Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1922-1926

Akt poświęcenia młodzieży męskiej Śląska Matce Bożej.

Tu na tym miejscu, gdzie przed Twym cudownym obrazem przez długie wieki klęczała w serdecznej modlitwie Polska cała, składa dzisiaj Tobie hołdy najniższe gorąca i wdzięczna młodzież śląska.

Tulimy się do Ciebie w pokorze i miłości, jako dzieci Twoje i poddani. Ufni w dobroć Twego macierzyńskiego Serca, poświęcamy się dzisiaj na Twoją świętą służbę, ślubując, że chcemy czci Twojej bronić a chwałę Boskiego Syna Twego szerzyć.

Ty nam błogosław Matko. Ty nas prowadź i umacniaj. Szeregi oddanej Ci młodzieży śląskiej pomnażaj, zapałem świętym ożywiaj i do wytrwałości pobudzaj. Myśl katolicką i ducha katolickiego i katolickie apostolstwo w nas podtrzymuj. Słabe, ale chętne wysiłki i prace nasze opieką otaczaj, abyśmy byli godnymi szermierzami za Chrystusowe prawo i Boży porządek. Dozwól, abyśmy już w maju życia naszego pod wodzą Pasterzy skutecznie przyłożyli ręki do religijnego odrodzenia naszej śląskiej krainy, a kiedyś, jako mężowie katoliccy, o to dbali, by ukochany nasz Śląsk, wierny wierze swych praojców pozostał zawsze drogocenną perłą w koronie, która Twe święte skronie wieńczy.

Z tym błogosławieństwem wrócim na Śląską ziemię do twardej pracy, wrócim z Twym lśniącym obrazem w sercach do naszych pięknych zadań organizacyjnych i do wielkiej katolickiej akcji. Chwil u stóp Twoich spędzonych, Maryjo Częstochowska, nie zapomnimy, ale i Ty nas nie zapomnij, Matko Najdroższa. Wspieraj nas wszędzie, zawsze nam błogosław i módl się za nami. Amen.


Druk: "Gość Niedzielny", 21(1924), s. 6;
także: Dzieła, s. 113.

Drukuj cofnij odsłon: 5329 aktualizowano: 2011-12-23 17:24 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone