Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Dekret dotyczący prac przygotowawczych do Synodu Diecezjalnego.

Poznań, dnia 4 listopada 1937.
L.dz. 4398/37 Pr.

W myśl przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego postanowiłem zwołać do Poznania jesienią roku przyszłego wspólny dla obu Archidiecezji Synod diecezjalny i ustalić ustawodawstwo diecezjalne w dostosowaniu do nowych czasów i potrzeb. W swoim czasie specjalnym dekretem zwołam Synod ten, wyznaczając termin jego obrad i listę uczestników. Tymczasem pragnę zapewnić przygotowawczym pracom synodalnym należyty i skuteczny przebieg i w tym celu powołuję do życia dziewięć komisji synodalnych w składzie poniżej podanym. Komisje rozpoczną natychmiast swą działalność pod kierownictwem zamianowanych przez mnie przewodniczących.

W związku z tym zarządzam:

1) Do końca roku bieżącego zbiorą poszczególne komisje materiały odnoszące się do spraw, które mają być przedmiotem uchwał synodalnych. Materiały te czerpać należy:

a) ze zbioru Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, wydanego przez ks. Szamb. dr Brossa w roku 1934;
b) z rozporządzeń, które po wydaniu tego zbioru ukazały się w Miesięczniku Kościelnym;
c) z Kodeksu Prawa Kanonicznego i Uchwał I-go Polskiego Synodu Plenarnego, o ile ten Kodeks i Synod przewidują unormowanie pewnych spraw przez przepisy diecezjalne;
d) z wymagań religijnych i warunków duszpasterskich dzisiejszej chwili.

2) Ponieważ zależy mi na tym, aby całe Duchowieństwo obu Archidiecezji miało udział w pracach Synodu, wzywam wszystkich Wielebnych księży, by przed upływem roku bieżącego do przewodniczącego właściwej komisji przesłali swoje wnioski na Synod.
Ponadto wszyscy księża Dziekani zwołają w przeciągu miesiąca listopada, a najpóźniej w pierwszej połowie grudnia, specjalną konferencję dekanalną, która uchwali sprawy, mające być zgłoszone na Synod imieniem dekanatu. Uchwały konferencji prześlą księża Dziekani przewodniczącym kompetentnych komisji synodalnych do dnia 31 grudnia b.r.

3) Do 1-go kwietnia 1939 r. poszczególne komisje synodalne ukończą badanie, wybór i kodyfikację zebranych materiałów i prześlą tak opracowane projekty uchwał synodalnych do Komisji Naczelnej na moje ręce.

4) W miesiącu maju księża Dziekani zwołają drugą szczególną konferencję dekanalną, która wypowie swoje uwagi i wnioski w sprawie przejrzanego już przez Komisję Naczelną projektu uchwał synodalnych. Protokóły tej konferencji dekanalnej prześlą księża Dziekani na moje ręce do dnia 1-go czerwca roku przyszłego.

5) Ze względu na wyjątkową wagę, jaką dla życia kościelnego obu Archidiecezji będzie miał zapowiedziany przeze mnie Synod, wzywam całe Wielebne Duchowieństwo a zwłaszcza przewodniczących, członków i sekretarzy poszczególnych komisji, aby przejąwszy się znaczeniem swego zadania, poświęcali mu chętnie swój czas i pracę.

6) O treści niniejszego dekretu powiadomią księża Proboszczowie swych księży Wikariuszów.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 12(1937), s. 406-408;
także: Dzieła, s. 607-608. 

Drukuj cofnij odsłon: 3702 aktualizowano: 2012-02-24 16:31 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone