Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie "Dnia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie".

Poznań, dnia 22 września 1932.

Dnia 2 października rb. odbędzie się w całym kraju "Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie".

Siedem milionów braci poza granicami ojczyzny - to fakt, który powinniśmy sobie głęboko uświadomić. Nikt nie może być obojętny na to, że czwarta, część narodu żyje wśród obcych w trudnych i nienormalnych warunkach, wydana częstokroć na wyzysk i nędzę, narażona na wynarodowienie i zdziczenie, zagrożona bezbożną i wywrotową propagandą. Załamują się tam i przepadają dusze polskie, pogrążone w opuszczeniu i bezradności. Z dnia na dzień kurczy się polskość na obczyźnie i mnożą się polskie klęski. Gwałtownie wzmaga się kryzys dusz polskich poza krajem.

Ratować braci na wychodźstwie, to święty obowiązek katolicki i polski. Podjęło się tej misji Stowarzyszenie "Opieka polska nad rodakami na obczyźnie", nad którym objąłem protektorat. Od sześciu lat rozwija ona wszechstronną działalność opiekuńczą na rzecz wychodźstwa. Nie powinna się ta akcja załamać dziś, gdy nasi tułacze więcej niż kiedykolwiek potrzebują naszej troskliwej opieki. Damy im tę pomoc, jeżeli swe umiłowania i ofiary zespolimy z tymi, którzy na wypróbowanych zasadach oparli program pracy opiekuńczej dla braci na obczyźnie. Dotychczasowy dorobek Stowarzyszenia "Opieka" dowodzi, że organizacja ta obrała właściwą drogę, by dotrzeć do serca wychodźcy polskiego i stosuje najskuteczniejsze sposoby ratowania jego duszy.

Niechże Dzień wzmocni szeregi "Opieki" szlachetnymi duszami i niech w sercach roznieca miłość ofiarną dla braci wychodźców.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 9(1932), s. 77-78;
także: Dzieła, s. 353. 

Drukuj cofnij odsłon: 4183 aktualizowano: 2011-12-27 19:25 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone