Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List gratulacyjny do ks. prof. Noryśkiewicza z okazji Kursu Katechetycznego w Poznaniu.

Poznań, dnia 20 czerwca 1929.

Z wdzięcznością przyjmuję do wiadomości depeszę, wystosowaną na moje ręce do Episkopatu Polskiego przez duchownych i świeckich uczestników kursu katechetycznego. Religia jest kamieniem węgielnym wychowania, a jej nauczanie stanowi najważniejszą i najszczytniejszą funkcję pedagogiczną. Niechże ten Kurs, doskonaląc metody i wskazując katechetyce drogi prawdziwego postępu natchnie nauczycieli religii apostolskim zapałem do wzniosłej ewangelizacyjnej misji ku odrodzeniu duszy polskiej zagrożonej zarazą pogaństwa i moralną zagubą.


Druk: Pamiętnik Kursu Katechetycznego w Poznaniu, Poznań 1929, s. 10;
także: dzieła, s. 231. 

Drukuj cofnij odsłon: 3604 aktualizowano: 2012-01-03 15:38 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone