Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego i Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu.

Poznań, 15 czerwca 1927.

Z radością słyszę o pracach Komitetu około przygotowania VIII Zjazdu Katolickiego w Inowrocławiu, który będzie zarazem pierwszym Kongresem Eucharystycznym w Polsce. Do jego powodzenia przywiązuję nadzwyczajne znaczenie, wychodząc ze zasady, że bez życia eucharystycznego nie ma życia katolickiego i że wszelkie hasła odrodzenia duszy polskiej pozostać muszą pustymi frazesami, jeżeli Eucharystia nie stanie się słońcem i sercem naszego życia religijnego.

Wielebne Duchowieństwo moje, które ma tak trafne zrozumienie i potrzeb dzisiejszej chwili i właściwych środków odbudowy Narodu, niewątpliwie udzieli wszelkiego poparcia pracom Komitetu.

Liczę też na to, że organizacje katolickie i społeczne oraz szerokie warstwy wiernych wezmą tłumnie udział w uroczystych obchodach inowrocławskich i przejmą się ich głęboką myślą religijną.

Pracom Komitetu z głębi duszy błogosławię z tym życzeniem, by Zjazd nie tylko głęboko poruszył bujną i bogatą duszę kujawską, lecz odbił się głośnym echem w obu archidiecezjach, budząc żywszy ruch eucharystyczny w całym kraju.


Druk: "Przewodnik Katolicki", 27(1927), s. 381;
także: Dzieła, s. 185. 

Drukuj cofnij odsłon: 5301 aktualizowano: 2012-01-09 16:19 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone