Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Odezwa na święto młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki.

Poznań, dnia 25 października 1927.

W dniu 15 listopada b.r. przypada Święto Młodzieży. W dniu tym katolicka młodzież polska oddaje cześć swemu Patronowi, świętemu Stanisławowi Kostce i uroczystymi obchodami podkreśla swoje wzniosłe zadania i swą chęć służenia sprawie Bożej.

Jest moim gorącym życzeniem, aby każda parafia uroczyście dzień ten obchodziła. Wzywam więc Wielebne Duchowieństwo, aby ze swej strony dołożyło starań, by ta uroczystość młodzieży podniosłym przebiegiem oddziałała korzystnie na młodych i na starsze społeczeństwo.

Tak jak w latach ubiegłych ustalam następując program Święta:

1. Gdzie to możliwe, odprawią się dla młodzieży przed uroczystością rekolekcje lub tryduum z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

2. W sobotę, 12-listopada - spowiedź młodzieńców.

3. W niedzielę, 13 listopada - Msza św., w której młodzież bierze udział ze sztandarem; podczas Mszy św. Komunia św. generalna. Gdzie jest więcej mszy św., odbędzie się Komunia generalna podczas rannej Mszy św. W razie potrzeby mogą się XX. Patronowie zwrócić do Kurii o pozwolenie binowania.

4. Po południu, lub wieczorem - uroczyste zebranie z przemową deklamacjami, śpiewami i td. młodzieży oraz ich rodzin i znajomych. Dochód ze zebrania wpływa do kas poszczególnych Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, o ile istnieją na miejscu. Jeśli nie ma Stowarzyszenia, wpływa do kasy archidiecezjalnej na cele Stowarzyszenia.

5. Podczas nabożeństwa będzie zbierana składka, którą wysłać należy do kasy archidiecezjalnej na cele Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej do dnia 1-go grudnia b.r.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 11-12(1927), s. 70;
także: Dzieła, s. 198.

Drukuj cofnij odsłon: 4006 aktualizowano: 2012-01-09 15:43 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone