Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Streszczenie przemówienia wygłoszonego na otwarciu Zjazdu Teologicznego w Poznaniu.

Poznań, dnia 8 kwietnia 1931.

W przemówieniu inauguracyjnym Najdostojniejszy Protektor Zjazdu, J.Em. Ks. Kardynał Prymas nakreślił obecnemu Związkowi, dwa zwłaszcza cele: l-o takie urządzenie studiów seminaryjnych, aby alumni wynieśli z Seminarium oprócz osobistego wyrobienia kapłańskiego także gruntowną znajomość nowoczesnych metod pasterzowania i przygotowanie do umiejętnego ich zastosowania w praktyce; 2-o pobudzenie swych członków do wydatniejszej pracy pisarskiej w dziedzinie przedmiotów teologicznych, aby nie tylko liczbą swych obywateli katolików, ale i swym dorobkiem kulturalnym zajęła Ojczyzna nasza poczesne miejsce wśród narodów katolickich.

Na zakończenie swego przemówienia polecił ks. Kardynał odczytać list, jaki ks. Kardynałowi ks. Sekretarz Stanu Pacelli w imieniu Ojca św. nadesłał na Jego ręce z błogosławieństwem dla Zjazdu.


Druk: Pamiętnik Szóstego Zjazdu Teologicznego w Poznaniu 8-10.IV.1931, Kielce 1931, s. 11;
także: Dzieła, s. 291.

Drukuj cofnij odsłon: 3731 aktualizowano: 2011-12-28 15:52 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone