Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

List do Adolfa hr. Bnińskiego prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Poznań, dnia 6 marca 1938.
L.dz. 799/38 Pr.

Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio!

Spełniam przemiły i zaszczytny mandat Episkopatu Polskiego, wyrażając Panu Hrabiemu z okazji Jego odejścia ze stanowiska Prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej najserdeczniejsze podziękowanie za zasługi oddane Kościołowi polskiemu w czasie sześcioletniego przewodniczenia Akcji Katolickiej w kraju. Pan Hrabia poświęcił swą pracę i swój czas wtedy, gdy ona w Polsce rozpoczyna swe posłannictwo i stawia pierwsze kroki na drodze zorganizowanego apostolstwa laików. Oddał Pan Hrabia wielkie usługi tej sprawie bożej, do której przystąpił bez zastrzeżeń, z całą powagą swej osobowości i z bogatym zasobem tych intelektualnych, moralnych i twórczych wartości, które stanowią tradycyjną chlubę Jego domu. Rozwój Akcji Katolickiej w Polsce pod przewodnictwem Pana Hrabiego był nadzwyczaj pomyślny a wyniki osiągnięte zapewniają jej dalszej działalności niewątpliwe powodzenie. Sieć zrzeszonego apostolstwa ludzi świeckich ogarnęła cały kraj. A chociaż Akcja Katolicka nie może podejmować jeszcze wszystkich swych zadań wewnętrznych, bo rozumnie i koniecznie poświęcać musi dużo troski urabianiu wewnętrznemu własnych szeregów, stanowi ona jednak już w obecnym ustroju i zasięgu wpływów bardzo poważny czynnik polskiego katolicyzmu.

Biskupi polscy żegnają przeto Pana Hrabiego z wyrazami arcypasterskiej wdzięczności i wielkiego uznania, i zlecają mi powiadomić uprzejmie Pana Hrabiego, że na ich wniosek Jego Świątobliwość Papież Pius XI odznaczył zasługi Pana Hrabiego na wybitnym stanowisku pierwszego Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce wysokim dowodem swej łaski papieskiej, bo nadaniem wielkiej wstęgi orderu św. Grzegorza. Z upoważnienia Ich Ekscelencji Księży Biskupów będę miał zaszczyt wręczyć Panu Hrabiemu w Gułtowach wspomniane odznaczenie już w najbliższych dniach.

Jako Przewodniczący Komisji Episkopatu dla spraw Akcji Katolickiej, składam od siebie Panu Hrabiemu serdeczne oświadczenie, że jestem Mu w szczególniejszy sposób zobowiązany za tyloletnią współpracę, nacechowaną głębokim zmysłem katolickim, ujmującym taktem i najszczerszą chęcią służenia idei Bożej w narodzie. Z bliska patrzałem na poświęcenie i ofiary, jakich naczelny w Akcji Katolickiej urząd od Pana Hrabiego wymagał i jestem dumny, że z wszystkich swych zobowiązań tak chlubnie wywiązał się mój Dostojny Diecezjanin.

Z wyrazami głębokiego poważania i z serdecznym błogosławieństwem dla Pana Hrabiego i Jego domu jestem oddany w Chrystusie.


Druk: "Ruch Katolicki" 3(1938), s. 101-102;
także: Dzieła, s. 619-620.

Drukuj cofnij odsłon: 3445 aktualizowano: 2012-02-23 20:14 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone