Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Rozporządzenie na uroczystość św. Piotra i Pawła.

Poznań, dnia 1 czerwca 1931.

Ciężkie troski dręczą Ojca św. i katolików. Do nieustającego męczeństwa Kościoła pod bezbożnymi rządami sowieckimi, do wzmagającej się wszędzie propagandy bezbożności i poniewierania moralnego natury ludzkiej, do bezkarnego niemal szerzenia wśród narodów zasad wiodących do najokropniejszych przewrotów i do zniweczenia całej kultury, przybyły w ostatnich tygodniach nowe zmartwienia i obawy. W biały dzień bezczeszczono zuchwale i bez oporu puszczano z dymem w Hiszpanii świętości, kościoły, klasztory i zakłady katolickie. Przewlekłe spory o zagwarantowane Konkordatem swobody Kościoła na Litwie zaostrzyły się w opłakany sposób. We Włoszech a nawet w samej stolicy chrześcijaństwa rozpętała się walka o podstawowe prawa Akcji Katolickiej, niepozbawiona niestety gwałtów dokonanych na członkach i siedzibach organizacji katolickich. Posunięto się nawet do pożałowania godnych zniewag samego Ojca św.

Zło podnosi głowę i pod różnymi pozorami uderza w Kościół Chrystusowy i w Papiestwo, jako ostoje prawdy, moralności, autorytetu i pokoju.

Dzielimy z Ojcem św. wszystkie troski i smutki, ślubując Mu znowu wierność bezwzględną i bezgraniczne posłuszeństwo. A zarazem ślemy do Boga gorące modlitwy, aby za przyczyną Najśw. Wspomożycielki Wiernych i św. Józefa, Patrona Kościoła św., otoczył swój Kościół szczególną opieką, zdwajając skuteczność jego działania, budząc w katolikach męstwo i ducha apostolskiego i darząc Ojca św. obfitością swych łask i pociech.

W związku z dzisiejszym położeniem Kościoła zarządzam w uroczystość św. Piotra i Pawła szczególne modlitwy a mianowicie:

1. kapłani odmówią przy Mszy św. cichej czy przy śpiewanej orationem imperatam pro Papa (jako pro re gravi in duplici I classis);

2. po sumie i przy południowym nabożeństwie odśpiewa się wszędzie za pomyślność Kościoła "Suplikacje" przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji;

3. w kazaniach wyłoży wielebne duchowieństwo naukę o zadaniach Kościoła Chrystusowego i o znaczeniu Papiestwa, podkreślając obowiązek szerzenia Królestwa Bożego przez apostolstwo świeckich - bez wchodzenia w szczegóły dzisiejszych walk z Kościołem. 


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 6(1931), s. 107;
także: Dzieła, s. 296-297. 

Drukuj cofnij odsłon: 3247 aktualizowano: 2011-12-28 15:44 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone