Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Dekret w sprawie erekcji Seminarium Zagranicznego dla polskich wychodźców.

Poznań, dnia 8 grudnia 1931.

Pismem Sekretariatu Stanu z dnia 26 maja 1931 roku, L.1215/31 zlecił mi Ojciec Święty urzędowo opiekę religijną nad wychodźstwem polskim, upoważniając mnie do wszystkich spraw związanych z polskim wychodźstwem.

Na tej podstawie i wskutek niejednokrotnej zachęty Jego Świątobliwości eryguję niniejszym kanonicznie Seminarium Zagraniczne dla Wychodźstwa polskiego z siedzibą w Poznaniu i nadaję mu w myśl kan.100 § 1 i artykułu XVI Konkordatu kościelną osobowość prawną z wszystkimi uprawnieniami, które Kodeksu Kanonicznego, z Konkordatu i ustaw państwowych przysługują polskim osobom prawnym kościelnym.

Osobnym statutem i regulaminem określam wewnętrzny ustrój Seminarium Zagranicznego i jego stosunek do Ordynariusza Archidiecezji.


Druk: "Nowy Kurier", 12(1931), s. 2;
także: Dzieła, s. 310.

Drukuj cofnij odsłon: 3475 aktualizowano: 2011-12-28 14:17 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone