Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Do nauczycielstwa szkół powszechnych, wydziałowych i średnich w obrębie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.

Poznań, dnia 1 stycznia 1932.

Przed dwoma laty wyłożył Ojciec św. Pius XI w epokowej Encyklice o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży "główne pierwiastki i zasady, na których się opiera zagadnienie wychowawcze", wyprowadzając z nich praktyczne wnioski, zastosowane do współczesnego ducha i potrzeb ludzkości.

Ten dokument papieski ma tak wielkie znaczenie dla wszystkich wychowawców, że postanowiłem złożyć go w ręce naszego Nauczycielstwa jako upominek noworoczny, jako dowód uznania i jako wyraz wdzięczności zwłaszcza dla tych Pań Nauczycielek i Panów Nauczycieli, którzy obok innych przedmiotów wykładają w szkołach wielkopolskich także naukę religii.

Będę szczęśliwy, gdy w słowach Ojca św., zatroskanego o prawdziwą kulturę duchową narodów, znajdziecie, Szanowne Panie i Panowie, potwierdzenie swych ideałów, pokrzepienie w trudnościach i zachętę do szczytnego pełnienia swojej wzniosłej misji.


Druk: Druk luźny. Poznań 1932, ss. 2;
także: dzieła, s. 311. 

Drukuj cofnij odsłon: 2207 aktualizowano: 2011-12-28 14:14 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone