Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

b.a.

Triumfalny wjazd J. E. Ks. Biskupa Hlonda do Katowic

Triumfalny wjazd J. E. Ks. Biskupa Hlonda do Katowic

W Nowy Rok odbyła się wspaniała uroczystość ingresu pierwszego biskupa do nowo powierzonej diecezji katowickiej. Na peronie sosnowieckim przystrojonym pięknie w zieleń, lampiony i emblematy, i flagi o barwach papieskich i narodowych, o godz. 12. specjalny pociąg ozdobiony bogato w zieleń (zwłaszcza lokomotywa przepięknie była udekorowana i wisiało na niej godło nowego biskupstwa śląskiego) zawiozą do Oświęcimia członków komitetu uroczystościowego (mianowicie ks. prałata Kapicę, ks. dziekana Kubisa, ks. kanclerza dr. Szramka, ks. sekr. gen. Gawlinę, ks. posta Mateję, prezydenta miasta dr. Górnika, naczelników dr. Rostka i Casparyego, majora Szafranowskiego, dr. Hlonda. mecenasa Kudere, inspektora Niewiadomskiego, dr. Przybyłę i wielu innych), który to komitet miał za zadanie powitać w Oświęcimiu Jego Ekscelencję ks. Biskupa dra Hlonda, który tam odbywał swoje rekolekcje przedkonsekracyjne.

2309 aktualizowano: 2017-08-10 11:46
Wszystkich rekordów w kategorii: 1

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone