Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Słowo wstępne.

Poznań, dnia 20 stycznia 1931.

Tak dręczącej chwili jeszcze ludzkość nie przeżywała. Ogólny kryzys znaczy się rozstrojem, upadkiem, niepokojem. Załamuje się równowaga ekonomiczna i budowa społeczeństwa. Chwieje się wewnętrzny ustrój państw i ich wzajemny układ. Plączą się myśli, łamie się prawo i sumienie. Bez chwały marnieją uznane powagi i w głuche uroczyska zamieniają się hałaśliwe świątynie bożyszczy nowoczesnych. Miłość wygasa w duszach, a w blaskach postępu technicznego staje straszne widmo człowieczeństwa obdartego z cech ludzkich, zbezczeszczonego, skutego w nowoczesną niewolę fałszu, niemocy duchowej i wyzysku.

Na ponurym tle idących ku nam kataklizmów jedna tylko błyszczy niezaćmiona, niezmącona myśl Chrystusowa. I tylko Chrystusowy Kościół ocaleje na gruzowisku. I tylko Chrystusowy krzyż wyprowadzi znękane plemię ludzkie z wywrotów. W ucieczce od własnego kłamstwa i zwątpienia do Chrystusowej Ewangelii zwrócą się umysły. Na Jego świętym prawie budować będą ludy nowe ustroje życiowe, w których "się miłosierdzie z prawdą spotka a w pocałunku złączą się sprawiedliwość i pokój". Królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potężnieć będzie jako "panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju".

I w Polsce mimo wszystko rozdniewa. Z Bożych sił w narodzie, z jego najzdrowszych mocy, z jego świadomości dziejowej, z wiary w własne przeznaczenie rodzą się w duszy polskiej niebywałe energie i niewyczuta dotąd odpowiedzialność. Rośnie niepohamowanie jakiś ruch stanowczy. Ostro odcina się od słabości, zła, fałszu i pogaństwa. Podnosi na boskie wyżyny godność znękanej duszy. Do ewangelicznych ideałów dźwiga rodzinę. Węgieł budowy społecznej na Chrystusie opiera i dekalogiem filozofię państwową uzdrawia.

Szczęść Wam Boże! rycerze i bohaterki Akcji Katolickiej, którzy się w całym kraju pod znakiem krzyża szeregujecie do wielkich czynów w najwznioślejszej służbie narodowej.

Szczęść. Boże! tobie "Ruchu Katolicki". Ogarnij i porusz kraj cały. Bądź szkołą Akcji Katolickiej, wykładem jej prawa, komentarzem jej ducha, dziennikiem rozkazów jej wodzów, przewodnikiem, pobudką, alarmem. -Prowadź do zwycięstwa przez święte boje! Nie milknij, nawoływać nie ustawaj, aż Polacy przyobleką się w Chrystusa, a Polska urzeczywistni w sobie augustiański ideał "Państwa Bożego". 


Druk: "Ruch Katolicki", 1(1931), s. 7-8;
także: Dzieła, s. 282-283. 

Drukuj cofnij odsłon: 3428 aktualizowano: 2011-12-28 16:11 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone