Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Erekcja Stowarzyszenia Wieczystej Adoracji i wspierania biednych kościołów.

Poznań, 1 IX 1937.

Ku upamiętnieniu Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, odbytego w czerwcu r.b. w Poznaniu, ku spotęgowaniu czci Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza i dla wspomagania biednych kościołów Archidiecezji Poznańskiej, eryguję niniejszym przy kościele kolegiackim pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu „Stowarzyszenie Wieczystej Adoracji i Wspierania Biednych Kościołów".

Stowarzyszeniu, które się rządzić będzie statutem przeze mnie zatwierdzonym, nadaję kościelną osobowość prawną.

Statut Stowarzyszenia wieczystej adoracji i wspierania biednych kościołów.

Poznań 1 IX 1937

§1. „Stowarzyszenie wieczystej adoracji i wspierania biednych kościołów" istnieje przy kolegiackim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu a agregowane do „Arcybractwa wieczystej adoracji i wspierania biednych kościołów" w Rzymie, jest kościelną osobą prawną na podstawie dekretu J. Em. Kardynała Arcybiskupa poznańskiego z dnia 1 września 1937 r.

§2. Celem Stowarzyszenia jest:

a) szerzenie znajomości, miłości i czci dla Pana Jezusa utajonego w Najśw. Sakramencie,
b) wynagradzanie Zbawicielowi zniewag, wyrządzanych Mu w Najśw. Sakramencie,
c) wspieranie biednych kościołów już istniejących lub mających powstać w Archidiecezji Poznańskiej.

§3. Członkowie spełniają cel Stowarzyszenia przez adorowanie Najśw. Sakramentu przez jedną godzinę w miesiącu, przez częste przyjmowanie Komunii Św., przez uczestniczenie w zebraniach i nabożeństwach, przez ofiarowanie corocznej składki na biedne kościoły, przez sporządzanie aparatów kościelnych, bielizny ołtarzowej itp.

§4. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy wierny obojga płci, żyjący zgodnie z zasadami wiary.

§5. Osoby, które złożą corocznie ofiarę 10 złotych na cele Stowarzyszenia, zapisuje się do księgi Dobrodziejów Stowarzyszenia. Mają one udział w Mszy świętej, którą się corocznie w ich intencji odprawia oraz w modlitwach, wnoszonych za nich w kościołach przez Stowarzyszenie obdarzanych.

§6. Stowarzyszeniem kieruje Ks. Dyrektor mianowany przez Arcybiskupa Poznańskiego na okres trzech lat.

§7. Ks. Dyrektorowi służy pomocą Zarząd Stowarzyszenia składający się z 4 członków, mianowanych na okres trzech lat przez Arcybiskupa Poznańskiego na wniosek Ks. Dyrektora. Zarząd troszczy się o sprawy, rozwój i majątek Stowarzyszenia.

W szczególności Zarząd:
a) prowadzi księgę członków i dobrodziejów,
b) troszczy się o to, by corocznie odprawiono Mszę Św. w intencji członków a drugą w intencji dobrodziejów Stowarzyszenia, określa wysokość rocznych składek członkowskich i to oddzielnie dla członków ubogich i dla członków zamożnych,
c) dokonywa rozdziału wsparć i darów między biedne parafie, uwzględniając przede wszystkim wnioski Kurii Arcybiskupiej,
d) przesyła do dnia 1 lipca każdego roku do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu zestawienie składek i ofiar i darów zebranych i rozdzielonych oraz sprawozdanie z działalności, rozwoju i zarządu majątkowego Stowarzyszenia.

§8. W poszczególnych parafiach powstają oddziały parafialne Stowarzyszenia wieczystej adoracji, składające się z członków mieszkających na terenie parafii.

§9. Oddziałem parafialnym kieruje rządca kościoła parafialnego przy pomocy Zarządu, składającego się z 4 członków. Zarząd Oddziału wybierają na okres trzech lat członkowie Oddziału pod przewodnictwem rządcy kościoła na zebraniu plenarnym większością głosów obecnych.

Zarząd Oddziału parafialnego stara się o rozwój Stowarzyszenia na terenie parafii a w szczególności:
a) wypełnia zlecenia Dyrektora Stowarzyszenia,
b) podawa zarządowi Diecezjalnemu Stowarzyszenia imiona i nazwiska członków celem wpisania ich do księgi członków,
c) stara się o urządzanie w parafii adoracji, nabożeństw, zebrań, wystaw itd.,
d) zbiera ofiary i składki członkowskie na biedne kościoły i przesyła je do Zarządu Stowarzyszenia do dnia 1 maja każdego roku,
e) przesyła do dnia 1 maja każdego roku do Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności i rozwoju oraz sprawozdanie finansowe.

§10. Stowarzyszenie przestaje istnieć wskutek rozwiązania go przez Arcybiskupa Poznańskiego.

W tym wypadku majątek Stowarzyszenia staje się własnością Archidiecezji poznańskiej z przeznaczeniem na ubogie kościoły.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 10(1937), s. 317-319;
także: Dzieła, s. 597-599. 

Drukuj cofnij odsłon: 3609 aktualizowano: 2012-02-24 17:04 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone