Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Przedmowa.

Poznań, dnia 4 marca 1928.

Z troski o katolicki kierunek naszego życia publicznego zrodziła się myśl tych kazań. Wszak zdrowy rozwój spraw politycznych poręcza narodowi niewątpliwie jego katolickie uświadomienie państwowe i poczucie odpowiedzialności za przyszłość Kościoła i kraju. Dopiero jasne nastawienie sumienia katolickiego na zagadnienie obowiązków obywatelskich w nowoczesnym państwie skupi naród około jednolitego programu, ustali katolicką opinię publiczną i wykluczy rozbieżność kierunków, przypadkowość ugrupowań, chwiejność planu działania.

O ile zatem szkodliwy jest udział duchowieństwa w sporach partyjnych, o tyle kapłan powinien w dzisiejszej dobie uważać za doniosłe zadanie pastoralne wychowywanie wiernych do katolickiej myśli państwowej i do odpowiedzialności wobec Boga za udział konstytucyjny w życiu państwowym, za panowanie prawa Bożego w społeczeństwie i za losy Kościoła w narodzie. Do spełnienia tego niełatwego zadania przyczyni się bez wątpienia niniejszy zbiór kazań, którymi się czcigodni autorzy tym więcej sprawie przyczynili, że w prace z tej dziedziny nie obfituje nasza literatura kaznodziejska.

Tematy są opracowane dla ambony, ale w nieco odmiennej szacie nadają się także do referatów z zakresu ruchu katolickiego, do wykładów na kursach społecznych i do przemówień na zebraniach. Podanie literatury ułatwi dalsze badanie i urozmaicone ujmowanie przedmiotu.

Oddaję tę pracę do użytku duchowieństwa z serdeczną zachętą, abyśmy w tej przełomowej chwili szeroką myślą i wielkim sercem ogarnęli całość zadań Kościoła i nie zaniedbali żadnej dziedziny swego pasterskiego urzędu.


Druk: Akcja Katolicka. Zbiór kazań, Poznań 1928, s. 3-4;
także: Dzieła, s. 203. 

Drukuj cofnij odsłon: 4000 aktualizowano: 2012-01-09 15:16 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone