Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Odezwa: W sprawie modlitw na intencję Synodu Plenarnego.

Poznań, dnia 31 lipca 1936.

Katolicy!

W dniach 25 i 26 sierpnia na Jasnej Górze, pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej, odbędzie się za zgodą Ojca św. Piusa XI pierwszy Synod Plenarny Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomodliwszy się o światło Ducha Świętego i o łaski Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej i Królowej naszej, radzić będziemy nad sprawami Wiary i Kościoła. Chodzi nam o to, by się w Rzeczypospolitej rozwijało i potężniało życie według nauki Chrystusa Pana, by wszyscy miłowali Boga i pełnili Jego zakon, by wszystkich łączyła miłość i jedność owczarni Chrystusowej. Pragniemy, by duchowieństwo było coraz głębiej przejęte swoim posłannictwem, pomnażało, się w świątobliwości, a służbę kapłańską spełniało z ofiarną gorliwością i zaparciem siebie. Chcemy, by rodziny były święte, by nie rozrywano małżeństw, by dziatwa, wychowywana w domu i w szkole we wierze i cnocie, wyrastała na dobrych katolików, obrońców Ewangelii i wartościowych obywateli kraju. Dążymy do tego, by w ustroju społecznym, opartym na sprawiedliwości i miłości, nie było głodnych, bezrobotnych, bezdomnych i by każdy miał pracę i słuszną za nią zapłatę. Chcemy Polski religijnej, zdrowej, wielkiej - bez bezbożnictwa, sekciarstwa, zgorszenia, nienawiści, niezgody.

Najmilsi w Chrystusie katolicy! Módlcie się o to wszystko razem z Biskupami zebranymi na synodzie Plenarnym. Módlcie się o to w świątyniach, klasztorach, zakładach, rodzinach. Niech się o to modlą parafie, bractwa, sodalicje, stowarzyszenia. O to niech swą niewinną modlitwę do Boga zanosi nasza dobra polska dziatwa.

Kapłani zaś, aż do zakończenia Synodu Plenarnego odmawiać będą z wiernymi po każdej Mszy świętej trzy Zdrowaś Maryjo i wezwanie Maryjo, przyczyń się za nami!


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 8(1936), s. 226-227;
także: Dzieła, s. 543. 

Drukuj cofnij odsłon: 3362 aktualizowano: 2012-02-28 10:52 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone