Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie uroczystości papieskiej w 1933 roku.

Poznań, dnia 27 grudnia 1932

Z powodu upływa dziewiętnastu wieków od odkupienia świata zapowiedział Ojciec św. Pius XI na rok 1935/34 czas łaski, który rozpocznie się w niedzielę pasyjną dnia 2 kwietnia roku przyszłego a skończy się poniedziałkiem wielkanocnym.

Całe chrześcijaństwo poruszone zostało tą zapowiedzią "roku świętego". Z uwielbieniem i wdzięcznością zwracają się ku Stolicy Piotrowej oczy i serca ludów, smaganych niedolą i niepokojem. Coraz więcej pogłębia się, nawet poza światem katolickim świadomość, że ratunek przyjść musi stamtąd, gdzie Piotr, czyli z Kościoła Chrystusowego, z prawdy wieczystej i z boskich źródeł łaski.

Namiestnikiem Pana Jezusa w obecnej dobie jest z woli Opatrzności postać wyjątkowej miary, wysoko wyrastająca ponad czasy swoje. Orlim lotem unosi się ponad tragiczną przeciętnością bezradnej ludzkości. W swym wielkim sercu skupia bóle, pragnienia i tęsknoty świata. Jak słup ognisty idzie przed narodami, nie schodząc na ścieżki ludzkiego obłędu, lecz wiodąc dusze jasnymi drogami bożego prawa. Stal się też drogim i bliskim wszystkim narodom, szczególnie jednak naszemu. Nic dziwnego, że rocznica jego wyboru i koronacji jest wśród nas uroczystością rodzinną, niemal narodową.

Pragnę, aby tegoroczny obchód rocznicy papieskiej stanął na szczególnie wysokim poziomie i by się dobitnie zaznaczył jako wstęp do obrzędów jubileuszowych, które późniejszym pismem bliżej określę. Przewodnią myślą obchodu papieskiego będzie szerzenie w duszach i w życiu zbiorowym Królestwa bożego, ugruntowanego na łaskach i zasługach, które nam Chrystus odkupieniem świata wyjednał.

Wszystkie parafie przygotują na niedzielę 12 lutego uroczystość papieską, którą nawiązać należy także do momentów tak silnie w obecnej chwili dziejowej uwydatniających wielką, potężną ideę papiestwa, jako władczego ośrodka ładu i autorytetu, prawdy, moralności i nadziei. Duszą zaś obchodu będzie czcigodna i droga osoba Ojca świętego, któremu gorące a oddane polskie serca wypraszać będą błogosławieństwo boże w pracy, przerastającej ogromem swoim papieskie zadania minionych czasów i siły ludzkie. 


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 1(1933), s. 3;
także: Dzieła, s. 359-360.

Drukuj cofnij odsłon: 4809 aktualizowano: 2011-12-27 18:59 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone