Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Odezwa w sprawie ubogich.

Poznań dnia 29 października 1932.

Z uwagi na wzmagającą się w okresie zimowym nędzę ubogich i bezrobotnych przypominam wszystkim obowiązek pracy charytatywnej. Trzeba bezwzględnie ulżyć niedoli zwłaszcza tych rzesz, które są pozbawione wsparcia ustawowego. W drodze ofiarności społeczeństwa katolickiego trzeba im nieść pomoc materialną i duchową pociechę.

Polecam przeto wielebnym Księżom Proboszczom, by wielką pieczołowitością otoczyli akcję charytatywną na terenie swych parafii. Nie należy tworzyć specjalnych komitetów. Trzeba natomiast spotęgować ducha miłosierdzia chrześcijańskiego, tworzyć i rozbudowywać pracę dobroczynną, mocnymi siłami zasilać szeregi istniejących już organizacji charytatywnych i w ogóle prowadzić w tej dziedzinie ożywioną propagandę wśród wiernych.

Zarządzam w tym celu "Dzień Ubogich", który we wszystkich parafiach obu Archidiecezji odbędzie się 4 grudnia. Polecam rozpocząć to święto miłosierdzia Mszą św., Komunią św. członków organizacji charytatywnych i kazaniem o miłosierdziu chrześcijańskim. W ciągu dnia dobrze będzie urządzić akademie czy wieczornice, mające na celu ożywienie katolickiego ruchu dobroczynnego. Należy budzić świadomość, że mimo trudności rozwijać się powinna ofiarność społeczeństwa i akcja charytatywna, byśmy z pomocą Opatrzności przetrwali czasy, nacechowane nędzą i głodem bliźnich.

Kolektę w tym dniu zebraną na nabożeństwach oraz kwestę uliczną przeznaczam na cele miejscowego wydziału parafialnego "Caritas" lub organizacji św. Wincentego a Paulo w parafii.

Przypominam przy tej sposobności swoje rozporządzenie z 25 września 1929 roku "Miesięcznik Kościelny" 1929 roku, nr 158 o obowiązku zakładania Wydziałów Parafialnych "Caritas".

Bliższych informacji udzieli i materiały propagandowe roześle Związek Towarzystw Dobroczynności "Caritas" - Poznań św. Marcina 7/8.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 10(1932), s. 101;
także: Dzieła , s. 357-358.

Drukuj cofnij odsłon: 4839 aktualizowano: 2011-12-27 19:11 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone