Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów podczas Zjazdu Katolickiego w Borku.

6-7 lipca 1935.

Maryjo, Królowo Apostołów, Kościoła św. Opiekunko! Ciebie wybrał Bóg spośród wszelkiego stworzenia, abyś w szczególniejszy sposób uczestniczyła w dziale odkupienia ludzkości i zbawienia dusz nieśmiertelnych.

Pani w raju obiecana, przez narodów wymodlona! Tyś to z ust archanielskich odebrała wtajemniczenie w Boski plan zbawienia świata przez Miłość odwieczną. Twoje słowo oto ja służebnica Pańska stało się wedle wyroków odwiecznej Mądrości jutrzenką zbawienia.

Idąc przez życie w pełni łask i w blasku cnót, pełniłaś służbę Pańską z pokornym poddaniem się woli Bożej. W świętości niepokalanego żywota z niewzruszoną stałością woli byłaś narzędziem wybranym Odkupienia, pierwszą pomocnicą apostolską, w modlitwie, trudzie i cierpieniu. Twej pieczy macierzyńskiej umierający na Krzyżu Syn Twój oddał rodzaj ludzki odkupiony. Od tej godziny jesteś dla nas wszystkich przemożną Matką odkupionych. Wspomożeniem Wiernych, Królową Apostołów.

Przeto pod Twoją Matczyną opiekę oddajemy dzisiaj uroczyście całe nasze apostolstwo Akcji Katolickiej. Błogosław naszym zamiarom i pracom, naszym zabiegom i dziełom, naszym słowom i uczynkom, aby z nich spłynęły zdroje mocy na Kościół Syna Twego a łaski zbawienia na dusze nieśmiertelne, odkupione Jego przenajdroższą krwią. Spraw, byśmy w słońcu Twego błogosławieństwa umocnili się w apostolstwie i uczyń nas szczerymi zwiastunami zbawczej miłości Boskiej, bojownikami za Królestwo Prawdy i Łaski.

O Pani nasza, wiary żywej pełna! Niech wiara będzie światłem i prawem naszego apostolstwa. Daj nam pojąć wielkość służby, pełnionej dla Boga i dla dusz nieśmiertelnych.

O Matko pięknej miłości! Wyproś nam wielką miłość Boga i bezinteresowne ukochanie bliźnich, nade wszystko biednych zbłąkanych braci i sióstr.

Maryjo, wiernych Wspomożycielko! Napełnij nas gorliwością, która nie ustaje przy niepowodzeniach, wierna jest w wielkich i w małych rzeczach, mężna i ufna w przeciwnościach, rozumna i odważna w trudnościach.

Najświętsza Panienko. Natchnij nas duchem pokory, abyśmy poznali, że w Królestwie Bożym jesteśmy sługami nieużytecznymi i nic uczynić nie możemy bez pomocy zwyż. Daj nam zrozumienie prawdy, że daremnie trudzić się będziemy, jeżeli Pan domu nie zbuduje.

Maryjo! Mistrzyni ducha poświęcenia i ofiarności! Nikt nie był tak złączony z jedynym i najwyższym Kapłanem Chrystusem jak Ty, Matka Boża i Matka duchowa Kościoła św. Daj nam, powołanym do Królewskiego kapłaństwa ludu Bożego, ducha radosnego samozaparcia i ofiary, abyśmy nim uświęcili dzieło naszego apostolstwa dla składania ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

W świętej radości i ufności podjęliśmy dzieło Akcji Katolickiej. Pod Twoim przewodnictwem, w świetle Twego przykładu i z Twoim błogosławieństwem, o Matko Niebieska, apostołów. Królowo, pragniemy go dokonać na chwałę Twego Boskiego Syna, dla dobra Kościoła i na pożytek naszych braci i sióstr w drogiej Ojczyźnie naszej. Spraw, aby Polska za Twoją, Królowo Korony naszej, przyczyną, byłazawsze krajem szanującym prawa Boże i wolność sumień katolickich, a jako przedmurze chrześcijaństwa, była ojczyzną dusz wielkich, świętych, bohaterskich.

O to usilnie Cię błagają Twoi synowie i córy, w apostolskich zastępach Akcji Katolickiej zszeregowani. Za sprawą Syna Twego tchnij w naszeszeregi ducha zwycięskiego apostolstwa. Wyjednaj nam żywot zbożny i w znój apostolski bogaty. Wyproś nam łaskę wytrwania i chwałę wiekuistą. Przez Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela naszego. Amen.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 7/8(1935), s. 242-243;
także: Dzieła, s. 494-495. 

Drukuj cofnij odsłon: 2419 aktualizowano: 2012-02-28 19:28 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone