Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie Dnia Katolickiego.

Poznań, dnia 24 sierpnia 1932.

Od szeregu lat odbywa się w Archidiecezjach naszych "Dzień Katolicki", jako święto Akcji Katolickiej. W ostatnich czasach został ten obchód złączony z uroczystością Chrystusa Króla, przez co chciano zaznaczyć, że jego celem jest szerzenie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

W bieżącym roku "Dzień Katolicki" przypada na niedzielę 30 października. Przygotowanie i przeprowadzenie obchodu poruczyłem Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej i Związkom Katolickim przyjętym do Akcji Katolickiej.

Myślą przewodnią tegorocznego "Dnia Katolickiego" jest hasło: "Walka z bezwstydem i pornografią w druku i w obrazkach".

Tylko narody moralnie zdrowe ostaną się wśród trudności dziejowych i tylko jednostki o wysokim poziomie etycznym spełnią w życiu ludów wybitniejszą rolę. Nie tylko wieczne dobro duszy lecz i szczęście narodów wymaga naprawy obyczajów i wykorzenienia chorobliwych objawów szerzącego się bezwstydu. Wiara św. wskazuje nam w tym względzie przepisy prawa bożego, a zarazem podaje słabej woli dostateczne hamulce i środki odrodcze. "Dzień Katolicki" przypomni je wszechstronnie w kazaniach, wykładach, manifestacjach.

Z zadowoleniem stwierdzam, że duchowieństwo moje, złączone z wiernymi wspólnym ideałem ewangelicznym, dało już w ubiegłych latach przepiękne dowody ofiarności, sprawności, pracy, oraz zrozumienia, że w dobie obecnej wszelkie wysiłki hierarchii i laikatu katolickiego powinny być skierowane ku szerzeniu Królestwa Chrystusowego. Daje mi to rękojmię, że i w tym bieżącym roku "Dzień Katolicki" wypadnie godnie i mocno zaważy w walce z zalewem bezwstydu.

W tej myśli wzywam Czcigodne Duchowieństwo obu Archidiecezji, aby z zarządami Parafialnej Akcji Katolickiej i przyłączonymi do nich organizacjami przystąpiło do urządzenia "Dnia Katolickiego" we wszystkich parafiach.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 9(1932), s. 69;
także: Dzieła, s. 352. 

Drukuj cofnij odsłon: 4849 aktualizowano: 2011-12-27 19:28 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone