Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 8

Tom V, część 8 - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1881-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks treści

Wykaz źródeł materiałów zawartych w t. V, cz. VIII-mej "Acta Hlondiana"

I. KORESPONDENCJA Z KURIĄ RZYMSKĄ I NUNCJATURĄ APOSTOLSKĄ W POLSCE 1928-1938

Nuncjusz Ap. abp Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 04.04.1928

Załącznik do listu nuncj. ap. Fr. Marmaggi'ego do kard. A. Hlonda - 19.03.1928

Kard. E. Pacelli do kard. Adolfa Bertrama, abpa Wrocławia - 30.06.1931

Kard. A. Hlond do Ojca św. Piusa XI - 09.03.1935

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda

- 29.01.1937
- 13.05.1937

Nuncjusz Ap. Filippo Cortesi do kard. A. Hlonda - 30.07.1937

Mons. Alfred Pacini do kard. A. Hlonda - 19.07.1938

Kard. Giuseppe Pizzardo do kard. A. Hlonda - 10.07.1938

II. KORESPONDENCJA Z BISKUPAMI POLSKIMI 1932-1939

Odpowiedź kard. A. Hlonda na telegram bpa A. Laubitza donoszący o umieszczeniu dzwonu "Wojciecha" we wieży bazyliki gnieźnieńskiej - 15.10.1932

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 06.04.1937

- Aneks 1
- Aneks 2

Ks. Ignacy Krauze, prefekt ap. w Chinach do kard. A. Hlonda - 30.10.1938

Statystyka Prefektury Apostolskiej Shuntehfu - Chiny Północne za rok 1937-1938

III. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 1934-1939

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Śródki SDB - -3.04.1928

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Hundta prob. w Krobi - 01.06.1928

Ks. Jan Sznurowacki do bpa Stanisława Adamskiego - 06.11.1934

Kard. A. Hlond do ks. Bronisława Mullera - 26.01.1936

Ks. Augustyn Binna do kard. A. Hlonda - 16.03.1937

Ks. Robert Mader do kard. A. Hlonda - 23.08.1937

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 29.07.1937

O. Stanisław Sopuch T.J. do kard. A. Hlonda - 04.05.1938

J. Dassonville SJ do kard. A. Hlonda - 19.03.1938

Ks. kan. Leon Formanowicz do kard. A. Hlonda - 13.05.1938

Załącznik do listu ks. L. Formanowicza do kard. A. Hlonda z dn. 13.05.1938 w sprawie księgi druków XV wieku

Ks. Leon Formanowicz do kard. A. Hlonda

- 06.07.1938
- 27.07.1938

P. Eliasz Wawrzyńczyk O.C.D. do kard. A. Hlonda - 06.07.1938

Ks. Franciszek Kuroń do Kancelarji Prymasa Polski - 08.08.1938

Ks. Stanisław Trzeciak do kard. A. Hlonda - 09.08.1938

Ks. Julian Cimaszkiewicz do kard. A. Hlonda - 23.07.1938

Odpowiedź Kancelarji Prymasa Polski - 03.08.1938

Ks. Julian Cimaszkiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 18.08.1938

Dr G. Moenius do kard. A. Hlonda - 09.08.1938

Ks. Jan Zieja do kard. A. Hlonda - 16.11.1938

Aneks do listu ks. J. Zieji do kard. A. Hlonda z 14.11.1938

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 16.11.1938

Ks. Wawrzyniec Gnutek do kard. A. Hlonda - 03.12.1938

O. Pius Przeździecki do kard. A. Hlonda - 19.04.1939

Pismo o. Piusa Przeździeckiego do Ojca św. Piusa XII w sprawie sprzedaży wot na cele obronne kraju w 1939

IV. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI PRYWATNYMI 1929-1939

1. KORESPONDENCJA Z JANEM HLONDEM, BRATEM KARD. A. HLONDA 1936-1937

Jan Hlond do swego brata kard. A. Hlonda

- 11.07.1938
- 25.07.1936
- 28.07.1938
- 14.11.1938

2. KORESPONDENCJA Z STEFANEM DĄBROWSKIM, PROFESOREM UNIW. POZN. - 1929-1938

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 01.11.1929
- 15.11.1929
- 1929?
- 23.07.1930

Zofia z Żółtowskich Dąbrowska do kard. A. Hlonda - 17.12.1930

List wspólny profesorów UJ do Adama Krzyżanowskiego, prof. UJ, posła na Sejm RP - w sprawie więźniów brzeskich - [brak daty]

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 06.12.1936
- 29.10.1938

3. KORESPONDENCJA Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ PAŃSTWOWYCH I INNYMI PRYWATNYMI OSOBAMI - 1932-1939

Roger Raczyński, woj. pozn. do kard. A. Hlonda - 04.03.1933

Maria Lossow, prezydentka Rady Wyższej Stow. Pań Miłosierdzia do kard. A. Hlonda

- 04.04.1932
- 03.05.1932

Aneks do listu dr St. Sławskiego z 16 XII 1937

Pismo M. Marchlewskiego, Posła RP w Meksyku o stanie Kościoła

Dr Stanisław Sławski do kard. A. Hlonda - 16.12.1937

Władysław Sobański do kard. A, Hlonda - 08.03.1938

Kazimiera Iłłakowiczówna do kard. A. Hlonda - 15.03.1938

Bolesław Podhorski do kard. A. Hlonda - 14.11.1938

Stanisław Miłaszewski do kard. A. Hlonda - 07.12.1938

Kazimierz Lipicki do kard. A. Hlonda - 21.12.1938

4. KORESPONDENCJA Z POLONIĄ ZAGRANICZNĄ 1937-1939

Józefa Linkiewiczówna do kard. A. Hlonda - 30.01.1937

Kard. A. Hlond do Józefy Linkiewiczównej - 01.04.1937

Dr Józef Orłowski do kard. A. Hlonda - 11.08.1937

Zarząd Główny Związku Polaków w Danii do kard. A. Hlonda - 01.10.1938

Przekład listu Związku Głównego Polaków w Danii skierowanego do kardynała Augusta Hlonda - 01.10.1938

A. Lebiedeva do kard. A. Hlonda - 02.01.1939

Do ks. dr Zygmunta Baranowskiego - "Wuja z Baranowa" /nadawca i autor listu nieznany/ - [brak daty]

5. KORESPONDENCJA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI I ŚWIECKIMI 1935-1939

Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego do kard. A. Hlonda - 31.05.1935

Komitet Główny Nauczycielskiej Pielgrzymki na Jasną Górę do kard. A. Hlonda - 19.01.1938

Koła Akademików Uniw. Pozn. do kard. A. Hlonda - 02.07.1938

Stowarzyszenie Piekarzy do kard. A. Hlonda - 08.03.1938

Polski Związek Zachodni do kard. A. Hlonda - 22.06.1938

Ks. Henryk Zborowski do Polskiego Związku Zachodniego w Czersku - 25.06.1938

Polacy-katolicy wsi Zahajce Małe /Wołyń/ do kard. A. Hlonda - 12.09.1938

6. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI PRYWATNYMI OBCEJ NARADOWOŚCI 1931-1939

Johann B. Dietl do kard. A. Hlonda - 27.08.1931

Antoni Krulatz do kard. A. Hlonda - 03.06.1933

Dr Egen Bertl do kard. A. Hlonda - 27.08.1934

Otto Hergenrother do kard. A. Hlonda - 20.12.1932

Baron Gustaw Armfelt do kard. A. Hlonda - 14.11.1937

- Aneks No -1. Mgr. Johannes Evang. Eric Muller
- Aneks No - 2. R. P. Wilhelm Meijerinck

Otto Forst-Battaglia do kard. A. Hlonda - 14.07.1938

Paul Lenz do kard. A. Hlonda - 12.11.1938

Raffaele Travaglini do kard. A. Hlonda - 06.12.1938

7. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA POŚREDNIO KARD. A. HLONDA I SPRAW KOŚCIELNYCH W POLSCE 1919-1937

Kazimierz Chłapowski do ks. abpa Edmunda Dalbora - 08.04.1919

Bp Stanisław Łukomski do Romana Dmowskiego - 21.09.1926

Roman Dmowski do ks. bpa Stanisława Łukomskiego - w odpowiedzi na list z 21 IX 1926 - 24.09.1926

Ks. Aleksy Brasse do ks. dr Antoniego Baraniaka - 18.03.1936

Michał Wierusz Kowalski do nieznanego adresata - 10.05.1936

Władysław Deptuła do ks. Bolesława Filipiaka - w sprawie autoryzacji przemówienia kard. A. Hlonda wygłoszonego w Częstochowie 18.9.1937 - 13.11.1947

V. KORESPONDENCJA ZWIĄZANA Z LISTAMI PASTERSKIMI KARD. A. HLONDA

1. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z LISTEM PASTERSKIM: "Z ŻYCIA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO" - POZNAŃ, 12 III 1935

a) Listy Episkopatu Polski

Bp Bernard Dembek do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda

- 02.06.1934
- 28.05.1934

Bp Paweł Kubicki do kard. A. Hlonda - 02.04.1935

Bp Grzegorz Łakota obrz. gr-kat. do kard. A. Hlonda - 03.04.1935

Bp Augustyn Łosiński do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

Bp Karol Niemira do kard. A. Hlonda - 02.04.1935

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

Bp Czesław Sokołowski do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 02.04.1935

Abp Andrzej Szeptycki obrz. gr-kat. do kard. A. Hlonda - 31.03.1935

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 11.04.1935

Bp Wojciech Tomaka do kard. A. Hlonda - 07.04.1935

Bp Leon Wetmański do kard. A. Hlonda - 31.03.1935

Ks. Antoni Zimniak, wik. gen. diec. częstochowskiej do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

b) Listy Episkopatu zagranicznego

Marian Blaha, bp Bańskiej Bystrzycy do kard. A. Hlonda - 07.05.1935

Josef Carsky, bp koszycki do kard. A. Hlonda - 04.04.1935

Kard. Michał Faulhaber do kard. A. Hlonda - 08.04.1935

Bp Karol Kmetko, bp Nitry do kard. A. Hlonda - 05.04.1935

c) Listy duchowieństwa i sióstr zakonnych

Ks. Franciszek Mirek do kard. A. Hlonda - 10.04.1935

Dr Michael Pfliegler do kard. A. Hlonda - 1935

Ks. kan. Albert Steuer do kard. A. Hlonda - 03.04.1935

S. Maria Józefa Twarowska, s. wizytka do kard. A. Hlonda - 22.04.1936

d) Listy osób prywatnych

Adam Głażewski do kard. A. Hlonda - 07.04.1935

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet do kard. A. Hlonda - 16.04.1935

Stanisław Runge, rektor UP do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

K. Krzeczowski, kierownik biblioteki SGH w Warszawie - 14.01.1936

Dr Michał Pollak, kurator okręgu szkol. do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

Władysław Skrzyński do kard. A. Hlonda - 11.04.1935

Prof. Henryk Ułaszyn do Kancelarii Prymasa Polski - 03.04.1935

Stanisław Zieliński do kard. A. Hlonda - 05.04.1935

Adam Żółtowski do kard. A. Hlonda - 05.04.1935

Leon Żółtowski do kard. A. Hlonda - 07.04.1935

Do kard. A. Hlonda z podziękowaniem za List Pasterski - 04.04.1935

e) Listy Redakcyj Katolickich

Redakcja "Ecclesia Korrespondenz" do kard. A. Hlonda - 05.04.1935

Redakcja "Der Laie in der Kirche" do kard. A. Hlonda - 10.04.1935

Redakcja "Theologisch-Praktischen Quartalschrift" do kard. A. Hlonda - 15.04.1935

O. Józef Kirchmaier S.J. do kard. A. Hlonda - 10.04.1935

2. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z LISTEM PASTERSKIM: "O KOŚCIELNYCH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH" - POZNAŃ, 10 X 1935

a) Listy biskupów zagranicznych

Bp Marian Blaha z Banskiej Bystrzycy do kard. A. Hlonda - 21.01.1936

Józef Carsky, bp Koszyc do kard. A. Hlonda - 20.01.1936

Dr Franciszek Hartz, prałat pilski do kard. A. Hlonda - 18.01.1936

Kard. Teodor Initzer do kard. A. Hlonda - 20.01.1936

Józef Kupka, bp Brna do kard. A. Hlonda - 03.02.1936

Bp Jan Erik Muller, wikariusz ap. w Szwecji do kard. A. Hlonda - 12.12.1935

Bp Ferdynand Rott, biskup z Veszprem do kard. A. Hlonda - 28.02.1936

Bp Ludwik Sebastian, bp Spiry do kard. A. Hlonda - 25.01.1936

Kard. Justynian Seredi do kard. A. Hlonda - 20.01.1936

Bp Ludwig Szmreesanyi, abp Egeru do kard. A. Hlonda - 23.01.1936

Iwan Jozef Tomazič, bp Mariboru do kard. A. Hlonda - 26.01.1936

Bp Józef Carevič, bp Dubrownika do kard. A. Hlonda - 11.02.1936

Bp Michał Pusič, bp Hvar'u do kard. A. Hlonda - 25.01.1936

Bp Franciszek Virag, bp Pięciu-Kościołów do kard. A. Hlonda - 25.01.1936

b) Listy Redakcyj i inne

Dr Karol Rudolf do kard. A. Hlonda - 31.01.1936

Dr Józef Eberle, red. "Schoenere Zukunf" do kard. A. Hlonda - 06.12.1935

O. Józef Kirchmaier S.J. do kard. A. Hlonda - 24.01.1936

Dr Stefan Wierczyński do kard. A. Hlonda - 03.12.1935

3. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z LISTEM PASTERSKIM "O KATOLICKIE ZASADY MORALNE" - POZNAŃ 29 II 1936

a) Listy Episkopatu i duchowieństwa

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 21.03.1936

Abp Andrzej Szeptycki obrz. gr-kat. do kard. A. Hlonda - 28.03.1936

Ks. Antoni Ludwiczak do kard. A. Hlonda - 21.03.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 24.03.1936]

Ks. Antoni Ludwiczak do ks. Henryka Zborowskiego - 27.03.1936

Ks. Emanuel Manassero SDB do kard. A. Hlonda - 03.04.1936

Ks. Antoni Łatka SDB do kard. A. Hlonda - 20.03.1936

Ks. prałat Jan Poskrobko do kard. A. Hlonda - 25.03.1936

Ks. Franciszek Woźnica do kard. A. Hlonda - 18.06.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 07.07.1936]

"Jubilat" spod Warszawy do kard. A. Hlonda - 21.03.1936

b) Listy osób prywatnych i innych

Seweryn Czetweryński do kard. A. Hlonda w związku z listem pasterskim "O katolickie zasady moralne" 1936 - 02.05.1936

Michał Kozłowski do kard. A. Hlonda - 23.04.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 02.05.1936]

Dr Tadeusz Lachowicz do kard. A. Hlonda - 09.05.1936

Dr Michał Pollak do kard. A. Hlonda - 24.03.1936

Maria Suchocka do kard. A. Hlonda - 31.03.1936

Joachim Stefan Bartoszewicz do kard. A. Hlonda - 04.04.1935

Wicewoj. pozn. Walicki do kard. A. Hlonda - 21.03.1936

Florian Świda do kard. A. Hlonda - 30.05.1936

[Koncept odpowiedzi ks. Zborowskiego - 12.06.1936]

Dr Stefan Wierczyński do kard. A. Hlonda - 27.03.1936

Erwin Więckowski do kard. A. Hlonda - 20.03.1936

Red. Józef Eberle do kard. A. Hlonda - 21.04.1936

Sekretariat Redakcji "La documentation catholique" do Sekretariatu Prymasowskiej Kancelarji w Poznaniu - 03.03.1936

4. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ KARD. A. HLONDA PT. "Z PRYMASOWSKIEJ STOLICY" - LISTY PASTERSKIE, POZNAŃ 1936. NAKŁ. NIAK, SS. 205.

Kard. Eugeniusz Pacelli do kard. A. Hlonda - 13.01.1937

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelli - 11.02.1937

Kard. Eugeniusz Pacelli do kard. A. Hlonda - 20.02.1937

Abp Samuel Stritch, abp Milwaukee do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Wacław Nejmak do kard. A. Hlonda - 23.02.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 25.02.1938]

Jerzy Ferek Błaszyński do kard. A. Hlonda - 15.01.1937

Irena z Ponińskich Bnińska do kard. A. Hlonda - 26.03.1937

Edward Dubanowicz do kard. A. Hlonda - 02.03.1937

Dr Alfred Fuchs do kard. A. Hlonda - 29.12.1936

Prof. Maciej Loret do kard. A. Hlonda - 03.11.1936

Juliusz Urlych do kard. A. Hlonda - 20.01.1937

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 15.01.1937

Prof. Józef Ujewski do kard. A. Hlonda - 07.01.1937

Herr Stadtpfarrer do kard. A. Hlonda - 30.12.1936

Carlo Weirich do kard. A. Hlonda - 13.02.1937

Irena Bnińska do kard. A. Hlonda - 23.04.1937

Do kard. A. Hlonda z podziękowaniem za książkę "Listy Pasterskie" - 13.11.1936

VI. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA I. POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO W CZĘSTOCHOWIE 1936 r.

Kancelarja Prymasa Polski do Informacji Prasowej Polskiej - 27.01.1938

Kard. A. Hlond na marginesie Orędzia o uchwałach I. Synodu Plen. - 21.02.1938

Abp Twardowski Bolesław do kard. A. Hlonda - 24.02.1938

Ks. Franciszek Woźnica do kard. Augusta Hlonda - 01.03.1938

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski - 02.03.1938]

Ks. Franciszek Woźnica do kard. A. Hlonda - 11.03.1938

Ks. Albert Steur do kard. A. Hlonda - 07.03.1938

Ks. Władysław Staniszewski do Kurii Metropolitalnej w Wilnie - 12.03.1938

Ks. Leon Formanowicz do ks. Henryka Zborowskiego - 28.04.1938

Ks. Henryk Zborowski do ks. Leona Formanowicza - 30.04.1938

Kuria Metropolitalna Warszawska do kard. A. Hlonda - 27.05.1938

[Ks. Z. Choromański do kard. A. Kakowskiego - brak daty]

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda

- 13.05.1938
- 19.10.1938

O. Józef Andrasz T.J. do kard. A. Hlonda - 01.02.1938

Prof. Zygmunt Lisowski do kard. A. Hlonda - 28.01.1938

Prof. dr Józef Bossowski do kard. A. Hlonda - 21.01.1938


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2186 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone