Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Oświadczenie: W sprawie Akcji Katolickiej.

Poznań, dnia 5 marca 1928.

Dnia 5 marca 1928 r, przyjął: Protektor Ligi Katolickiej J. Em. Ks. Kardynał Prymas ustny referat Sekretarza Jeneralnego Ligi Katolickiej, Ks. Józefa Prądzyńskiego o stanie organizacyjnym Ligi Katolickiej w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej. (Red.)

- Jego Eminencja stwierdził z naciskiem, że okres, w który obecnie wkroczył Kościół katolicki w Polsce, wymaga, aby istniała i pracowała zwarta organizacja katolicka, która będzie:
- rozważała współczesne problemy katolickie,
- przygotowywała ich popularyzację,
- wprowadzała zasady katolickie w życie prywatne i publiczne,
- stała na straży swobody życia kościelnego w kraju,
- urządzała manifestacje, o ile się okażą potrzebne dla dobra sprawy katolickiej.
- Za organizację, która to zadanie spełnia, uważa Jego Eminencja Ligę Katolicką. Dlatego jako Arcybiskup pragnie usilnie, aby sieć organizacyjne Ligi Katolickiej obejmowała jak najgęściej parafie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, jako Prymas zaś, aby w kraju całym silnie się przyjęła.

Pracę Ligi Katolickiej uważa Jego Eminencja za misję wewnętrzną, której błogosławi z całego serca.

W końcu polecił Najprz. Ks. Prymas, referować sobie regularnie o rozwoju Ligi Katolickiej i wyraził nadzieję, że IX Zjazd Katolicki w Gostyniu, połączony z koronacją Cudownego Obrazu Matki Boskiej na Świętej Górze, przyczyni się do pogłębienia myśli katolickiej w społeczeństwie polskim.

Toteż obiecuje Jego Eminencja w modlitwie swej pamiętać o pracach Komitetu IX Zjazdu Katolickiego, tym więcej, że będą one niejako przygotowaniem do Ogólnopolskiego Katolickiego Kongresu Eucharystycznego, mającego odbyć się w r. 1929 w Poznaniu.


Druk: "Wiadomości dla Duchowieństwa", 15(1928), s. 162;
także: Dzieła, s. 205-206. 

Drukuj cofnij odsłon: 3766 aktualizowano: 2012-01-09 15:13 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone