Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires w Argentynie.

Park Palermo, dnia 11 X 1934.
(tł. z jęz. hiszpańskiego)

Uważam to sobie za niezwykły zaszczyt, że przed tym przewspaniałym Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym stanąć mogę ze słowami serdecznego pozdrowienia i braterskimi życzeniami od Polski, którą tu oficjalnie reprezentuję z trzema Księżmi Biskupami oraz z delegacją duchowieństwa i świeckich katolików.

Przybyliśmy tu z dalekiego europejskiego Wschodu, by z Wami, dzielni i szlachetni Argentyńczycy, oraz z wszystkimi ludami katolickimi złożyć uroczysty hołd miłości i uwielbienia Chrystusowi Eucharystycznemu w imię Polski, która odzyskawszy swobodę narodową i religijną garnie się całą duszą do Boga i pragnie brać udział w wielkich inicjatywach i ruchach całego świata katolickiego.

Przybyliśmy i w tym celu, by uroczyście wyrazić podziw dla tej wielkiej i sympatycznej republiki, która w swym wielkim pochodzie ku wzniosłym i potężnym przeznaczeniom swoim okazuje tyle zrozumienia dla zasad chrześcijańskich, potrzebnych w życiu narodów i umie lojalnie utrzymywać swoje tradycyjne stosunki z Kościołem Chrystusowym.

Ale i po to przybyliśmy, by gościnnemu i sławą okrytemu narodowi argentyńskiemu wynurzyć i uczucia szczególnej sympatii i wyrazić uznanie za to, że wspaniałomyślnie otworzył bramy swojej wielkiej ojczyzny także synom Polski, którzy już wówczas przybijali do jego przystani, kiedy jeszcze nie mieli opieki Państwa polskiego,

Argentyńczycy! Cały świat katolicki jest w tej chwili wpatrzony w waszą wspaniałą stolicę. Triumfy eucharystyczne, którymi jesteśmy olśnieni, są zasługą waszego apostolskiego episkopatu, waszego gorliwego duchowieństwa i tych twórczych katolików świeckich, którzy dla sprawy Bożej tyle okazali zrozumienia i tyle podjęli wysiłku. W tych eucharystycznych manifestacjach wiary bierzemy udział najserdeczniejszy i pragniemy, by nasza daleka Polska katolicka jak najwięcej korzystała z błogosławieństw Bożych, spływających wśród tych niebieskich dni eucharystycznych na waszą wielką Argentynę i na jej bohaterski naród, któremu dziś cały świat przyklaskuje, wtórując jego pieniom narodowym: "Wielkiemu narodowi argentyńskiemu pomyślności i powodzenia w Chrystusie Eucharystycznym!".


Druk: "Głos Seminarium Zagranicznego" 4(1934), s. 12-13;
także: Dzieła, s. 450. 

Drukuj cofnij odsłon: 3534 aktualizowano: 2012-03-05 11:01 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone