Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Wywiad. Prymas Hlond o zagadnieniach religijnych w Polsce.

Wiedeń (PAT).

"Reichspost" zamieszcza rozmowę swego współpracownika z Kard. Prymasem dr Hlondem. W rozmowie tej ks. Kard. HIond podkreślił, że religijność narodu polskiego i Jego głębokie przywiązanie do Kościoła kat. jest wielkie. Robotnicy i inteligencja są tak samo religijni jak inne warstwy społeczeństwa.

W dalszym ciągu ks. Kard. Hlond wskazał na wielkie znaczenie konferencji biskupów w Polsce. Przed, dwoma tygodniami obradowała właśnie taka konferencja biskupów ze Wschodniej Małopolski. W konferencji tej wzięli udział biskupi wszystkich trzech katolickich obrządków. W najbliższych dniach będzie wydany wspólny list pasterski do katolików wszystkich Obrządków w Małopolsce Wschodniej. Zagadnienie obrządku wschodniego zajmuje żywo umysły nie tylko Małopolski Wschodniej lecz także i północno-wschodnich części państwa polskiego. Ludność Białoruska zmuszona została przez Rosjan do przyjęcia schizmy. Obecnie wraca ona masowo na łono Kościoła katolickiego. Całe parafie ze swymi kapłanami opuszczają schizmę. Aby ten ruch zorganizować, urzędy biskupie diecezji wschodnich zorganizowały kurs seminaryjny dla obrządku wschodnio-słowiańskiego. Nawróceni przystępują nie do obrządku grecko-katolickiego, znanego tylko w Małopolsce Wschodniej lecz do obrządku wschodnio-słowiańskiego, który został dla nich stworzony w roku 1924. Do mszy rosyjskiej włączono tylko modły za papieża i biskupa.

W dalszym ciągu wywiadu zaznaczył ks. Kard. Hlond, że stosunki między niemieckimi katolikami a polskimi są przyjazne. W niektórych okręgach Górnego Śląska księża muszą urzędować w obu językach i wedle życzenia odbierać spowiedź oraz spełniać funkcje urzędowe. W niedziele odbywają się naprzemian raz kazania w języku niemieckim, drugi raz w języku polskim.


Druk: "Dziennik Poznański", 249(1928), s. 2;
także: Dzieła, s. 221. 

Drukuj cofnij odsłon: 3785 aktualizowano: 2012-01-09 10:40 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone