Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 7

Tom V, część VII - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1929-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks treści w części siódmej T. V korespondencji z kard. A. Hlondem Prymasem Polski

Wykaz źródeł materiałów zawartych w T. V cz. VII-mej „Acta Hlondiana”

I. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM /PODZIĘKOAWNIE W ZWIĄZKU Z LISTAMI PASTERSKIMI:

1. „W SPRAWIE PRZESILENIA GOSPODARCZEGO” - POZNAŃ, 24.09.1931

2. „O ZADANIACH KATOLICYZMU WOBEC WALKI Z BOGIEM” - POZNAŃ 10.02.1932

Ks. Dr Albert Steuer do kard. A. Hlonda - 25.11.1931

Redakcja tygodnika „Schoenere Zukunpt” do kard. A. Hlonda - 01.12.1932

Bp Antoni Szlagowski do kard. A. Hlonda - 02.02.1931

Prof. Oswald Balzer do kard. A. Hlonda - 11.04.1932

Bp Stanisław Rospond, sufragan krakowski do kard. A. Hlonda - 25.11.1932

II. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM /PODZIĘKOWANIA/ W ZWIĄZKU Z LISTEM PAST. „O CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY ŻYCIA PAŃSTWOWEGO” - GNIEZNO 23.04.1932

1. LISTY EPISKOPATU POLSKIEGO

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 03.05.1932

Bp Jan Buczko do kard. A. Hlonda - 06.05.1932

Bp Polowy Stanisław Gall do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Bp Michał Godlewski do kard. A. Hlonda - 05.05.1932

Abp Romuald Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Bp Włodzimierz Bronisław Jasiński do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Bp Paweł Kubicki sufr. Sandomierski do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 04.05.1932

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 06.05.1932

Abp Piotr Mańkowski, bp kamieniecki do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

Bp Kazimierz Michalkiewicz sufr. wileński do kard. A. Hlonda - 06.05.1932

Bp Antoni Julian Nowowiejski, bp płocki do kard. A. Hlonda - 04.05.1932

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 06.05.1932

Abp Adam Stefan Sapieha do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

Bp Czesław Sokołowski do kard. A. Hlonda - 28.04.1932

Abp Andrzej Szeptycki, metrop. lwowski ob. gr. kat. do kardynała Augusta Hlonda - 07.05.1932

Bp Antoni Szlagowski do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Bp Kazimierz Tomczak sufr. łódzki do kard. A. Hlonda - 04.05.1932

Bp Wincenty Tymieniecki do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Bp Leon Wetmański sufr. płocki do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

2. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO I ZAKONNEGO

O. Edmund Elter T.J. do kard. A. Hlonda - 02.04.1932

Ks. Stanisław Janasik, Audytor Roty do kard. A. Hlonda - 05.05.1932

Ks. Władysław Korniłowicz do kard. A. Hlonda - 04.04.1932

Ks. Jan Korzonkiewicz do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Ks. Konstanty Michalski Rektor UJ do kard. A. Hlonda - 14.05.1932

Ks. Franciszek Mirek do Kancelarii Prymasa Polski

- 28.04.1932
- 29.04.1932

Ks. Stefan Leon Skibniewski do kard. A. Hlonda - 04.05.1932

Ks. Nikodem Mędlewski do ks. Kan. Alberta Steuera - 28.04.1932

Kan. Steuer Albert do kard. A. Hlonda

- 13.05.1932 [1]
- 13.05.1932 [2]

Ks. Dr Szczepan Szydelski do kard. A. Hlonda - 12.05.1932

Ks. Józef Takiniewicz do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. prał. Tadeusz P. Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 05.04.1932

Ks. Alfred Wróblewski do kard. A. Hlonda - 23.04.1932

Przełożona klasztoru Sacré-Coeur w Polskiej Wsi do kard. A. Hlonda - 15.06.1932

Ks. Zdzisław Zakrzewski, proboszcz par. Dolsk do kard. A. Hlonda - 05.06.1932

3. LISTY OD EPISKOPATU POLSKI

Kard. A. Hlond do biskupów zagranicznych i kardynałów - 09.06.1932

Antoni Bauer, arcybiskup Zagrzebia do kard. A. Hlonda - 19.06.1932

Kard. G. Granito di Belmonte do kard. A. Hlonda - 25.07.1932

Kard. Adolf Bertram abp Wrocławia do kard. A. Hlonda - 25.05.1932

Kard. Henryk Binet abp Besançon do kard. A. Hlonda - 10.06.1932

Bp Franz Rudolf Bornewasser, biskup Trewiru do kard. A. Hlonda - 25.06.1932

Bp Wilhelm Berning, bp Osnabruok do kard. A. Hlonda - 27.05.1932

Kan. J. M. Buckx Wlk. Ap. Finlandii do kard. A. Hlonda - 25.07.1932

Bp Józef Carsky Adm. Ap. Koszyc do kard. A. Hlonda - 19.07.1932

Kard. Bonaventura Cerretti do kard. A. Hlonda - 20.06.1932

Abp Jean Chollet, arcybiskup Cambrai do kard. A. Hlonda - 26.06.1932

Abp Wilhelm Marek Duke abp Vancouver /Kanada/ do kard. A. Hlonda - 19.09.1932

Ks. Michał Faulhaber abp Monachium do kard. A. Hlonda - 21.05.1932

Bp Antoni Fetser, bp Györ do kard. A. Hlonda - 07.06.1932

Kard. Andrzej Pröhwirth OP do kard. A. Hlonda - 23.05.1932

Abp Kaspar Klein abp Paderborn do kard. A. Hlonda - 27.05.1932

Bp Józef Kupka, biskup Brna do kard. A. Hlonda - 01.08.1932

Kard. Laurentio Lauri do kard. A. Hlonda - 22.07.1932

A. H. M. Kard. Lepicier do kard. A. Hlonda - 21.06.1932

Wik. Gen. Marquardt diec. warmińskiej do kard. A. Hlonda - 21.05.1932

Bp Jan Mikes bp Szomathely do kard. A. Hlonda - 09.06.1932

Abp Cesary Orsenigo, Nuncjusz Ap. W Berlinie do kard. A. Hlonda - 28.05.1932

Kard. Eugeniusz Pacelli do kard. A. Hlonda - 27.07.1932

Bp Antoni Papp, Adm. Ap. Munkacs do kard. A. Hlonda - 31.05.1932

Bp Ferdynand Pawlikowski bp Seckau do kard. A. Hlonda - 21.05.1932

Abp Leopold Prečan Abp Ołomuńca do kard. A. Hlonda - 25.05.1932

Bp Dominik Premus, sufr. zagrzebski do kard. A. Hlonda - 09.07.1932

Bp Gaston Antoni Rasneur, bp Tournai do kard. A. Hlonda - 18.06.1932

Kard. Rafael Karol Rossi do kard. A. Hlonda - 12.07.1932

Wilhelm kard. van Rossum do kard. A. Hlonda - 05.07.1932

Bp Grzegorz Rožman, bp Lublany do kard. A. Hlonda - 11.07.1932

Bp Ludwik Sebastian, bp Steyer /Spiry/ do kard. A. Hlonda - 16.07.1932

Kard. Juliusz Serafini do kard. A. Hlonda - 20.06.1932

Kard. Justynian Seredi, Prymas Węgier do kard. A. Hlonda - 16.07.1932

Bp Józef Srerbnič, bp Krk /Veglia/ do kard. A. Hlonda - 01.07.1932

Bp Ludwik Szmrecsányi, abp Eger do kard. A. Hlonda - 10.06.1932

Abp Vasallo-Torregrossa Albert, Nuncj. Ap. W Bawarii do kard. A. Hlonda - 19.05.1932

Abp Andrzej Villerabel, abp Rouen do kard. A. Hlonda - 20.07.1932

4. LISTY OD PRZEDSTAWICIELI WŁADZ POLSKICH

Ignacy Mościcki, Prezydent RP do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Józef Beck, Minister Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

Jan Faustyniak do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Jan Stanisław Jankowski do kard. A. Hlonda - 03.05.1932

Tadeusz Stanisław Grabowski do kard. A. Hlonda - 27.05.1932

Janusz Jędrzejewicz do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Kaucki wicewoj. pozn. do kard. A. Hlonda - 25.06.1932

Jan Piłsudski do kard. A. Hlonda - 13.05.1932

Aleksander Błażej Prystor do kard. A. Hlonda - 11.05.1932

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 03.05.1932

Michał Róg poseł na Sejm do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Roman Rybarski do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Roman Rybarski w imieniu Klubu Narodowego do kard. A. Hlonda - 12.05.1932

Władysław Skrzyński Amb. Przy St. Ap. do kard. A. Hlonda - 13.06.1932

Walery Sławek do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Kazimierz Świtalski do kard. A. Hlonda - 06.05.1932

August Zaleski do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

Minister Pracy i Opieki Społecznej do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

5. PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ NAUKI I SZTUKI

Kazimierz Bartel do kard. A. Hlonda - 01.05.1932

Rektor Akademii Górniczej inż. Z. Bielski do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Prof. Emil Godlewski do kard. A. Hlonda - 18.05.1932

Prof. Aleksander Januszkiewicz Rektor Uniw. Stef. Batorego do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Prof. Kazimierz Kostaniecki do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

Ks. Józef Kruszyński, Rektor KUL do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Prof. Stanisław Kutrzeba do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

Rektor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Rektor Politechniki Warszawskiej do kard. A. Hlonda - 28.04.1932

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Prof. Jan Sajdak do kard. A. Hlonda - 28.04.1932

Prof. Inż. Gabriel Sokolnicki, Rektor Politechniki Lwowskiej do kard. A. Hlonda - 14.05.1932

Prof. Bohdan Winiarski do kard. A. Hlonda - 08.05.1932

6. LISTY OD OSÓB PRYWATNYCH I ORGANIZACYJ KATOLICKICH

August Cieszkowski do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Witold ks. Czartoryski do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Prof. Edward Dubanowicz do kard. A. Hlonda - 03.05.1932

Gen. Bryg. Stanisław Kozicki do kard. A. Hlonda - 01.05.1932

Zofia Lipska do kard. A. Hlonda - 01.06.1932

Andrzej Lubomirski do kard. A. Hlonda - 07.06.1932

Janusz ks. Radziwiłł do kard. A. Hlonda - 02.05.1932

Antoni Rostworowski do kard. A. Hlonda - 04.05.1932

Jerzy Ryx do kard. A. Hlonda - 29.04.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 23.05.1932

Józef Stemler do kard. A. Hlonda - 21.09.1932

Ks. Henryk Zborowski, Szef Kancelarii Prymasa Polski do Józefa Stemlera

- 01.10.1932
- 03.10.1932

Hieronim Tarnowski do kard. A. Hlonda - 30.04.1932

Wojciech Trampczyński do kard. A. Hlonda - 07.05.1932

7. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA I ŚWIECKICH NIE POLAKÓW

Kard. A. Hlond do Ministra Spraw Zagranicznych w Kopenhadze - 27.07.1932

Ks. John J. Burke do ks. Stanisława Janickiego - 21.09.1932

Otto Hergenrother do kard. A. Hlonda - 23.05.1932

L. Van Hulle do kard. A. Hlonda

- 18.05.1932
- 02.09.1932

Kard. A. Hlond do ks. L. Van Hulle - 05.09.1932

Charles Reibel do kard. A. Hlonda - 14.06.1932

Ks. prał. Ignaz Seipel, Kanclerz Austrii do kard. A. Hlonda - 25.05.1932

Ks. minister Jan Sramek do kard. A. Hlonda - 01.06.1932

Eduard Souleez /?/ Deputowany Paryża do kard. A. Hlonda - 10.06.1932

Prof. Dr Józef Schrijnen do kard. A. Hlonda - 28.07.1932

III. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM W ZWIĄZKU Z ORĘDZIEM EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE UCHWAŁ I. POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO - WARSZAWA 01.01.1938

List kard. A. Hlonda do biskupów polskich - 07.02.1938

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 12.02.1938

Bp Grzegorz Chomyszyn ob. gr. - kat. do kard. A. Hlonda - 16.02.1938

Kard. A. Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 07.02.1938

Kard. A. Hlond do Metropolity A. St. Sapiehy - 18.02.1938

IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ I KONGREGACJAMI 1929-1948

Kard. Piotr Gasparri do kard. A. Hlonda - 30.06.1929

List z Sekretariatu Stanu Jego Świątobliwości Piusa XI do kard. Aleksandra Kakowskiego z okazji odbytego Synody Plenarnego w Częstochowie - 19.09.1936

Kard. E. Pacelli do kard. Aleksandra Kakowskiego - 15.05.1938

Kard. Giuseppe Pizzardo do kard. A. Hlonda - 11.08.1938

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 16.02.1946

Abp Filip Cortesi Nuncjusz Ap. do kard. A. Hlonda - 28.10.1946

Jan Chrzciciel Montini Substytut Sekretariatu Stanu do kard. A. Hlonda w sprawie nominacyj bpa M. Klemacza - 07.06.1948

Kard. A. Hlond do kard. Federico Tedeschini, datariusza J. ŚW. - 17.06.1948

Kard. A. Hlond do Św. Kongregacji Soboru - 22.07.1948

Kard. Eugeniusz Tisserant do kard. A. Hlonda

- 10.12.1946
- 12.01.1948

Kard. Eugeniusz Tisserant do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - 24.02.1949

V. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM 1930-1948

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 13.11.1934
- 01.02.1935

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda

- 26.02.1932
- 21.01.1935

Bp Kazimierz Bukraba do kard. A. Hlonda - 31.12.1934

Bp Marian Fulman do kard. A. Hlonda - 17.01.1935

Bp Pol. WP. Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 14.04.1937

Bp Włodzimierz Jasiński do kard. A. Hlonda - 29.12.1934

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 12.01.1935

Bp Augustyn Łosiński do kard. A. Hlonda - 31.12.1934

Bp Stanisław Kostka Łukomski do kard. A. Hlonda - 31.12.1934

Bp Antoni Julian Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 03.01.1934

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 11.01.1935

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda

- 29.12.1934
- 29.09.1938

Kard. A. Hlond do bpa Adolfa Szelążka - 11.01.1930

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 20.12.1934

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 15.01.1935

Kard. A. Hlond do bpów: Metr. E. Baziaka, kard. St. A. Sapiehy, bpa Jana Stepy i bpa Franciszka Bardy - 02.04.1948

Kard. A. Hlond do abpa Walentego Dymka - 24.07.1946

Kard. A. Hlond do kard. Pizzardo Giuseppe - 28.02.1948

Ks. Karol Milik Administrator Apostolski Śląska Dolnego do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Bp Grzegorz Rožman do kard. A. Hlonda - 10.06.1935

Kard. A. Hlond do bpa Lublany, Grzegorza Rožmana - 19.06.1935

Kard. Jerzy Mundelein, abp. Chicago do kard. A. Hlonda - 30.08.1939

Koncept odpowiedzi na list kard. J. Mundeleina w układzie ks. St. Durzyńskiego - 08.1939

Koncept odpowiedzi na list kard. G. Mundeleina w układzie ks. St. Durzyńskiego, poprawiony przez kard. A. Hlonda - 30.08.1939

Tekst odpowiedzi kard. A. Hlonda od kard. G. Mundeleina - 30.08.1939

VI. KORESPONDENCJA Z KARDYAŁEM A. HLONDEM - W SPRAWIE CERKWI W POLSCE I ZA GRANICĄ 1927-1939

Ks. bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 29.10.1927

Załącznik: Protest Episkopatu Polski w sprawie Zjazdu duchowieństwa i świeckich prawosławnych w Wilnie 1927 - 28.10.1927

Bp łucki Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 19.04.1939

Kard. A. Hlond do bpa Adolfa Szelążka - 24.04.1939

Włodzimierz Dworzaczek do kard. A. Hlonda - 26.02.1937

Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.03.1937

Dworzaczek Włodzimierz do kard. A. Hlonda

- 15.03.1937
- 02.01.1938

Ks. J. Lubelski do kard. A. Hlonda - 19.12.1937

Bolesław Podhorski do kard. A. Hlonda - 01.11.1937

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 04.11.1937]

Radca Poselstwa RP w Bukareszcie Poniński do kard. A. Hlonda

- 05.03.1936
- 26.03.1937

Odpowiedź kard. A. Hlonda - 09.04.1937

Kard. A. Hlond do hr. A. Ponińskiego - 28.01.1938

Alfred Emeryk Poniński do kard. A. Hlonda - 18.05.1938

Alfred Milewski poseł na Sejm do kard. A. Hlonda - 25.05.1939

Kard. A. Hlond do Alfreda Milewskiego - 03.06.1939

Antoni Deryng do kard. A. Hlonda - 17.05.1939

VII. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PAŃSTWA I OSÓB PRYWATNYCH 1932-1947

Kard. August Hlond do prof. Nikodema Pajzderskiego - 28.11.1932

Prof. Arturo Gatti do kard. A. Hlonda - 25.02.1939

A letter from Poland /list kard. A. Hlonda do L. T. Walkowicza/ [przekład angielski] - 20.10.1945

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 09.10.1946

Do kard. A. Hlonda w sprawie katolickiego stronnictwa - 14.10.1946

Zygmunt Modzelewski min. SZ do kard. A. Hlonda

- 31.05.1947
- 03.06.1947

VIII. KORESPONDECJA WOJENNA KARD. A. HLONDA

1. KORESPONDENCJA Z BISKUPAMI 1940-1945

Kard. A. Hlond do abpa Algeru, Augustyna Fernanda Laynaud

- [brak daty]
- 21.10.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Henryka Pla y Feniel abpa Toleda - 10.11.1941

Nuncjusz Ap. przy rządzie Vichy - Valerio Valeri do kard. A. Hlonda - 16.04.1943

Bp Lourdes et Tarbes, Jerzy Choquet do kard. A. Hlonda - 29.04.1943

Kard. Giuseppe Pizzardo do kard. A. Hlonda - 17.05.1943

Abp Pierre Durieux, abp Chambery do kard. A. Hlonda - 26.07.1943

Kard Luigi Maglione, Sekretarz Stanu do kard. A. Hlonda

- 20.01.1943
- 05.04.1943
- 19.08.1943

Aneks I: Sacra Paenitentiara Apostolica Officium de Indulgentis - 30.10.1943

Aneks II: Sacra Paenitentiara Apostolica Officium de Ildulgentiis

Aneks III: Obrazek z Matką Boża Częstochowską i wydrukowaną modlitwą na odwrocie, zatwierdzoną przez Piusa XII oraz opatrzoną „imprimatur” z 21.03.1944 z Wikariatu Rzymu przez wik. Gen. Alojzego Traglia

Kard Luigi Maglione, Sekretarz Stanu do kard. A. Hlonda - 20.04.1944

2. KORESPONDENCJA Z DUCHOWNYMI 1940-45

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 24.08.1940

Kard. A. Hlond do ks. Hieronima Goździewicza - 26.09.1940

Ks. Piotr Ricaldone Generał Tow. Sal. do kard. A. Hlonda - 17.04.1941

Ks. C. A. Maurin, laureat Akademii Francuskiej do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. A. C. Maurin, laureata Akademii Francuskiej [tekst polski] - [brak daty]

Tekst francuski - 13.11.1941

Kl. Rajmund Laroche /Zygmunt Woźniak/ do kard. A. Hlonda

- 25.10.1941
- 04.07.1943
- 30.07.1943

Kard. A. Hlond do alumna Rajmunda Laroche - [brak daty]

Odpowiedź ks. Antoniego Baraniaka - 05.08.1943

Diakoni J. Bystry, J. Zdebel i A. Stopa do kard. A. Hlonda - 22.04.1943

Ks. Antoni Baraniak do kard. A. Hlonda

- 19.04.1944
- 17.06.1944

Ks. Feliks Mussa SDB do kard. A. Hlonda - 27.08.1943

R. Galeazzi - list do kard. A. Hlonda - 29.09.1945

Rektor Instytutu Francuskiego do kard. A. Hlonda - 13.04.1945

Telegram do Ojca Efrema z Kcyni - 23.04.1945

3. KORESPONDENCJA Z SIOSTRAMI ZAKONNYMI 1941-45

Siostry ze Zgrom. SS. Dobrego Pasterza /Vancouver - USA/ do kard. A. Hlonda - 06.06.1941

Kard. A. Hlond do Sióstr Dobrego Pasterza w Vancouver B.C. /USA/ - 24.10.1941

Kard. A. Hlond do S. Czapiewskiej ze Zgrom. SS. Dobrego Pasterza - 10.11.1941

S. Maria Edmunda Cynkówna O.S.U. do kard. A. Hlonda - 11.04.1945

4. KORESPONDENCJA ZE ŚWIECKIMI 1941-45

Sudbus Tadeusz do kard. A. Hlonda - 17.08.1941

Kard. A. Hlond do Paula Lenza - Medoc

- 08.10.1941
- [brak daty]

Paul Lenz do kard. A. Hlonda - 1944

Aleksander Brzezinowicz /?/ do kard. A. Hlonda - 31.03.1943

Kard. A. Hlond do Aleksandra Brzezinowicza /?/ - 13.04.1943

Ks. Antoni Baraniak do P. Jakubowskiego - 27.04.1944

Uwagi kard. A. Hlonda poczynione na marginesach listów

- Na wizytówce J. Vilardich’a, zawiadamiającego o śmierci J.B. zaw. Kard. Vidal y Barraquer - 02.1944
- Na życzeniach przesłanych przez kard. Justyniana Seredi prymasa Węgier - 23.04.1944
- Na liście S. Marii Edmundy Cynkównej Urszulanki OSU z 11.04.1945

Książę Seweryn Czetwertyński do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Józef Potocki w sprawie kard. A. Hlonda - 06.1944

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ambasador Papee do Jego Eminencji Kardynała Prymasa Hlonda - 11.04.1945

[Odpowiedź kard. Hlonda - 14.04.1945]

Szczepan Sieja kompozytor do kard. A. Hlonda - 04.1945

Kard. A. Hlond do Szczepana Sieji, kompozytora - 04.06.1945

IX. KORESPONDENCJA Z OKAZJI ZGONU KARD. AUGUSTA HLONDA - 22.10.1948

Feliks Maria Nowowiejski do ks. Antoniego Hlonda - kondolencje z powodu zgonu kard. A. Hlonda - 29.10.1948

Eugene Hougardy do ks. Antoniego Baraniaka - 27.10.1948

Ks. Antoni Baraniak do Eugeniusza Hougardy - [brak daty]

Eugeniusz Hougardy do ks. Antoniego Baraniaka - 12.02.1949

Ks. Antoni Baraniak do Eugeniusza Hougardy - 11.04.1949

Ks. dr Antoni Baraniak Sekretarz kard. A. Hlonda do Barona Jean de Besusse, Amb. Francji w Warszawie - brak daty]

Z listów Leona Teofila Walkowicza do ks. Antoniego Baraniaka

- 16.12.1948
- 31.12.1948

Z listu ks. Antoniego Baraniaka do L. T. Walkowicza - 22.01.1949

O. Deshusses OSB do ks. Antoniego Baraniaka - 25.11.1948

Ks. Antoni Baraniak do O. J. Deshusses OSB w Hautecombe

- 09.01.1949
- [brak daty]
- 10.01.1949
- [brak daty]
- Telegramy

X. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARD. A. HLONDA

Prof. Wład. Abraham do bpa Stanisława Adamskiego - 06.01.1931

Bp Czesław Sokołowski, Adm. Ap. Diecezji Siedleckiej do bpa Nominata Ignacego Świrskiego, ord. diec. Podlaskiej - 06.05.1946

Ks. Stanisław Kobułecki, Kanclerz Kurii Adm. A. w Olsztynie do ks. dr Antoniego Baraniaka, przesyłając gazetę „Życie Olsztyńskie” z notatkami dotyczącymi kard. A. Hlonda - 06.07.1947

O. J. Deshusses OSB do ks. Antoniego Baraniaka - 30.07.1948

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski do ks. Antoniego Hlonda - 06.10.1957

Abp J. Benelli do abpa Bolesława Kominka w związku z albumem, wręczonym Pawłowi VI w 25-lcie istnienia organizacji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych - 13.11.1970


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2298 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone