Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego.

Poznań, dnia 30 sierpnia 1934.
(streszczenie)

Po referatach zabrał głos J.E. Ks. Prymas Hlond. W słowach niezwykle serdecznych podziękował ks. Prymas tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia kongresu. W pierwszym więc rzędzie Jego świątobliwości Ojcu św. za błogosławieństwo i Prefektowi Świętej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów w Rzymie, ks. kard. Kakowskiemu, Panu ministrowi wyznań religijnych i oświaty Publicznej reprezentowanemu na Kongresie przez p. Kuratora Pollaka, rektorowi U.P. prof. dr Rungemu za użyczenie sali, wreszcie tym wszystkim, którzy swą głęboką wiedzą przyczynili się do uświetnienia kongresu, stali się jego ośrodkiem i treścią. Osobne podziękowanie złożył Ks. Prymas prof. dr Dembińskiemu za niestrudzone przewodniczenie kongresowi oraz ks. dr Kowalskiemu. Na zakończenie wyraził ks. Prymas życzenie, aby kongres stał się rozsiewem filozofii tomistycznej w Polsce, tej filozofii, która w obecnych czasach daje wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie zagadnienia życia współczesnego.

Uroczystym Te Deum zakończono Kongres Filozofii Tomistycznej.


Druk: Dzieła, s. 442-443.

Drukuj cofnij odsłon: 3765 aktualizowano: 2012-03-05 11:17 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone