Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Enuncjacja na temat polskiej prasy katolickiej.

Paryż, redakcja "La Croix", dnia 4 czerwca 1934

Godnym uwagi wydarzeniem jest wizyta Kard. Prymasa Hlonda we Francji. M.i. odwiedził: również J. Eminencja "Dom Dobrej Prasy" i redakcję wielkiego dziennika katolickiego La Croix. Prasa francuska z wielką radością zanotowała wyrazy uznania, jakie złożył J.E. dla prasy katolickiej we Francji, która służyć może za przykład innym państwom, jak należy szerzyć zasady katolickie drogą prasy i jak omawiać w niej zadania życia współczesnego. W czasie tej wizyty m.i. wypowiedział J.E. ważną enuncjację, zapowiadając powstanie dziennika katolickiego w niedługim czasie i w Polsce w następujących słowach:

"Przykład działalności La Croix jest dla mnie tym bardziej interesujący, iż jesteśmy w przededniu stworzenia w Polsce podobnego wielkiego dziennika katolickiego. Mamy u nas, co prawda, sporą ilość pism i przeglądów katolickich - jednakże brak nam jeszcze centralnego dziennika katolickiego o wielkich rozmiarach, któryby oświetlając zadania chwili bieżącej, - bacznie śledził bieg współczesnego życia. Jestem przekonany, iż ukazanie się dziennika tego rodzaju, któryby równocześnie przedstawiał i pod względem technicznym najnowsze zdobycze sztuki wydawniczej - wywrze ożywczy wpływ na pogłębienie katolicyzmu w Polsce, coraz lepiej się zapowiadające, szczególnie w kulturalnych środowiskach".

Zaznaczył następnie Ks. Kardynał, że - chociaż w Polsce masy ludności są szczerze przywiązane do katolicyzmu, - to jednak wśród inteligencji nie zanikły jeszcze prądy pozytywistyczne i liberalne, pozostałe jako dziedzictwo po pokoleniach, wyrosłych pod jarzmem zaborców. Nowy dziennik będzie więc miał za zadanie - usunąć ślady owych przestarzałych doktryn, niezgodnych z tradycją narodową - a wskazać nowe drogi ku odrodzeniu życia duchowego w Polsce.

Poruszając także sprawę Akcji Katolickiej - wyraził Prymas Polski - jaką radością napełniło go poznanie kierowników A.K. we Francji, tym bardziej, że znalazł u nich te same, co w Polsce, hasła i przewodnie idee chrześcijańskie. Wspomniał też o odbywającym się obecnie wielkim ruchu zjednoczeniowym w polskich organizacjach należących do A.K., który każe się spodziewać wzmożenia ich działalności oraz szerszego promieniowania na zewnątrz. Na ostatku, - wyraziwszy głęboki podziw dla znakomitych przywódców Kościoła we Francji oraz wdzięczność za opiekę, którą otaczają naszych emigrantów, - J.E. wypowiedział również uznanie swe dla osób świeckich, całkowicie oddanych pracy apostolskiej w duchu Ewangelii, a także dla licznych i wartościowych katolickich wydawnictw francuskich. Życzył przy tym Ks. Kardynał - zarówno Francji jak i Polsce, by niezależnie od nasuwających się trudności doby obecnej wszelkie swe wysiłki skierowały ku utorowaniu nowych dróg dla odrodzenia obu zaprzyjaźnionych narodów i świata całego w duchu Chrystusowej miłości i pojednania.


Druk: "Ruch katolicki" 8(1934), s. 392-393;
także: Dzieła, s. 427-428. 

Drukuj cofnij odsłon: 4403 aktualizowano: 2012-03-05 11:51 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone