Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie kolędy.

Poznań, dnia 26 listopada 1929.

Duszpasterskie nawiedzanie parafian, a z nim połączone poznawanie warunków ich życia, trudów ich i znoju, przeciwności i niebezpieczeństw, jakie ich duszom zagrażają, roztropne pośrednictwo w rodzinach między rodzicami a dziećmi, między mężem a żoną, między pracodawcą a pracobiorcą, między miennym a ubogim parafianinem, coraz to dokładniejsze wnikanie w życie parafian, powodowane wzniosłą intencją zaszczepienia i krzewienia w sumieniach wszystkich prawdy Chrystusowej - oto ważny odcinek pracy duszpasterskiej w katolickich parafiach.

Zapoczątkowaniem duszpasterskich tych nawiedzin w wszystkich parafiach winna być starodawnym zwyczajem wskazana, z obrzędem liturgicznym złączona "kolęda" .

Duszpasterski charakter i cel kolędy wymaga przestrzegania następujących norm:

1. Zamiarem kolędującego duszpasterza jest zbliżenie się do parafian, poznanie ich, wniesienie w ich progi pokoju Chrystusowego. Dlatego zapowiadając z ambony początek kolędy, podkreśli duszpasterz tę zasadniczą ideę nawiedzenia parafian, zaznaczając, że odbywać się ona będzie non ad eleomosynas colligendas neque ad epulas acceptandas.

2. Kolęda powinna być nacechowana łagodnością i życzliwością pastoralną i pozostawić w rodzinach miłe wspomnienie i wrażenie prawdziwej i głębokiej troski duszpasterza o każdą rodzinę i o każdą duszę. Przestrzegając równomiernego traktowania parafian poświęci duszpasterz wszystkim odpowiedni czas i należytą uwagę. Długotrwałego przebywania w pewnych rodzinach należy unikać.

3. Napotkawszy w obchodzie kolędowym biedę i nędzę udzieli duszpasterz wsparcia i zapewni swoją dalszą opiekę i pomoc.

4. Niezwykle budujące wrażenie wywiera na wiernych, obracanie na cele kościelne dobrowolnych ofiar zebranych od parafian w czasie kolędy. Dlatego zarządzam, że po pokryciu wydatków rzeczowych, które w związku z kolędą ponieśli księża proboszczowie i księża wikariusze, resztę dobrowolnych ofiar z góry się przeznaczać powinno na pobożne cele w obrębie parafii.

5. O ile możności towarzyszyć powinno duszpasterzowi w kolędzie tylko dwóch ministrantów i należy zwracać uwagę baczną na ich zachowanie się.

6. Księża proboszczowie spiszą w osobnych aktach kościelnych spostrzeżenia poczynione w czasie kolędy. Notatki te przedłożą w czasie wizytacji kanonicznej i przekażą swym następcom jako cenną informację o stanie parafii. Traktować je należy jako poufne.

7. Uskuteczniwszy starannie kolędową wizytację, otoczy duszpasterz szczególną troską tych parafian i te rodziny w parafii, których stan moralny lub materialny wymaga zdwojonej opieki duszpasterskiej.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 13(1929), s. 115-116;
także: Dzieła, s. 253-254. 

Drukuj cofnij odsłon: 3584 aktualizowano: 2012-01-03 14:40 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone