY

Telegram Związku Byłych Wychowanek Sióstr Urszulanek - 21.08.1929

Telefonogram Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego do Szkoły Mechanicznej ks. ks. Salezjanów w Łodzi - 25.10.1948


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2042 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone