Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Odezwa: W sprawie Dnia Katolickiego.

Poznań, dnia 5 września 1931.

Tegoroczny Dzień Katolicki przypada na niedzielę 25 października. Urządzenie tego obchodu poruczyłem Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej i przyłączonym do niego Związkom katolickim.

Zależy mi bardzo na tym, by moje Archidiecezje jak najstaranniej przygotowały ten pierwszy od formalnego utworzenia Akcji Katolickiej wspólny obchód katolicki, i aby z tej okazji mocno zaznaczyła się współpraca świeckich katolików z duchowieństwem, budząc zapał do pracy apostolskiej, tak koniecznej wobec groźnych objawów, znamionujących ogólne i głębokie przesilenie niemal w wszystkich dziedzinach życia.

Hasłem tegorocznego Dnia Katolickiego, tematem kazań. i wykładów będzie: "Sakrament małżeństwa podstawą rodziny chrześcijańskiej".

Jestem przekonany, że Czcigodne Duchowieństwo obu moich Archidiecezji rozumiejąc epokową doniosłość chwili bieżącej i dokonywujących się przeobrażeń, poświęci tej sprawie całą swą uwagę.

Ufam też, że Parafialne Akcje Katolickie i przyłączone do nich organizacje postarają się o to, by ten uroczysty występ był nacechowany wielką godnością i był wyrazem troski i czujności społeczeństwa katolickiego wobec przełomowego kryzysu ludzkości i wobec zapowiedzi, że niebawem nowoczesne pogaństwo także w Polsce ma uderzyć w świętości i boski charakter małżeństwa katolickiego.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 9(1931), s. 69;
także: Dzieła, s. 301-302. 

Drukuj cofnij odsłon: 3468 aktualizowano: 2011-12-28 15:34 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone