Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Koziol

Związek Prymasa Augusta Hlonda ze św. Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim

Związek Prymasa Augusta Hlonda ze św. Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim

ks. dr Bogusław Kozioł


Opatrzność Boża sprawiła, że w momentach najbardziej trudnych w historii Polski pojawiły się trzy charyzmatyczne postacie, które znacząco wpłynęły na losy Kościoła powszechnego, Kościoła w Polsce i losy Rzeczypospolitej. Tymi postaciami są oczywiście papież św. Jan Paweł II i Czcigodni Słudzy Boży Prymasi Polski - kard. Stefan Wyszyński i kard. August Hlond, którzy tworzą swoistego rodzaju tryptyk różnych zależności, kontynuacji myśli, czy też zbieżności dat.

2019 aktualizowano: 2020-10-23 11:19
Prowokacja reżimu

Prowokacja reżimu

ks. dr Bogusław Kozioł SChr


W święto Matki Kościoła br. (21 maja) papież Franciszek nakazał promulgować Dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Kilka zaś dni później, 24 maja, żydowska organizacja American Jewish Committee, ze swoim przewodniczącym rabinem D. Rosen, ostrzegła, że beatyfikacja Prymasa Hlonda postrzegana będzie przez społeczność żydowską jako wyraz aprobaty „antysemityzmu” Kardynała, który - według AJC - przejawiał „skrajnie negatywny stosunek do Żydów”. AJC swoją tezę oparła na wielkopostnym Liście pasterskim Prymasa z 1936 roku pt. O Katolickie zasady moralne oraz na rzekomym braku reakcji kard. Hlonda po pogromie kieleckim w 1946 r.

1694 aktualizowano: 2018-08-20 22:58
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda

ks. dr Bogusław Kozioł SChr


Motywów do powstania poniższego artykułu jest kilka. Przede wszystkim w bieżącym roku (tj. 2012) przypada 80-ta rocznica odsłonięcia przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w Poznaniu pomnika Wdzięczności, znanego również jako pomnik Najświętszego Serca Jezusa.Pomnik ten został poświęcony 30 października 1932 roku przez Prymas, który przecież był wielkim czcicielem Serca Bożego. Po za tym wydaje się, że ten szczególny rys duchowości kard. Hlonda, jakim jest kult Serca Jezusowego, jest mało znany szerszemu spektrum społeczeństwa. Podkreśla się maryjność Hlonda, a na dalszy plan schodzi jakby jego chrystocentryzm z tym właśnie zabarwieniem miłości wobec Serca Jezusa. Co więcej, ostatnimi czasy pojawiały się głosy krytyki, że jakoby kard. Hlond przez swoją opieszałość, a wręcz upór, uniemożliwił przeprowadzenie intronizacji Serca Bożego w narodzie polskim, co – według prywatnych objawień Rozalii Celakówny – miało uchronić Polskę przed okrucieństwem II wojny światowej.

Niniejsza wersja artykułu jest drugą jego redakcją. Po ukazaniu się artykułu w roczniku Duchowość w Polsce, otrzymałem od mgr. inż. Jacka Sudera, sekretarza generalnego Dzieła Osobistego Poświęcenia NSJ kilka cennych uwag merytorycznych – za które jestem bardzo wdzięczny – a które to naniosłem w niniejszej wersji artykułu.Jak zatem wyglądał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski?

3231 aktualizowano: 2018-08-20 22:59
Sługa Boży August Hlond — w drodze do chwały ołtarzy

Sługa Boży August Hlond — w drodze do chwały ołtarzy

ks. dr Bogusław Kozioł SChr


Choć proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda formalnie rozpoczął się w 1991 roku, już w chwili śmierci Prymasa Polski (22 października 1948 roku) wiele współczesnych mu osób, zwłaszcza z jego najbliższego otoczenia, jednogłośnie twierdziło, że był człowiekiem prawdziwie świętym. Obecnie trwają prace drugiego etapu tego procesu — tak zwany etap rzymski. Przy okazji warto przypomnieć, że akt beatyfikacji i kanonizacji jest oficjalnym ogłoszeniem światu przez papieża, że dana osoba jest świętą, czyli osiągnęła zbawienie, a jej życie i cnoty są godne naśladowania przez innych wiernych.

2314 aktualizowano: 2018-08-20 22:59
Wszystkich rekordów w kategorii: 4

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone