Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie na uroczystościach wiedeńskich.

Wiedeń, dnia 12 września 1933.
(tłumaczenie)

Drugie plenarne zebranie na stadionie.

Potem wstąpił, życzliwie witany Kard. Hlond na mównicę i skierował do uczestników uroczystego zebrania następujące słowa pozdrowienia:

"Jest mi dane w imieniu katolickiego narodu polskiego zabrać głos w tej tak pamiętnej i podniosłej uroczystości. Dawna Polska, reprezentowana ongiś w chwili historycznej we Wiedniu przez zwycięskiego króla Sobieskiego i jego wojów Chrystusowych, w dzisiejszej epoce odmłodzona jako naród i państwo, świadoma owego posłannictwa, które zrodziło sławne czyny w jej wielkiej przeszłości, przekazuje serdeczne i szczere pozdrowienia swojemu sprzymierzeńcowi z r.1683, do Zachodu przynależnej katolickiej Austrii. Dla uratowania ducha Zachodu stoczono niegdyś wspólne boje. O Boga w historii i o prawo Chrystusowe w życiu narodów walczy dzisiaj całe chrześcijaństwo. W tej rozstrzygającej historycznej walce katolicki naród polski stoi ramię przy ramieniu razem z katolicką Austrią i wszystkimi narodami chrześcijańskimi. W tym też duchu bierze Polska współudział w tej podniosłej uroczystości Wiednia i Austrii. Ku temu zmierzają życzenia, które przekazuję Wam jako przedstawiciel Polski. Pax Christi in regno Christi!


Druk: "Die Reichspost" 256(1933), s. 8, z dn. 12.IX.1933;
także: Dzieła, s. 388. 

Drukuj cofnij odsłon: 4917 aktualizowano: 2012-03-05 16:58 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone