Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Na 70-lecie "Dziennika Poznańskiego".

Poznań, dnia 15 maja 1929.

Prasa przestała być instytucją informacyjną. Jej dzisiejsze zadanie jest wybitnie wychowawcze. Działać ona powinna nie dostosowując się do słabości i błędów czytelnika, lecz wychowując go do zdrowej myśli i zasady. Po tym poznaje się dobrą prasę, że nie schlebia i nie idzie za prądem, lecz do wzniosłego programu ustawicznie podnosi myśl społeczeństwa, a złemu opiera się stanowczo. Katolicką zaś staje się prasa wtedy, gdy ideałowe kształcenie czytelnika i wyświetlanie wypadków i zagadnień dokonywa się zgodnie z nauką Chrystusa i z właściwą etyce katolickiej konsekwencją przy należytym podkreślaniu zadań i praw Kościoła.

W tym duchu nieraz chlubnie działał "dp" w ciągu swego siedemdziesięcioletniego istnienia. Niechże to będzie i w przyszłości jego cechą i zasługą. W okresie szlachetnych porywów narodu i twórczych wysiłków w kierunku rozbudowy wewnętrznej i zewnętrznej potęgi Państwa niechże "dp" wnosi w duszę polską jak najwięcej myśli wielkich i katolickich.


Druk: "Dziennik Poznański", 112(1929), s. 1;
także: Dzieła, s. 230-231. 

Drukuj cofnij odsłon: 3614 aktualizowano: 2012-01-03 15:41 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone