Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie Święta Młodzieży Katolickiej.

Poznań, dnia 25 września 1929.

Tegoroczne "Święto Młodzieży" przypada na niedzielę, dnia 17 listopada. Dzień ten jest szczególnie uroczysty dla naszych parafialnych Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, zwyczajem bowiem dorocznym składają one nie tylko cześć swemu Patronowi niebieskiemu, lecz również publicznie wyznają, że niezłomnie służyć chcą ideałom katolickim w Narodzie.

W roku bieżącym "Święto Młodzieży" powinno zajaśnieć niezwykłym blaskiem. Wszyscy przecież mamy w pamięci przepiękny list, który Jego Świątobliwość Ojciec Święty skierował do mnie przed kilku miesiącami w sprawie ducha i zadań Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Nazwał je "hufcem płomiennym, dzielącym twarde boje armii Chrystusowej", i wyznaczył im ważne, wielkie i szczytne posłannictwo.

Pragnę gorąco, aby tegoroczne "Święto Młodzieży" przepoiło młode zastępy ideałami "płomiennego hufca" w wielkiej armii rycerzy-apostołów, gotowych życie swe i pracę ofiarować dla Chrystusa i Narodu.

W tej myśli wzywam Wielebne Duchowieństwo, aby jak najgoręcej zachęciło młodzieńców do wstępowania w szeregi Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, a rodziców pouczyło o roli i znaczeniu, które ta organizacja posiada w naszym ruchu katolickim.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 11(1929), s. 89-90;
także: Dzieła, s. 248. 

Drukuj cofnij odsłon: 3508 aktualizowano: 2012-01-03 14:52 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone