Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Odezwa do duchowieństwa i wiernych: Jubileusz Kapłański Ojca św. Piusa XI.

Poznań, dnia 1 stycznia 1929.

Dnia 20 grudnia u.r. upłynęło lat 50 od chwili, kiedy Papież Pius XI przyjmował święcenia kapłańskie w bazylice lateraneńskiej św. Jana, która jest głową i matką wszystkich kościołów. Świat katolicki uczci ten jubileusz szeregiem uroczystych obchodów, które się w Rzymie rozpoczęły Mszą św. odprawioną dnia 20 grudnia z.r. przez samego Ojca św. w bazylice św. Piotra. Zewsząd podążą do Wiecznego Miasta pielgrzymki a wśród nich staną przed Ojcem św. także pątnicy polscy, by u tronu papieskiego złożyć hołdy i życzenia Narodu.

W naszych archidiecezjach obchodzić będziemy jubileusz papieski w uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Wszystkie organizacje katolickie wyruszą w ten dzień na uroczyste nabożeństwo dziękczynne do swych kościołów a w popołudniowych godzinach odbędą się wszędzie akademie papieskie. Wielebni Księża Proboszczowie zaproszą na obchód władze miejscowe i postarają się o to, aby parafie przyozdobiły się w chorągwie narodowe i papieskie. W kazaniach i mowach podnieść należy głębokie znaczenie uroczystości dla świata katolickiego w ogóle a w szczególności dla kraju naszego, wskazując te dziedziny, w których przede wszystkim uwydatnić się powinno w praktyce naszą miłość, uległość i wierność względem Ojca św.

Pragnę jednakże, aby jubileusz papieski wplótł się w całe życie katolickie bieżącego roku i aby pozostawił po sobie niezatarte ślady, świadczące pokoleniom, jak czciliśmy i kochaliśmy Papieża, którego Opatrzność Boża postanowiła świadkiem cudu wskrzeszenia Polski i jej sternikom w potężnych wzmaganiach się o charakter katolicki swego życia.

W tej myśli zarządzam:

1. Przez cały bieżący rok odmawiać będą kapłani we Mszy św. zgodnie z rubrykami orationem imperatam pro Papa.

2. Wierni będą w ciągu roku ofiarowali za Ojca św. Msze i Komunie święte, modlitwy, dobre uczynki, umartwienia i pokutę, wyrzekając się np. balów, zabaw itd.

3. Na temat jubileuszu i Papiestwa wygłaszać należy szczególne wykłady i odczyty w organizacjach kościelnych i katolickich, na ambonach, przez radio itd.

4. Wszyscy zajmą się w bieżącym roku gorliwie akcją katolicką, którą Ojciec św. Pius XI tak usilnie i nieustannie poleca światu katolickiemu.

5. Dziełom katolickim powstającym w bieżącym roku poleca się nadać imię Piusa XI.

6. Tegoroczne Święto Papieskie (10 lutego) będą wszystkie parafie obchodziły ze szczególnym zapałem.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 1(1929), s. 2-3;
także: Dzieła, s. 223-224. 

Drukuj cofnij odsłon: 4011 aktualizowano: 2012-01-03 16:33 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone