Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Na trzydziestolecie "Przewodnika Katolickiego".

Poznań, dnia 3 stycznia 1930.
Przewielebny Księże Infułacie!

Znany jest Księdzu Infułatowi mój serdeczny stosunek do "Przewodnika Katolickiego", a i stąd łatwo pojmie Ks. Infułat radość moją z tego powodu, że to ulubione nasze pismo wkracza w trzydziesty szósty rok swego istnienia. - Do największych zalet "Przewodnika Katolickiego" zaliczam jego wyrazistość katolicką. Kiedy prasa codzienna zaszła niemal zupełnie na drogi polityki partyjnej, poświęcając niejednokrotnie czystość myśli i etyki katolickiej dla względów materialistycznych i czyniąc z przerażającą łatwością ustępstwa na rzecz nowoczesnych słabostek ludzkich, które powinna by poprawiać, utrzymał "Przewodnik Katolicki" przez lat 35 swój pierwotny jasny kierunek i przez lat 35, niedziela w niedzielę, podawał swym czytelnikom mocną strawę katolicką. Przechodził walki i prześladowania, ale okrył się chwałą i zasługami. Swą tęgością zdobył całą Polskę i jako najpoczytniejsze jej pismo, spełnia z rosnącym powodzeniem wspaniałe apostolstwo wiary zarówno w kraju, jak i wśród wychodźstwa.

Z bezwzględnym uznaniem dla Ks. Infułata za to, że od powstania "Przewodnika Katolickiego" był mu duszą i atrakcją, redaktorem i budowniczym, łączę szczere życzenia, by "Przewodnik Katolicki" udoskonalając się pod względem technicznym, pozostał zawsze wybitną szkołą czystej myśli katolickiej na usługach Chrystusa i Jego Królestwa w narodzie polskim.

W tej myśli czule błogosławię "Przewodnikowi Katolickiemu" i jego wielu czytelnikom na całej kuli ziemskiej.


Druk: "Przewodnik Katolicki", 3(1930), s. 2;
także: Dzieła, s. 258. 

Drukuj cofnij odsłon: 3010 aktualizowano: 2012-01-03 14:13 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone