Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Czterdziestolecie Encykliki „Rerum novarum".

Poznań, 17 I 1931.

W maju roku bieżącego odbędą się w całym świecie katolickim uroczyste obchody z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Encykliki „Rerum novarum". Ten epokowy dokument papieski w niczym się nie przestarzał. Pozostał po dziś dzień wielką kartą społeczną Kościoła i powinien być z okazji jubileuszu szeroko spopularyzowany Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu projektuje w obu Archidiecezjach większe obchody jubileuszowe, rekolekcje robotnicze, polską pielgrzymkę robotniczą do Rzymu i do Częstochowy. Wielebnemu duchowieństwu polecam gorąco te inicjatywy Związku. Niechże się możliwie w wszystkich parafiach odbędą z okazji tej rocznicy szczególne uroczystości, z mocnym podkreśleniem stanowiska Kościoła w sprawie robotniczej na tle Encykliki.

Praktycznie zaś powinny się te obchody zaznaczyć masowym wystąpieniem naszych robotników z wrogich Kościołowi organizacji, a wielkim wzrostem Katolickich Towarzystw Robotników Polskich. To przejście ludu pracującego od akcji wywrotowej do Akcji Katolickiej może w znacznej mierze odmienić postać i odnowić ducha naszych parafii i stać się najpiękniejszym pomnikiem, wzniesionym pamięci wielkiego Papieża Leona XIII.

Wielebne Duchowieństwo ma w roku bieżącym na tym polu niebywałe, przepiękne zadania.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 2(1931), s. 24;
także: Dzieła: s. 282. 

Drukuj cofnij odsłon: 3079 aktualizowano: 2012-01-03 11:21 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone