Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Przemówienie do delegacji młodzieży katolickiej.

Z okazji składanych życzeń jubileuszowych 25-lecia kapłaństwa.
Poznań - pałac prymasowski, dnia 19 października 1930.

Moi Kochani!
Za wyrażone mi życzenia dziękuję serdecznie Wam, jako przedstawicielom Zjednoczenia Związków i Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej z całej Rzeczypospolitej. Liczne i karne zastępy młodzieży katolickiej, zszeregowane w Zjednoczeniu są dla Episkopatu polskiego i dla mnie, jak nie mniej dla całego naszego Narodu źródłem wielkiej pociechy i otuchy. Radujemy się, bo w swojej pracy możemy liczyć na młodzież Waszą, na zdrowych zasadach się wychowującą. Kościół nasz jest niezniszczalny. Ale, jeżeli on w naszym narodzie ma ugruntować panowanie Chrystusa, wtedy musi mieć oparcie w sercach i czynach jak najszerszych rzesz. Członkami Waszej Organizacji młodzieży zasila się właśnie nasze społeczeństwo katolickie, w Polsce zwłaszcza, że młodzież Wasza tak szczerze czuje i pracuje po katolicku. Wszystko to rokuje jak najlepsze nadzieje na przyszłość.
Niewątpliwie w pracy swojej napotykacie bezustannie na przeróżne trudności, ale nie zrażajcie się nimi, przeciwnie, niech będą dla Was bodźcem do tym usilniejszej pracy dla wspólnego celu. Jeszcze raz dziękuję Wam i całej Organizacji, którą reprezentujecie, za złożone mi życzenia.
Udzielając Wam błogosławieństwa, życzę Wam obfitych łask Bożych i pomyślności w dalszej pracy.


Druk: "Gość Niedzielny", 42(1930), s. 2-3;
także: Dzieła, s. 272. 

Drukuj cofnij odsłon: 3236 aktualizowano: 2012-01-03 11:45 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone