Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List do przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego Filipa Rinaldi.

List został napisany z okazji jego złotego jubileuszu kapłaństwa oraz uroczystości ku czci Ks. Bosko po ogłoszeniu dekretu o heroiczności jego cnot w Turynie na Valdocco.
Poznań, dnia 24 czerwca 1927.
[Tłumaczenie z j. wł.].

Biorąc żywy udział w chwale i radości Rodziny Salezjańskiej, łączę się całym sercem w synowskim hołdzie, jaki ona składa pamięci ks. Bosco poprzez uroczystość urządzoną ku czci Głównego Przełożonego. Jak w osobie ks. Rua i ks. Albery widzieliśmy św. Założyciela tak i nadal oglądamy go i czcimy w. księdzu Rinaldim.

Ale dzisiejszego święta nie urządza się jedynie siłą tradycji. Wokół bowiem dostojnej Osoby Księdza Rinaldi skupia nas wszystkich potrzeba okazania mu szczególniejszej czci. Przecież to on, gdy zaledwie zabliźniły się rany wojny, nadał dziełu salezjańskiemu niebywały rozkwit i poprowadził je go historycznych triumfów. Najwierniejszy tłumacz myśli Ks. Bosko, odtworzył w sobie, lepiej niż ktokolwiek inny, jego ojcostwo i przez to sprawił, że zakwitła wspaniale jedna z najbardziej charakterystycznych cech, stanowiących chwałę ducha salezjańskiego. Podczas gdy uśmiechem płynącym z głębokiego pokoju ducha, wiąże ze sobą najbardziej wzburzone umysły, z zaskakującą łatwością znajduje w swej roztropności, skopiowanej na żywo od Ks. Bosko, najszczęśliwsze rozwiązania nawet w sytuacjach krytycznych i bolesnych. Przez swe wielkie serce, przez przykład niezrównanej pracowitości, przez gest szeroki i wspaniałomyślny, przez swe świeże pomysły, przez intuicje najbardziej wnikliwe porywa serca do największych heroizmów salezjańskich.

Złóżmy wyrazy uznania dobremu Ojcu i bądźmy jego radością! Niech go nam zachowa Maryja Wspomożycielka i wyjedna mu łaskę, by nas rychło mógł poprowadzić na modlitwę przed ołtarz ks. Bosko.


Druk: "Bollettino Salesiano", 7(1927), s. 200;
także: "Salesianischer Nachrichten", 5(1927), s. 4;
także: Dzieła, s. 186-187. 

Drukuj cofnij odsłon: 4985 aktualizowano: 2012-01-09 16:15 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone