Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Przemówienie na rozpoczęcie kursu Akcji Katolickiej w Poznaniu 19.02.-21.03.1930.

Poznań, dnia 19 lutego 1930.
[streszczenie]

Kurs rozpoczął się w dniu 19. 02.1930 mszą św., którą odprawił J.Em. Ks. Kard. Hlond w swej kaplicy pałacowej. Po Mszy św. uczestnicy zebrali się w sali Księgarni i Drukarni św. Wojciecha, Marcinkowskiego 22, aby przystąpić do pracy. Otwarcia kursu dokonał Ks. Prymas okolicznościowym przemówieniem.

"Wyjątkowa to chwila - mówił Ks. Prymas - w której przystępujemy w Polsce do organizowania Akcji Katolickiej. Dzieło to Boże, więc też w modlitewnym skupieniu ducha trzeba je prowadzić. Ma tu panować nastrój wieczernika Zielonych Świąt, kiedy Duch Św. zstąpił oświecić i natchnąć apostołów. W tych dniach kapłani, odprawiajcie ze szczególnym nabożeństwem i pobożnością mszę św., wy, Panie i Panowie, w gorącej miłości przyjmujcie Komunię świętą.

Tu trzeba wyrobić sobie jasny pogląd, stąd wynieść bogactwo myśli, natchnień i postanowień; każdy powinien przenosić studium teoretyczne do warunków diecezji, zastanawiać się, co czynić w każdej organizacji, czego jej brak, czy ma apostolstwo. Błogosławieństwo Boże będzie z Wami. Kierownictwo kursu powierzam ks. infułatowi S. Adamskiemu".


Druk: "Ateneum Kapłańskie", 25(1930), s. 380;
także: Dzieła, s. 263-264. 

Drukuj cofnij odsłon: 2481 aktualizowano: 2012-01-03 13:45 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone